גולן פלסטיק מודיעה כי אושרו שינויים במתווה ההסכם להקמת חברה בארגנטינה

סכום ההשקעה הבסיסי הנדרש להקמת המפעל מוערך כעת בסך של כ-1.5 מיליון דולר בלבד, ולא 2.5 מיליון דולר כפי שצוין בעבר

מערכת ספונסר 30/01/2018 15:46

א+א-

בהמשך לדיווחיה של גולן פלסטיק בדבר התקשרות בהסכם עם חברה ארגנטינאית, שהינה צד שלישי בלתי קשור, להקמת חברה משותפת בארגנטינה, החברה מעדכנת כי על פי הסיכום המקורי, הן החברה והן השותף, יחזיקו כל אחד ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המשותפת. כמו כן, סוכם כי סכום ההשקעה הבסיסי הנדרש להקמת המפעל מוערך בסך של כ-2.5 מיליון דולר, אשר יושקע כולו על ידי השותף, כאשר חלקה של החברה בהשקעה יוחזר לשותף מתוך רווחי החברה המשותפת.

 

היום אישר דירקטוריון החברה עריכת מספר שינויים במתווה ההסכם, אשר העיקריים שבהם הינם כמפורט להלן: סכום ההשקעה הבסיסי הנדרש להקמת המפעל מוערך כעת בסך של כ-1.5 מיליון דולר בלבד (ולא 2.5 מיליון דולר כפי שצוין בעבר).

 

השקעות השותף בחברה המשותפת יהיו בסך של כ-730,000 דולר (המורכבים מציוד שנרכש על ידי השותף עבור החברה המשותפת, הנאמד בסך של כ-610,000 דולר וכן מסכום השקעה נוסף בסך של 120,000 דולר).

 

השקעות החברה בחברה המשותפת יהיו בסך של 730,000 דולר, אשר ישמש ברובו לרכישת ציוד
הצדדים הסכימו כי האחזקות בחברה המשותפת תהיינה כדלקמן: החברה תחזיק ב-51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המשותפת והשותף יחזיק ב-49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המשותפת, והחברה תהיה בעלת השליטה בחברה המשותפת. החברה המשותפת תוקם בהקדם האפשרי, והמפעל יחל את פעילותו ככל הנראה במהלך המחצית השנייה לשנת 2018.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה