ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) הגדולה בישראל מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2017.

 

NOI - הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות : ברבעון השלישי של שנת 2017 עלה ה-NOI ל-70.1 מיליון ₪ בהשוואה ל-60.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-15%. בתשעת החודשים של שנת 2017 צמח ה-NOI לכ-201 מיליון ₪, עלייה של כ-16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול במצבת הנכסים וכתוצאה מהמשך תהליכי השבחה והחלפת שוכרים במספר נכסים.

 

FFO ריאלי: ברבעון השלישי של השנה עלה ה- FFO הריאלי לכ- 52 מיליון שקלים, עלייה של כ- 19% בהשוואה לכ- 43.6 מיליון שקל, ברבעון השלישי של 2016. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ה-FFO הריאלי של החברה בכ-146.4 מיליון שקל, עלייה של כ-19%, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2016, אז עמד FFO הריאלי של החברה על כ-123.2 מיליון שקלים.

 

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם 99% אחוזי תפוסה. תיק הנכסים המניבים של החברה, מוערך בכ-3.9 מיליארד שקל, עלייה של כ- 13% בהשוואה לכ- 3.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה 33 נכסים מניבים הכוללים משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח של כ- 436 אלף מ"ר.

 

דיבידנד: הדיבידנד לשנת 2017 צפוי לעמוד על כ-97.5 מיליון ₪ לעומת דיבידנד של 90.8 מיליון ₪ בשנת 2016. הדיבידנד למניה צפוי לעמוד על 0.59 ₪ למניה לעומת דיבידנד של 0.555 ש"ח למניה בשנת 2016.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "התוצאות שלנו ברבעון השלישי מצביעות על המשך עלייה בכל הפרמטרים. אנו ממשיכים לפעול לפיזור אופטימלי של תיק הנכסים ובמסגרת זו התחייבנו ברבעון השלישי לרכישת חניון תת קרקעי שיבנה מתחת למתחם משרדים מרכזי ברח’ המסגר בתל אביב. רכישה זאת התבצעה בהמשך לרכישות נכסים נוספים דוגמת מתחם אמניר בחדרה, ובית רשתות, בראשון לציון, אשר הגדילו את משקל המגזרים האחרים בתיק בצורה משמעותית. במבט לאחור - הסקטורים תעשיה, לוגיסטיקה, חניונים ובתי חולים סיעודיים שהיוו 9% מתיק הנכסים שלנו בסוף 2011, מהווים היום כ -21%.

 

"אנו נמשיך למקסם את היכולות שלנו לצורך רכישת נכסים מניבים, ניהולם המסחרי, השכרתם, תחזוקתם והשבחתם לאורך זמן מתוך שאיפה להפיק תשואות מרביות. מטרתנו היא לאפשר לכל משקיע פרטי, ובכלל זה גם כאלה שאינם מתמחים בתחום הנדל"ן, להשתתף באופן לא ישיר בהשקעה בנכסים מניבים במינוף נמוך ובקבלת דיבידנד קבוע, וכל זאת תוך פיזור הסיכונים וניצול הטבות המס הניתנות למשקיעים בקרן ריט."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש