חדשות שוק ההון

די.אן.איי תשקיע 5 מיליון דולר באנטרה ביו ותחזיק כ-30%

אנטרה תפעל להשלמת גיוס פרטי בהיקף כולל של לפחות 10 מיליון דולר בדרך של הקצאת מניות בכורה לפי שווי של 97 מיליון דולר

מערכת ספונסר 12/09/2017 10:31

א+א-

חברת די.אן.איי ביומד מדווחת כי אנטרה ביו הודיעה לחברה כי דירקטוריון אנטרה ואסיפת בעלי המניות של אנטרה אישרו לפעול להשלמת גיוס פרטי של לפחות 10 מיליון דולר בדרך של הקצאת מניות בכורה.

 

הגיוס המתוכנן של אנטרה יבוצע לפי מחיר למניה המשקף שווי אנטרה של כ-97 מיליון דולר בדילול מלא, בהנחת המרת כל המכשירים ההמירים (כל ההלוואות ההמירות וכל כתבי האופציה שהוקצו למשקיעים, עובדים ודירקטורים) של אנטרה וכולל ניירות הערך שיוקצו במסגרת גיוס ההון המתוכנן של אנטרה (בהנחה שיגויסו 10 מיליון דולר).

 

די.אן.איי הודיעה לאנטרה כי היא תשתתף בגיוס בסכום של לפחות 5 מיליון דולר, אשר ימומן בחלקו מתמורה שתתקבל במסגרת עסקת קפיטל, וכן מכספי הקצאה פרטית של החברה. סך החזקות החברה באנטרה בדילול מלא לאחר הגיוס (בהנחה שהחברה תשתתף בגיוס בסכום של 5 מיליון דולר מתוך 10 מיליון) ולאחר העברת מניות אנטרה לקפיטל, כפי שנקבע בהסכם קפיטל, הינו כ-30%.

 

בדי.אן.איי מבהירים כי מאחר שטרם הושלם גיוס ההון ומאחר שאנטרה לא קיבלה התחייבות ממשקיעים לגבי כל סכום ההשקעה, הרי שייתכן שעל אף העובדה שדירקטוריון אנטרה ואסיפת בעלי המניות של אנטרה אישרו את מסמכי גיוס ההון לא יושלם גיוס ההון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה