חדשות שוק ההון

וויטסמוק ואפליי מודיעות על מכירת נכסי קיבו לחברת StartApp

החברה הכלולה חתמה על הסכם לפיו תמכור את כל זכויותיה בתוכנת המקלדת שפיתחה לצד נכסים לא מוחשיים נוספים, ותסייע לרוכשת להעביר על שמה הסכמי שת"פ עם מותגים שונים

מערכת ספונסר 15/08/2017 09:38

א+א-

בהמשך לדיווחים של החברות וויטסמוק ואפליי בקשר עם הערכותיהן לפיהן החברה הכלולה "קיבו" חדלה מלהשפיע באופן מהותי על תוצאות החברות, אתמול (ראשון) חתמה החברה הכלולה על הסכם עם StartApp Inc, ספקית פרסום במובייל, לפיו תמכור קיבו לרוכשת את כל זכויותיה בתוכנת המקלדת אשר פותחה על ידה וכן נכסים לא מוחשיים נוספים וכן תיטול על עצמה הרוכשת התחייבויות מסוימות על פי הסכמים בהם התקשרה קיבו ושהומחו לרוכשת, החל ממועד ההשלמה. כמו כן תסייע קיבו לרוכשת להעביר על שמה הסכמי שיתוף פעולה שנחתמו בין קיבו לבין מותגים שונים, והכל בתמורה לסכום לא מהותי.

 

מועד השלמת ההסכם (Closing) צפוי להיות ביום ה-1 באוקטובר 2017 או בתאריך אחר אשר יוסכם בין קיבו לרוכשת. עוד נקבע במסגרת ההסכם מנגנון חלוקת רווחים (Revenues Share) לפיו קיבו תהא זכאית ל- 20% ו- 10% מהרווח הגולמי (כהגדרתו בהסכם) אשר ינבע לרוכשת מהכנסות המקלדת במהלך השנתיים הראשונות ממועד השלמת ההסכם ובמהלך השנה השלישית שלאחר השלמת ההסכם (בהתאמה) (שלוש השנים שממועד השלמת ההסכם ייקראו יחד "תקופת הזכאות"), ול-20% הנקי (כהגדרתו בהסכם) אשר ינבע לרוכשת במהלך תקופת הזכאות באופן ישיר מהנכסים או מפעילות הקשורה אליהם. בנוסף, תהא זכאית קיבו ל-10% מתקבולי מכירה עתידית של הנכסים על ידי הרוכשת לגורם שלישי (ככל שיימכרו במהלך תקופת הזכאות).

 

 בוויטסמוק ובאפליי מבהירים כי נכון למועד זה, אין כל ודאות להשלמת ההסכם במועדים ובתנאים המפורטים לעיל, אם בכלל, וכן אין ביכולתן להעריך את היקף ההכנסות שינבעו לקיבו, אם בכלל, ממנגנוני חלוקת הרווחים וחלוקת התקבולים מעסקת מכירה עתידית כפי שנקבעו בהסכם. בהתאם, אין בהסכם זה על מנת לשנות מהערכותיהן בדבר אי מהותיות קיבו לתוצאותיה.

 

איתי מרוז, מנכ"ל וויטסמוק: "קיבו הופחתה במלואה בדוחות לרבעון השלישי של השנה שעברה כך שבמכירת הפעילות אנו ממצים את החזקתנו בה ומעבירים את הכדור לחברת StartApp אשר מתמחה בפתרונות מוניטיזציה לעסקים כדוגמת קיבו. אנו ממשיכים להתמקד בתחומי הליבה והפרסום בוידיאו, תוך יצירת נכסים טכנולוגיים מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה