חדשות שוק ההון

וויי-בוקס נדל”ן רכשה קרקע בתל אביב בכ-142 מיליון שקל

הקרקע נמצאת במרכז העסקים של תל אביב בצומת הרחובות דרך יפו-ת"א וגת רימון בסמוך למגדל בנק לאומי ושדרות רוטשילד. בכוונת החברה להקים במקום פרויקט משרדים ומגורים

מערכת ספונסר 31/03/2017 11:22

א+א-

חברת הנדל"ן וויי-בוקס (לשעבר מרתון השקעות בע"מ) הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, בתחומי הייזום ונדל"ן להשקעה ובשליטת מר יעקב גורסד הודיעה היום כי חתמה על הסכם רכישת מלוא הזכויות בנכס מקרקעין בשטח של כ- 3,000 מ"ר ברחוב דרך יפו וברחוב גת רימון, בתל אביב, בתמורה לכ- 142 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

כיום על הקרקע מצויים שני מבנים ארעיים ועיריית תל אביב הינה הבעלים של מספר חלקות סמוכות למקרקעין. היקף זכויות הבנייה המוערך ([1]) ביחס למקרקעין הינו כ- 30,000 מ"ר זכויות למסחר, משרדים ומגורים.

בכוונת החברה להקים על גבי המקרקעין פרויקט אשר ישמש כבניין למשרדים ומגורים. להערכת החברה, היקף ההשקעות הצפויות בפרויקט נאמד בכ- 470 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). יצוין, כי החברה בוחנת אפשרות לביצוע הפרויקט יחד עם שותף או שותפים.

 

תנאי מתלה לקיומו של ההסכם הינו קבלת אישור מועצת העיר תל אביב להתקשרות בהסכם נוסף עם חברת הפרויקט לשם רכישת חלקות העירייה בתמורה לסך של כ-11 מיליון שקל בתוספת מע"מ. ככל שלא יתקיים התנאי המתלה, בתוך 90 ימים ממועד חתימת ההסכם או מועד מאוחר יותר אשר נקבע בהתאם להוראות ההסכם, רשאית חברת הפרויקט לוותר על קיומו של התנאי המתלה או לבטל את ההסכם.

 

הרכישה תמומן על ידי החברה ממקורותיה העצמיים, למעט התשלום האחרון לגביו בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון מתאגיד בנקאי.

 

[1] בהתבסס על תכנית מתאר מקומית תא/5000 אשר אושרה ביום 22 בדצמבר 2016 ("תא/5000"). יצוין, כי כל היטל השבחה אשר יחול בגין תא/5000 ישולם על ידי חברת הפרויקט. כמו כן, החברה תישא בתשלום מס הרכישה בגין העסקה המתוארת לעיל, והחל ממועד מסירת החזקה במקרקעין, גם במס רכוש ככל שיחול בגין המקרקעין.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה