חדשות שוק ההון

אס.אר.אקורד רשמה ב-2016 רווח של 33 מיליון ש”ח בדומה לשנת 2015

החברה סיימה את שנת 2016 עם גידול של כ- 14% בהכנסות המימון לכ- 56 מיליון שקל, לעומת כ- 49 מיליון שקל בשנת 2015

מערכת ספונסר 31/03/2017 08:57

א+א- 1

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016. החברה סיימה את שנת 2016 עם גידול של כ- 14% בהכנסות המימון לכ- 56 מיליון שקל, לעומת כ- 49 מיליון שקל בשנת 2015, ועם רווח נקי של כ-33 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 34 מיליון שקל בשנת 2015.

 

הוצאות המימון, נטו של החברה עלו לכ-7.9 מיליון שקל, לעומת כ- 4.4 מיליון שקל בשנת 2015, הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות מימון בגין הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים אשר נבע בעיקר עקב עליה בריביות ששולמו לאותם תאגידים בנקאיים מיד לאחר פרוץ החקירה.

 

הכנסות מימון, נטו של החברה הסתכמו בשנת 2016 בכ- 47.9 מיליון שקל, לעומת כ- 44.6 מיליון שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 7.3%.

 

הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים ואבודים עלו לכ- 8.8 מיליון שקל, לעומת כ- 6.2 מיליון שקל בשנת 2015.

 

החברה סיימה את שנת 2016 עם תיק לקוחות (אשראי ללקוחות, נטו) של כ-226 מיליון שקל, יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים של כ-77 מיליון שקל, הלוואת בעלים של כ- 69 מיליון שקל והון עצמי של כ-88 מיליון שקל לאחר חלוקת דיבידנד של כ- 13 מיליון שקל בתחילת השנה (10 מיליון שקל בגין שנת 2015 ו-3 מיליון שקל בגין שנת 2016).

 

נציין, כי במרץ השנה הודיעה החברה כי אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתית של לפחות 20% מהרווח הנקי.

 

ביום 20 ביוני 2016 נערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים של חברות הקשורות לבעל השליטה בחברה במסגרת חקירה כלכלית לרבות, בעניין הלבנת הון על ידי המשטרה ורשויות המס. במסגרת החקירה הוטלו למשך מספר ימים מספר מגבלות על פעילות החברה בחלק מחשבונות הבנק של החברה. דירקטוריון החברה, הנהלת החברה ויתר עובדיה פעלו על-מנת להחזיר את פעילות החברה וחשבונותיה ולהמשיך את פעילותה העסקית של החברה.

 

למיטב ידיעת החברה, טרם הסתיימה החקירה. בכל הנוגע לחברה, נותר צו במסגרתו בהסכמת בעל השליטה, שלא תבוצע דיספוזיציה במניות החברה המוחזקות ע"י בעל השליטה ו/או המוחזקות ע"י צים אחזקות, למעט כ- 5% מהאחזקות האמורות, בגינן לא תחול מגבלה זו. יחד עם זאת, בשלב זה, לא ניתן לאמוד את השפעת החקירה על המשך פעילות החברה, אם בכלל.

 

לפני כשבועיים (16.3.17) אישר דירקטוריון החברה, העמדת בטוחה על ידי בעל השליטה לטובת שחרור פיקדון בסך של כ-5 מיליון שקל שהועמד לטובת מדינת ישראל ב-4 ביולי 2016. העמדת הנכס הינה בהתאם להסכמות אשר הושגו עם רשות המיסים. הצדדים פנו לביהמ"ש לטובת אישור ההסכמה כאמור. בהתאם להסכמות הצדדים, בעל השליטה יהא רשאי לבקש לשחרר את הנכס, אולם במידה ויבקש לעשות כן, בעל השליטה התחייב בפני החברה, בהתאם להתחייבות חתומה שלו, להעמיד תשלום בסך של 5 מיליון שקל ממקורותיו הוא במקום הנכס, כך שהחברה לא תידרש להעמיד מחדש את סכום הפיקדון.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    החברה הזאת מזכירה את נאוי בתחילת

    דרכה, הם שומרים על ריווחים גבוהים ,הבעיה שם זה הבעלים שהיה בחקירות לא ממזמן ולא ברור איך זה הסתיים
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    זיו מ 31/03/2017 11:42