גניגר הציגה גידול ברווחים למרות ירידה בהכנסות

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו בכ-110 מיליון שקל, קיטון של כ-6% שהושפע מירידה במחירי חומרי הגלם. הרווח הנקי גדל ב-16% ל-7 מיליון שקל וברבעון צמח ב-32% ל-36 מיליון

מערכת ספונסר 28/03/2017 15:27

א+א-

חברת גניגרה עוסקת בייצור ושיווק יריעות פוליאתלין ורשתות למגוון שימושים בתחומי החקלאות והתעשייה מדווחת על התוצאות הרבעוניות והשנתיות. פעילות הייצור של הקבוצה מתבצעת בארבעה אתרי ייצור מרכזיים, וכ-75% מהיקף מכירות החברה מיוצא ללקוחות במעל ל-60 מדינות ברחבי העולם.

 

התוצאות הפיננסיות המלאות לרבעון הרביעי ולשנת 2016: ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו בכ-469 מיליון שקל, קיטון של כ-2% בהשוואה להכנסות בשנת 2015. ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ-110 מיליון שקל, קיטון של כ-6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

 

הירידה בהיקפי המכירות בשנת 2016 נובעת ממחירי חומרי גלם נמוכים ביחס למחירים בשנת 2015, דבר המשפיע על מחירי המכירה של מוצרי החברה; בהיקף המכירות בטונות ובמטר מרובע חל גידול ביחס לשנת 2015. בנוסף, שערי מטבע נמוכים מהממוצע בשנת 2015 השפיעו על היקף ההכנסות.

 

הרווח הגולמי בשנת 2016 הסתכם בכ-103.9 מיליון שקל (שיעור של 22.2% מסך ההכנסות), גידול של 3% בהשוואה לרווח גולמי של 100.7 מיליון שקל (21.1% מסך ההכנסות) בשנת 2015. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-21.8 מיליון שקל (19.8% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-22.5 מיליון שקל (19.3% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של 2015.

 

הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מסך ההכנסות בשנת 2016 נע מגידול כמותי בהיקפי המכירות של החברה, תמהיל סל המוצרים שנמכר שהיה רווחי יותר ביחס ל-2015, וכן מירידה בשיעור הוצאות הייצור.

 

הרווח התפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות בשנת 2016 הסתכם בכ-44.9 מיליון שקל (9.6% מסך ההכנסות), עלייה של כ-10 %ביחס לרווח תפעולי של כ-40.8 מיליון שקל (8.5% מסך ההכנסות) בשנת 2015. ברבעון הרביעי של 2016 הרווח התפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות הסתכם בכ-6.6 מיליון שקל (6% מסך ההכנסות), וזאת ביחס לרווח תפעולי של כ-7.7 מיליון שקל (6.5% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של 2015.


בשנת 2016 היו לחברה הוצאות אחרות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליון שקל, וזאת לעומת הכנסות אחרות בהיקף של כ-1.2 מיליון שקל בשנת 2015, שנבעו בעיקר מפיצוי שהתקבל ממדינת ישראל בעקבות נזקים שנגרמו לחברה בתקופת מבצע ’צוק איתן’.

 

הרווח הנקי של גניגר בשנת 2016 הסתכם ב-36.2 מיליון שקל, עלייה של 32% בהשוואה לרווח הנקי בשנת 2015, שעמד על 27.5 מיליון שקל. ברבעון הרביעי של 2016 הרוויחה גניגר 7 מיליון שקל, גידול של 16% בהשוואה לרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2015, שהסתכם בכ-6 מיליון שקל.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2016 בכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים בהיקף של כ-49 מיליון שקל ב-2015.

 

בנובמבר 2015 התקשרה גניגר בהסכם עם קבלן משנה הודי, במסגרתו הוא יקים קו לייצור מוצרי החברה בהודו, אותם יספק לחברה באופן בלעדי. קו זה צפוי להתחיל בפעילותו המסחרית במהלך הרבעון הרביעי של 2017. בסוף 2016 התקשרה גניגר במזכר הבנות לרכשת מניות השליטה בחברה איטלקית הפועלת בתחום ייצור ושיווק יריעות פלסטיק. עד לסוף חודש אפריל ניתנה לחברה תקופת בלעדיות לביצוע העסקה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה