רוסאריו קובעים לדנאל כ”א שווי הוגן של עד 845 מיליון שקל

זאת לעומת שווי של כ-700 מיליון ש"ח כיום; ערן יעקובי: "מדובר בחברה יציבה בעלת 3 רגליים עם יתרון מובהק לגודל ובעלת אופי דפנסיבי, אך זו עדיין השקעת ערך באקוויטי"

מערכת ספונסר 25/12/2016 11:50

א+א-

ברוסאריו ייעוץ ומחרא מעלים הבוקר רעיון השקעה: דנאל כ"א לפי שווי חברה של 802 עד 845 מיליון ש"ח כטווח שווי הוגן לעומת שווי של כ- 700 מיליון ש"ח כיום.

 

הנקודות העיקריות מהסקירה של ערן יעקובי: "קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974 ע"י יהושוע אדיר (ז"ל) ונסחרת בבורסה החל משנת 1992. הקבוצה היא בין החברות המובילות בישראל בתחומי סיעוד, משאבי אנוש ואוכלוסיות מיוחדות. בחטיבות השונות של דנאל מועסקים למעלה מ- 1,000 עובדי סגל המספקים שירות לעשרות אלפי לקוחות מידי חודש. החברה נסחרת לפי שווי של כ- 690 מיליוני ש"ח. כאמור, החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשלושה תחומי פעילות עיקריים: 1. כח עזר בתחום הסיעוד בעיקר לזכאים על פי חוק הביטוח הלאומי. 2. כח אדם בתחום משאבי אנוש. 3. הפעלת מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים.

 

"סיעוד: תחום הסיעוד הינו המגזר הגדול ביותר בפעילות דנאל ומהווה כ- 50% מסך הכנסות החברה. למרות שקצב צמיחת ענף הסיעוד היא חד ספרתית נמוכה מאד, דנאל צמחה בלמעלה מ- 7% בשנתיים האחרונות עם רווחיות תפעולית של 6% - 7%.

 

"משאבי אנוש: תחום משאבי האנוש מהווה כ- 25% מסך הכנסות החברה. בשנים האחרונות, קצב הצמיחה הלך וגדל והדבר מתאים לניתוח על מצב המאקרו והקורלציה לענף. האבטלה הנמוכה במשק בשילוב עם הצמיחה ופריחת ההי-טק, מביאים לגאות בשורת ההכנסות עם רווחיות תפעולית של כ- 7%.

 

"אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: תחום האוכלוסיות המיוחדות מהווה כ- 25% מסך הכנסות החברה. הצמיחה החזקה בשנת 2014 נובעת מאיחוד לראשונה של בית אקשטיין החל מאמצע שנת 2013. אנו מעריכים כי בעתיד הנראה לעין קצב הצמיחה יכול להתקבע סביב ה- 8% עם רווחיות תפעולית של כ- 8%.

 

"אסטרטגיה: בחינת הענף על שלוש הרגליים של החברה מוביל למסקנה אחת: היתרון לגודל הוא קריטי כגורם הצלחה מספר 1. היתרון לגודל מאפשר גישה ליותר מכרזים, עמידה בתנאים יותר מחמירים מבחינת דרישות איכותיות ומימוניות ויכולת התרחבות טובה יותר, גם ע"י רכישת פעילויות. החברה משמרת ומנצלת היטב את היתרון לגודל ונראה כי בדרך זו היא גם מנטרלת חלק מהסיכונים האינהרנטיים לתחום כוח האדם ולרגולציה באופן כללי. החברה שמה למטרה לשמר ולפתח את המותג כמוביל בענף, תוך כדי פיתוח מקצועי ואישי של עובדיה על מנת להיות ממוקדת לקוח ולא ממוקדת שירות.

 

"סיכונים: הסיכונים האינהרנטיים לפעילות החברה בעיניים של משקיע, הם סיכונים אקסוגניים ובראשם התלות בתקציבים ובהחלטות של משרדי ממשלה. בנושא הסיעוד, החברה תלויה בחוק הביטוח הלאומי ובשינויים העשויים לחול בו, כמו גם ב"רפורמת ליצמן" והעברת כוח לקופות החולים (שעל פי תקציב המדינה, לא נראה שתקרה בשנתיים הקרובות). בנושא אוכלוסיות מיוחדות, החברה תלויה ברגולציה ספציפית ובתקציבי משרדי החינוך והרווחה.

 

"למרות הסיכונים המובנים, חשוב לנו לתחם מעט את השפעת הרגולציה: הטיפול באוכלוסיות חלשות הוא מאבני היסוד של מדינת רווחה, אי לכך, פוטנציאל הצמיחה לחברות איכותיות הנהנות מיתרון לגודל בענף גדול כככל נראה מפוטנציאל נזק זמני כתוצאה מהחלטה ממשלתית כזו או אחרת. עוד נוסיף כי מדובר ברוב מכריע של המכרזים כבעלי הגיון כלכלי כאשר התעריף קבוע והמכרז הוא על חבילת השירות וסטנדרטים אחרים.

 

"מדיניות דיבידנד: המדיניות היא חלוקת 50% מהרווח הנקי. החל משנת 2014 ועד כה, החברה חילקה כ- 125 מיליון ש"ח. בהנחה כי בגין הרבעון הרביעי החברה תחלק דיבידנד בדומה לזה שחולק בגין הרבעון השלישי (3.75 ש"ח למניה), הרי שמדובר בתשואת דיבידנד של כמעט 9% בגין שנת 2016 ובהתייחס לשווי המניה כיום. מרשים.

 

"השקפת רוסאריו: בתחילת הדרך, בבואנו ללמוד החברה, התבוננות בגרפים של התפתחותה בשנים האחרונות ביחד עם תשואת הדיבידנד, זעקה לשמיים כי מדובר כמעט בהשקעת אג"ח עם תשואות של אקוויטי. בעצם, התזרים הקבוע, ההכנסות החוזרות מאותם גופים והיכולת לשלוט בהוצאות, מספרים סיפור פנטסטי.

 

"מנגד, הרי שמדובר בענף הנשען על משרדים ממשלתיים במרביתו ומכאן גם החשש מהסיכונים שהעלינו. ככל שנברנו באופי הלקוחות המשלמים (כ-70% מההכנסות מגופים ממשלתיים) מחד ובאופי המכרזים שאינם מכרזים הפסדיים מאידך, אנו מבינים כי מדובר בחברה יציבה בעלת שלוש רגליים, עם יתרון מובהק לגודל ובעלת אופי דפנסיבי, אך זו עדיין השקעת ערך באקוויטי על כל המשתמע מכך.

 

"שווי ומומנטום: תמחרנו את דנאל במודל DCF מקוצר המופעל על שנת 2017 כמייצגת. השתמשנו ב- WACC גבוה יחסית, לאור האמור לעיל, העומד על 9.65%. בדקנו על השווי המתקבל גם מכפילים נגזרים (12 – 13) והגענו למסקנה שכאינדיקציה לשווי החברה, אפשר לחיות בטווח של 802 עד 845 מיליוני ש"ח די בנוחות, לאור תשואת הדיבידנד", סיכם יעקובי.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה