דני מזרחי, אופל באלאנס קרדיט: יח"צ

אופל בלאנס המשיכה לצמוח ברבעון ובתשעת החודשים

הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-11 מיליון שקל, גידול של כ-26%. הרווח הנקי קפץ ב-50% לכ-3.7 מיליון שקל; תחלק דיבידנד נוסף של 2 מיליון שקל

מערכת ספונסר 24/11/2016 12:12

א+א-

 אופל בלאנס ממשיכה לצמוח ברבעון ובתשעת החודשים: החברה מדווחת על המשך ההתרחבות בפעילות והשיפור ברווחיות. נרשם גידול של כ- 21% בהכנסות וכ- 55% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2016. ההכנסות בתקופה 1-9/16 הסתכמו בכ- 30.9 מיליון ש"ח לעומת כ-25.4 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה. הרווח הנקי בתשעת החודשים הסתכם בכ-10.8 מיליון ₪ לעומת כ-6.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

 

עסקאות הניכיון בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ-745 מיליוני ₪ לעומת כ-568 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. תיק הלקוחות בסוף הרבעון השלישי עמד על כ-158 מיליון ₪ לעומת כ-116 מיליון ₪ בתקופה המקבילה. החברה תחלק דיבידנד מצטבר מתחילת השנה של כ-6.5 מיליוני שקלים, לאחר שהודיעה עתה כי תחלק 2 מיליון שקל לבעלי המניות.

 

דני מזרחי מנכ"ל אופל בלאנס: "אנחנו שמחים במגמת הגידול וההתרחבות של הפעילות והרווחיות וזאת בסביבה מאוד מאתגרת. השלמת עסקת רכישת החברות מירסני ואינווסטנט מורגשת היטב ותורמת לסינרגיה חיובית בין סניפי הקבוצה. בקרוב נפתח סניף רביעי שירחיב את פעילות הקבוצה בהתאם לאסטרטגיה שלה. החברה מימשה את תוכניתה להגדלת וגיוון מקורות המימון ע"י הרחבת מסגרות האשראי מתאגידים בנקאיים ועיבוי ההון העצמי בעזרת הנפקת אקוויטי מוצלחת בבורסה. אני רוצה להודות למשקיעים על הבעת האמון בפעילותה של החברה ובחזונה. בקרוב תציע החברה לשוק שירותים מתקדמים נוספים שיגדילו את הנגישות ללקוחות בכל רחבי הארץ".

 

תשעת החודשים הראשונים של 2016: בתקופה זו עלו הכנסות החברה בכ-21% והסתכמו בכ-30.9 מיליון ₪ בהשוואה להכנסות של כ-25.4 מיליון ₪ בתקופת תשעת החודשים הראשונים של 2015. הרווח הנקי זינק בכ-55% והסתכם בכ-10.8 מיליון ₪ לעומת כ-6.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. היקף עיסקאות הניכיון הסתכמו בכ-745 מיליון שקל, גידול של כ-31% לעומת התקופה המקבילה בה הסתכמו עיסקאות הניכיון בכ-568 מיליון ₪, קצב שנתי של כ-1 מיליארד שקל.

 

רבעון שלישי 2016: הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי בגידול של כ-26% בהכנסות שהסתכמו בכ-10.9 מיליון ₪ לעומת כ-8.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2015. הרווח הנקי זינק בכ-50% והסתכם בכ-3.7 מיליון ₪ לעומת כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. סך עיסקאות הניכיון ברבעון השלישי גדלו בכ-8% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-268 מיליון שקל.

 

הגידול ברווחיות בתקופות הדוח נובע בעיקר מהמשך הגידול בתיק הלקוחות של הקבוצה תוך שימוש והגדלת מסגרות האשראי וההון העצמי העומדים לרשות חברות הקבוצה. יצוין כי, בנטרול דמי הניהול ששילמו אינווסטנט ומירסני לבעלי מניותיהן שפסקו עם השלמת עסקת רכישת החברות אינווסטנט ומירסני (באפריל השנה) בסך של כ- 1 מיליון ש"ח בתקופת הדוח וכ- 3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הרווח הכולל היה גדל מ כ- 9.2 מיליון ש"ח אשתקד ל כ-11.5 מיליון ש"ח בתקופת הדוח (גידול של 25%).

 

הכנסות הקבוצה משקפות תשואה שנתית של כ-29% על יתרת תיק הלקוחות. תשואה זו נובעת מהעובדה שאופל מספקת את מירב השירותים הפיננסיים לעסקים תחת קורת גג אחת ולכך השפעה חיובית על שולי הרווח. החברה רשמה גידול ניכר בהון העצמי שהסתכם בסוף ספטמבר בכ-47.5 מיליון ש"ח המהווה כ-27% מהיקף המאזן. הגידול בהון העצמי נובע מהרווחיות השוטפת, גיוס ההון ומימוש אופציות.

 

בחודש ספטמבר השלימה החברה בהצלחה גיוס הון במניות בהיקף של כ-11 מיליון שקל שיחד עם הגידול באשראי הבנקאי תרמו להרחבת הפעילות בקבוצה. תיק הלקוחות של הקבוצה עומד בסוף הרבעון השלישי על כ-158 מיליון ₪ לעומת כ-116 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, גידול של כ-36%.

 

החברה מודיעה כי הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד נוסף של 2 מיליון שקל כאשר מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד מצטבר של כ-6.5 מיליון ₪ המהווה תשואת דיבידנד שנתית בשיעור של 3.8%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה