לאחר עצירת ההפקה ברישיון ”אירוס”: לפידות משהה הפקה גם ב”כוכב”

עצירת ההפקה בשטח "אירוס" מונעת מהשותפות למצות את ההפקה בשדה חלץ. הכנסות השותפות ממכירת נפט המופק בשני הרישיונות מהווה את מלוא הכנסותיה מהפקת ומכירת נפט

מערכת ספונסר 21/09/2016 09:19

א+א-

לפידות ולפידות-חלץ מודיעות הבוקר (רביעי) על השהיית ההפקה ברישיון כוכב, המהווה את כלל ההכנסות ממכירת והפקת נפט.

 

בהמשך לדוח מיידי של השותפות בדבר הפסקת הפקת הנפט ברישיון 343/אירוס והודעת הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לפיה יפעל להעניק לשותפות חזקה בשטחי רישיון אירוס ורישיון כוכב, השותפות מעדכנת כי פנתה השותפות לממונה והודיעה לו כי לאור עצירת ההפקה בשטח רישיון אירוס, המונעת מהשותפות למצות את ההפקה בשטח שדה חלץ (הכולל את רישיונות אירוס וכוכב), והעיכובים המתמשכים בקבלת החזקה, משהה השותפות את ההפקה ביתר שדה חלץ (כלומר, בשטח רישיון כוכב), וזאת עד לקבלת החזקה ואישור הממונה לחידוש ההפקה בשטח החזקה.

 

בלפידות מציינים כי הכנסות השותפות ממכירת נפט המופק בשטח רישיונות אירוס וכוכב מהווה את מלוא הכנסות השותפות ממכירת והפקת נפט.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה