ב. יאיר מוכרת לסלע נדל”ן את קניון הפסגה בירושלים ב-224 מיליון שקל

כ-145 מיליון ש"ח מהתמורה ישמשו לפירעון מוקדם מלא של סדרות האג"ח 9 ו-2 של ב. יאיר, שהזכויות בנכס ובהכנסות החברה מהשכרתו משועבדות לטובת מחזיקיהן

מערכת ספונסר 11/09/2016 12:21

א+א-

חברת הנדל"ן ב. יאיר מדווחת כי התקשרה היום (ראשון) עם סלע קפיטל נדל"ן, חברה ציבורית שניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהסכם למכירת זכויות החכירה של החברה בקניון הפסגה בשכונת פסגת זאב בירושלים. בתמורה לזכויות החברה בנכס, תשלם הרוכשת סך כולל של 224 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

 

סך של 145 מיליון ש"ח הופקד במועד החתימה בחשבון נאמנות וישמש לפירעון מוקדם מלא של אגרות החוב מסדרות 9 ו-2 של החברה, אשר הזכויות בנכס ובהכנסות החברה מהשכרתו משועבדות לטובת מחזיקיהן.

 

ההסכם כולל הוראות בדבר אחריות ושיפוי וכן בדבר פיצוי מוסכם בסך השווה ל-10% מסכום התמורה במקרה של הפרה על ידי מי מבין הצדדים, כמקובל בהסכמים מעין אלו. עם השלמת ההסכם יפקע הסכם הניהול של הנכס שבין ב. יאיר לבין חברת ניהול שבבעלות בעלי השליטה בחברה. ב. יאיר עדכנה את שווי הנכס בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2016 במחיר העסקה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה