דני מזרחי, אופל באלאנס קרדיט: יח"צ

אופל בלאנס: המיזוג ברבעון השני האיץ את מגמת הצמיחה והרווחיות

ההכנסות הרבעוניות גדלו ב-22% והסתכמו ב-10.3 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על 4 מיליון שקל - גידול של 65%. החברה תחלק דיבידנד נוסף של מיליון שקל

מערכת ספונסר 31/08/2016 12:12

א+א-

 אופל בלאנס מדווחת הבוקר כי המיזוג ברבעון השני האיץ את מגמת הצמיחה והרווחיות: המאפיין המרכזי של הרבעון וגם החציון הינו המשך מגמת הצמיחה והתרחבות הפעילות העסקית כאשר הגידול בהכנסות החברה נבע, בין היתר, מגידול בתיק הלקוחות בעזרת ניצול ומימוש מסגרות האשראי העומדות לרשות הקבוצה.

 

תוצאות הרבעון השני של 2016: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-10.3 מיליוני ₪ לעומת הכנסות של כ-8.4 מיליוני ₪ ברבעון המקביל בשנת 2015 גידול של 22%. הרווח לפני מס זינק בכ-62% והסתכם בכ-5.4 מיליוני ₪. הרווח הנקי זינק בכ-65% והסתכם בכ-4.0 מיליוני ₪ לעומת רווח נקי של כ-2.5 מיליוני ₪ ברבעון השני בשנת 2015. עסקאות הניכיון ברבעון השני הסתכמו בכ-250 מיליוני ₪ לעומת כ-231 מיליוני ₪ ברבעון הראשון של השנה.

 

תוצאות החציון של שנת 2016: הכנסות החברה בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-20 מיליוני ₪ לעומת הכנסות של כ-16.7 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה, גידול של כ-23%. הרווח לפני מס זינק בכ-53% והסתכם בכ-9.5 מיליוני ש"ח ואילו הרווח הנקי הסתכם בכ-7.1 מיליוני₪, זינוק של 58% לעומת רווח של כ-4.5 מיליוני ₪ בששת החודשים הראשונים של 2015.

 

תיק הלקוחות של אופל בלאנס בסוף יוני גדל בכ-35% והסתכם בכ-146.5 מיליוני ₪ לעומת תיק לקוחות של כ-108.9 מיליוני₪ בחציון המקביל. סך עסקאות הניכיון בחציון הראשון הסתכם בכ-481 מיליוני ₪ לעומת סך של 377 מיליוני₪ בחציון המקביל, גידול של כ-28%. הכנסות החברה משקפות תשואה שנתית של 29% על תיק הלקוחות שלה. ההון עצמי של אופל מסתכם בכ-33.9 מיליוני ₪ לעומת כ-25.5 מיליוני ₪ בחציון המקביל, גידול של 35%.

 

כמו כן הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף של 1 מיליון ₪ ובמצטבר עומד הדיבידנד מתחילת השנה על כ-4.5 מיליוני ₪.

 

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס, אומר: "השלמת המיזוג של מירסני ואינווסטנט ארעה בסוף אפריל השנה וכבר עתה , אנו חוגגים את ההשפעה החיובית של המיזוג. אופל בלאנס צומחת ומתרחבת בכל פרמטר אפשרי. ההכנסות, הרווח לפני מס והרווח הנקי עלו בצורה ניכרת. מגמת הפריסה הגיאוגרפית נמשכתובקרוב נפתח סניף רביעי של הקבוצה . כל זאת בהתאם ליעדים והאסטרטגיה שלנו. הפכנו לגוף מוביל בתחום השירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים לעסקים וכרשת מתרחבת נמשיך להציע ללקוחות שירותים מתקדמים נוספים ובמקביל נפעל לגיוון מקורות האשראי שלנו".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה