לידר שוקי הון מוכרת את פעילות החיתום והברוקראג’ בהפסד של 4-5 מיליון שקל

האחזקות בלידר הנפקות ובלידר בית השקעות נמכרות לקבוצה בשליטת עמית ורדי ונושאי משרה בחברה, בתמורה ל-25 מיליון שקל

מערכת ספונסר 30/08/2016 09:52

א+א-

חברת לידר שוקי הון מודיעה היום כי הגיעה להסכם עם קבוצת רוכשים בשליטת עמית ורדי,מנכ"להחברה לשעבר, הכוללת בין היתר, נושאי משרה בחברה, למכירת מלוא החזקותיה בחברה הבת לידר הנפקות, הפועלת בתחום החיתום ובחברה הבת לידר בית השקעות, הפועלת בתחום הברוקראג’.

 

התמורה שתשולם לחברה על ידי קבוצת הרוכשים תהיה בסך של כ-25 מיליון ש"ח. סך של 10 מיליון ש"ח מתוך התמורה ישולם על ידי הרוכשת לחברה במזומן במועד השלמת העסקה,המתוכנן ליום 30/9/2016 ויתרת התמורה תועמד במועד ההשלמה על ידי החברה כהלוואה לחברה האם של הרוכשת אשר תעמיד את סכום ההלוואה לרשות הרוכשת לצורך תשלום התמורה.

 

השלמת הסכמי המכירה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ביניהם: קבלת אישור מבית המשפט לביצוע חלוקה בלידר בית השקעות; קבלת אישור מרשות המיסים בהתאם; ובמידה והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, כבעל מניות בלידר הנפקות, לא יודיע על רצונו לממש את זכות ההצטרפות לעסקת המכירה.

 

קבוצת הרוכשים יוצגה על ידי עורכי הדין אורי רוזנברג ורן שלום ממשרד אגמון ושות’ רוזנברג ושות’. המוכרת יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות’.

 

אם תושלם העסקה, צפויה לידר שוקי הון לרשום הפסד בסך שבין 4 מיליון ש"ח ל-5 מיליון ש"ח - לפני השפעת מס, ככל שתהיה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה