חדשות כלכלה

61% מהחברות מצהירות: נתנו עדיפות לקליטת עובדים מאוכלוסיות חלשות

ארגון מעלה פרסם היום את הדירוג השנתי לאחריות תאגידית בעסקים, ומציג לראשונה את אחוזי הגיוון בדרגי ניהול. בין החברות הגדולות שהצטרפו השנה: לייבפרסון ומיטב דש

מערכת ספונסר 29/06/2016 12:43

א+א-

ארגון מעלה פרסם היום את הדירוג השנתי של "אחריות תאגידית בעסקים", באירוע חגיגי שקיים הבוקר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הדירוג כלל השנה 98 חברות שמחזורן הכספי עומד על כ-365 מיליארד ₪, ומעסיקות כ- 310,000 עובדים. בין החברות הגדולות שהצטרפו השנה ניתן למצוא את שירותי בריאות כללית, קבוצת ISS ישראל, LIVEPERSON, ומיטב דש.

 

הדירוג חושף השנה את המשך המגמה המבורכת שעלתה מדרגה בשנה שעברה של קליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה. על פי הדירוג 61% מהחברות מדווחות השנה על עלייה של לפחות 10% בקליטת עובדים מאוכלוסיות אלו.

 

לדברי מנכ"ל מעלה, מומו מהדב, "דירוג מעלה נותן תמונה רחבה על הנעשה במשק הישראלי. עברו עשר שנים בדיוק מאז יצא לראשונה, והתוצאות מראות על קפיצת דרך בין השנים 2006 לשנת 2016. הדירוג השנה משקף יציבות ואף מראה על עלייה במחויבותן של החברות הגדולות במשק לקלוט עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה (ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות ועוד), חיזוק הכלכלה הישראלית באמצעות רכש "כחול לבן" , תמיכה בעובדים בדרגות שכר נמוכות, היקף התנדבות גבוה ותרומה גבוהה לקהילה".

 

עוד אמר כי "הדבר מראה כי המגזר העסקי מחויב לאתגרים החברתיים של מדינת ישראל ותורם את חלקו בהתמודדות עימם. הדירוג משקף פער משמעותי בין החברות המדורגות לבין חברות שאינן מדורגות – הפער הבולט ביותר הינו בהיקפי התרומה לקהילה. עם זאת במספר תחומים, בפרט בשילוב ערבים וחרדים בדרגי הניהול בחברות, בהגברת האחריות התאגידית ברכש מספקים, וחיזוק המוביליות החברתית של עובדים בדרגות שכר נמוכות, מדובר בתהליך ארוך של שינוי".

 

השנה לראשונה בדק דירוג מעלה את הגיוון התעסוקתי לא רק בדרג הזוטר אלא גם בדרג הניהולי. על פי ממצאי הדירוג מתברר כי בדרג הניהולי השתלבו השנה 2% מהעובדים הערבים, 1.8% מבעלי המוגבלויות ו-1.4% מהחרדים.

 

בדרג העובדים מתברר כי מתוך כלל העובדים החדשים שהצטרפו השנה לחברות המדורגות, 11% הינם ערבים, 6% הינם חרדים, 3% הינם בעלי מוגבלות , ו-5% נמנים על בני הקהילה האתיופית. נתון נוסף שנבדק השנה גילה כי 11% מכלל העובדים שגויסו השנה משתייכים לאוכלוסיית בני 45 ומעלה, המתקשים כיום למצוא עבודה.

 

מבחינת החברות, חלק גדול מהן רואה בנושא גיוס אוכלוסיות המודרות משוק התעסוקה תחום מרכזי בסדר היום שלו. 74% מבין החברות קבעו אוכלוסיות יעד שמתוכן יש לגייס עובדים, ואילו 36% קבעו יעדים להשגת המטרה.

 

הדירוג בחן את שילובן של נשים בתפקידים בכירים, וגילה כי השנה קיימת עלייה ניכרת בייצוגן של נשים. אחוז הנשים בדירקטוריונים עומד כיום על 25% לעומת 20% בשנה שעברה, ובהנהלות על 23%. הדירוג מגלה עוד כי 72% מהחברות המדורגות הצהירו על מחויבות לשוויון בשכר בין גברים לנשים באמצעות בדיקה מעמיקה של נושא זה. 10% מהחברות אף הודו כי ישנם פערים וכי הם פועלים על מנת לתקנם.

 

הדירוג בדק גם את אחוזי ההתנדבות של העובדים בחברות הגדולות במשק, וגילה כי בהשוואה לשנה שעברה קיימת השנה מגמת עלייה, כאשר 21% מהעובדים התנדבו בקהילה לעומת 16% בשנה שעברה.

 

הדירוג גם מציג את אחוזי ההתנדבות בהתאם לענפים עסקיים. כך ניתן לראות כי הסקטור בו אחוז ההתנדבות הגבוה ביותר הוא ההייטק עם 43% התנדבות ואחריו הבנקים עם 32% התנדבות. באחוזי ההתנדבות הנמוכים ביותר נמצאים העובדים בחברות המסחר והתשתיות, ענפים בהם הגמישות ביום העבודה נוקשה יותר מבחינת ההתנדבות מאשר בענפים אחרים. מהדירוג מתברר כי רוב ההתנדבות נעשית במסגרת ימי התנדבות ואירועים חגיגיים. אך לאורך זמן קשה יותר לשמר התנדבות מתמשכת. לאורך זמן. גם במקרה זה מובילות חברות ההייטק.

 

תחום ההתנדבות הפופולארי ביותר בקרב עובדים הוא תחום החינוך שבו בחרו 22% מהעובדים, ובהמשך תחום הרווחה עם 14%, וילדים ונוער בסיכון עם 13%. דווקא צה"ל שנחשב לגורם דומיננטי באתוס הישראלי נמצא מאחור 65 התנדבות בלבד, אולי משום ש"ההתנדבות" נעשית במסגרת ימי המילואים.

 

בתחום התרומה הכספית החברות המדורגות אימצו את ההמלצה לתרום 1% מהרווח לפני מס; זוהי השנה השנייה ברציפות בה אחוז זה נשמר. זאת לעומת דירוג 2014 בו אחוז התרומה מהרווח לפני מס עמד על 0.8%.

 

עוד ניתן לראות כי החברות המדורגות מובילות את השוק בנושא התרומה. בעוד החברות המדורגות תורמות כאמור 1% מהרווח לפני מס, הרי שאר חברות ת"א 100 (שאינן מדורגות) תורמות רק 0.2% בלבד.

 

לציון עשר שנים לדירוג מעלה נבדקו גם הנתונים שהיו לפני עשר שנים בהשוואה להיום. הנתונים מראים התקדמות ברבים מהפרמטרים, לצד מקומות שעדיין מצריכים שינוי מעמיק. בין השיפורים הבולטים:

 

- אחוז העובדים הערבים גדל: 5% היום לעומת 2.4% בשנת 2006 - אחוז הנשים בדירקטוריון גדל ל-25% לעומת 17% בשנת 2006. - אחוז החברות שיש בהן ועד עובדים גדל ל-57% לעומת 39% בשנת 2006. - אחוז העובדים עם מוגבלות גדל ל-2% לעומת 0.5% בשנת 2006. לצד השינויים הבולטים נראה כי אחוז הנשים בהנהלה נותר כמעט כפי שהיה. 23% כיום לעומת 20% בשנת 2006.

 

נתונים נוספים שעולים מהדירוג: איכות סביבה - הדירוג בדק את הערוצים בהן חברות משקיעות כדי להתייעל סביבתית ולשפר את הביצועים הסביבתיים לאורך זמן. נתוני הדירוג מצביעים על המשך המגמה של מחויבות גבוהה לשיפור הביצועים הסביבתיים תוך הצבת יעדים והשקעת המשאבים הנדרשים.

 

- 58% מהחברות הצליחו להפחית את צריכת האנרגיה (אין נתונים לגבי השנה שעברה) - 56% מהחברות אמרו שהן משקיעות בחדשנות בפיתוח מוצרים "ירוקים יותר" זאת ביחס ל30% בדירוג 2015. - 30% מהחברות משקיעות בהתייעלות של קווי ההפצה והשינוע וכך חוסכות בדלק ושעות עבודה, עלייה קלה ביחס ל 24% בשנה קודמת.

 

- 30% מהחברות התעשייתיות ביצעו מהלך של ניתוח מחזור חיי מוצר (LCA) זהו מהלך בעל חשיבות גבוהה לאיתור מוקדי השפעה סביבתית ונקיטת צעדים לצמצומה. בשנה שעברה מספר החברות אשר ביצעו תהליך כזה היה נמוך משמעותית והכניסה אליו מעידה על עליית מדרגה בטיפול הסביבתי ארוך הטווח.

 

- 26% מהחברות משקיעות בפיתוח אריזות קלות או קטנות יותר בדרך המפחיתה על כמות חומר הגלם הנדרש לאריזה ולאחר מכן הופכת לאשפה – עלייה ביחס לשנה קודמת בה 17% מהחברות דיווחו על כך. - 14% מהחברות גם משקיעות בחינוך צרכנים בקמפיינים שונים המדריכים בשימוש חסכוני וסביבתי יותר.

 

סקר אתיות ושביעות רצון: - 36% מהחברות ללא שינוי מפרסמות דו"ח אחריות תאגידית שלהן - 81% מהעובדים עורכים סקר שביעות רצון בקרב העובדים, זוהי קפיצת מדרגה מאז שנת 2006, אז קיימו רק 40% מהחברות סקרים כאלה.

 

- 63% מהחברות ערכו סקר על אתיות החברה בקרב העובדים - 54% מהחברות ערכו סקר על אתיות החברה בקרב ספקים - 63% מהחברות ערכו סקר אתיות החברה בקרב לקוחות החברה - 53% מהחברות קיימו בדיקה על אתיות החברה בקרב משקיעי החברה.

 

רכש: - 41% מהחברות נותנות עדיפות לתוצרת כחול לבן. - 37% מהחברות נותנות עדיפות לרכש מחברות שמעסיקות עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה - 25% מהחברות נתונות עדיפות ברכש לעסקים קטנים ובינוניים.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה