חדשות שוק ההון

קבוצת נץ מוכרת את השליטה במנדלסון לאמיליה פיתוח בכ-100 מיליון שקל

הצדדים חתמו על הסכם מותנה; חלקה של נץ בתמורה שווה לסך של כ-48 מיליון שקל

מערכת ספונסר 06/12/2015 10:47

א+א-

קבוצת נץ מודיעה הבוקר כי דירקטוריון החברה אישר היום את התקשרותה, המותנית בתנאים מתלים, של החברה, יחד עם רונקו קפיטל תעשיות ורנקי נכסים, בעלות השליטה המשותפת במנדלסון תשתיות ותעשיות מכח החזקתן של המוכרות ביחד בכ-54.9% מהון המניות המונפק והנפרע של מנדלסון ומזכויות ההון וההצבעה בה, בהסכם למכירת החזקותיהן האמורות של המוכרות במניות מנדלסון, כולן או עיקרן, המהוות את גרעין השליטה במנדלסון, לאמיליה פיתוח.

 

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, ואי התממשות התנאים המפסיקים לעסקה, הקונה תרכוש מהמוכרות, בסמוך לאחר מועד התקיימות התנאים המתלים, 17 מיליון מניות של מנדלסון, המהוות כ-51% מהונה (מתוכן 9.2 מיליון מניות המוחזקות על ידי החברה, מתוכן 8.21 מיליון בבעלות החברה, המהוות כ-24.5% מהון מנדלסון כפי שהן (AS IS), כשהן נקיות וחופשיות, מכל זכות לטובת צד שלישי בתמורה לסך במזומן השווה ל- 99,450 אלפי ש"ח ברוטו המשקף 583.26 אגורות למניה נמכרת.

 

חלק החברה בתמורה שווה לסך של כ- 47,900 אלפי ש"ח. יצוין כי במסגרת הסכם המכר התחייבו המוכרות לשלם לשרגא בר, מנכ"ל מנדלסון, סך של 2,750 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) בגין מכירת השליטה במנדלסון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה