וויי-בוקס התקשרה בהסכם לביצוע פרויקט תמ”א בת”א; תשקיע כ-56 מ’ שקל

החברה תפעל להריסת בניין ברחוב יד לבנים בעיר הכולל 18 דירות, ולתכנון והקמה של שני בניינים חדשים הצפויים לכלול יחדיו עד 52 דירות; ההסכם כפוף למספר תנאים מתלים

מערכת ספונסר 08/11/2015 15:41

א+א-

וויי-בוקס מודיעה כי חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה התקשרה היום בהסכם מותנה לביצוע פרויקט תמ"א 38/3. ההסכם הינו בין חברת הפרויקט לבין חלק מבעלי הזכויות בבניין ברחוב יד לבנים 17-21, תל אביב, בניין בן 3 קומות הכולל 18 דירות.

 

על-פי ההסכם, חברת הפרויקט תפעל להריסת הבניין הקיים ולתכנון והקמה של שני בניינים חדשים הצפויים לכלול יחדיו עד 52 דירות, מתוכן 18 דירות - ובצמוד אליהן גם חלקן ברכוש המשותף - ייוחדו לבעלי הזכויות בבניין הקיים - ויתר הדירות ייוחדו לחברת הפרויקט.

 

תוקפו של ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים בלוחות זמנים הקבועים בהסכם, שעיקריהם הם: א. חתימת כל הבעלים על ההסכם. ב. קבלת היתר בנייה לביצוע הפרויקט. ג. לא חל שינוי בחקיקה או במדיניות המס העירוני או הממשלתי בגין עסקאות מסוג זה, כולל מיסוי מקרקעין והיטל השבחה, וכן לא השתנתה מדיניות רשות מקרקעי ישראל לגבי מתן הסכמה לביצועו של ההסכם.

 

בכוונת חברת הפרויקט לממן את הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי ממוסד בנקאי מוכר בשיטת הליווי המקובלת בענף הבנייה למתן שירותים בנקאיים בקשר לפרויקט בניה. נכון למועד זה, טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט.

 

נכון להיום (ראשון), אומדן ההשקעות הצפוי של חברת הפרויקט בפרויקט מוערך על ידי החברה בסך של כ- 56
מיליון ש"ח. כאמור, ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים, אשר אין ודאות שיתקיימו. אם לא יתקיימו התנאים המתלים האמורים במועדים שנקבעו להם, ניתן יהיה לבטל את ההסכם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה