חדשות שוק ההון

מגדלי הים התיכון: מידרוג מאשרת דירוג A2 יציב לגיוס של עד 100 מ’ ש”ח

דירוג זהה אושר לאג"ח א’ שבמחזור; תמורת הגיוס תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת; נתח השוק של החברה לפי כמות יח"ד - למעלה מ-10% מענף הדיור המוגן הפרטי

מערכת ספונסר 20/10/2015 16:33

א+א-

חברת הדירוג מידרוג מאשרת דירוג A2.il באופק יציב לסדרת אגרות החוב א’ שבמחזור של חברת מגדלי הים התיכון. כמן כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 100 מיליון ש"ח ע.נ.. תמורת הגיוס תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת.

 

במידרוג מציינים כי "דירוג החברה נסמך, בין היתר, ממיצובה בתחום הדיור המוגן וניסיון בענף. החברה הינה אחת החברות הגדולות והוותיקה ביותר מבין החברות הפועלות בתחום הדיור המוגן הפרטי בישראל. נתח השוק של החברה לפי כמות יחידות דיור מהווה מעל ל-10% מהענף".

 

בנוסף, אמרו כי "לחברה Track Record חיובי בתחום, כאשר החל משנת 2010 פועלת החברה כרשת תחת המותג "מגדלי הים התיכון" ופועלת רבות לשמירה על מיצוב ואיכות בתי הדיור המוגן כמו גם על איכות השירותים הניתנים לדיירים; פעילות החברה מתבטאת ביציבות שיעורי התפוסה ואף רשימות המתנה במספר בתי דיור מוגן.

 

"נכון למועד הדו"ח, שיעור התפוסה המשוקלל בבתי הדיור המוגן הפעילים (לא כולל ירושלים) עומד על כ- 94%; מנכסים איכותיים הממוקמים באזורי ביקוש, תמהיל שירותים רחב וביקושים גבוהים לדיור מוגן באיזורים אלו, המשפיעים לחיוב על פרופיל הסיכון של החברה. נכון למועד הדו"ח, החברה מחזיקה ב- 5 בתי דיור מוגן פעילים, בית דיור מוגן בירושלים אשר נמצא בשלבי אכלוס ובית דיור מוגן בהקמה בגני תקוה סה"כ כ-1,631 יח"ד (כולל גני תקוה) בשווי כולל של כ- 2.5 מיליארד ₪ נכון ליום 30.06.2015; מתזרים גבוה מתחלופת דיירים בבתי הדיור המוגן הפעילים ומתזרים מפיקדונות הנובעים מאכלוס לראשונה של יחידות דיור בירושלים וגני תקוה, אשר לפי נתונים שנמסרו לנו מהחברה צפוי לעמוד על מעל ל-300 מיליון ₪ סה"כ (נטו), התורמים ליכולת שירות החוב וליחסי כיסוי בולטים לרמת הדירוג בטווח הקצר והבינוני.

 

"אולם, עם גיוס האג"ח והשלמת אכלוס הנכסים החדשים, יחסי הכיסוי של החברה צפויים להישחק אך עדיין להלום את רמת הדירוג.; ענף הדיור המוגן הפרטי בישראל מאופיין ברמות ביקוש גבוהות, ביציבות יחסית בהכנסות ובחסמי כניסה רבים. להערכת מידרוג, ענף הדיור המוגן הוא ענף יציב יחסית וכמו כן המשך התפתחות הענף אף צפויה לתרום לחברה.

 

"מנגד, פעילות החברה חושפת אותה לשינויים מאקרו-כלכליים ושחיקה במחירי נדל"ן או האטה בשוק, העשויים להשפיע על תזרימי המזומנים של החברה; ריכוזיות הן ברמה הגיאוגרפית והן ברמת הנכסים ביחס לחברות מדורגות.

 

"עם זאת, איכות הנכסים ומיקומם ממתנים את הסיכון לתלות באיזור גיאוגרפי וכן, השלמת האכלוס והייזום בירושלים וגני תקוה צפויים להפחית את תלות החברה בנכסים מרכזיים; יחסי איתנות אינם בולטים ביחס לדירוג; גמישות פיננסית מוגבלת בשל חוסר היכולת של החברה לשעבד את בתי הדיור המוגן לאור מתן שעבוד על יחידות הדיור לטובת הדיירים. עם זאת, בעקבות מבנה החברה ישנה אפשרות שהחברה תוכל לשעבד את נכסיה בעתיד", סיכמו במידרוג.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה