חדשות נדל”ן

מגה אור תמכור מניות בחברת הבת לוילאר; תרשום רווח לאחר מס של 8.5 מ’ ש”ח

בתמורה למלוא המניות בחברת הבת, תשלם וילאר כ-17.5 מיליון ש"ח. כמו כן, תרכוש וילאר את שטרי ההון שהוצאו על ידי הבת למגה אור בתמורה לכ-8.2 מ’ ש"ח

מערכת ספונסר 14/06/2015 13:10

א+א-

 מגה אור החזקות מדווחת כי היום (א’) הוסכם בינה ובין וילאר נכסים כי תמכור לוילאר נכסים את מניותיה בחברה הבת, מגה אור מרכזים לוגיסטיים. בתמורה למלוא מניות החברה בחברת הבת, תשלם וילאר נכסים לחברה סך של 17.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. כמו כן, וילאר תרכוש את שטרי ההון שהוצאו על ידי חברת הבת למגה אור בתמורה לסך כולל של כ-8.25 מיליון ש"ח.

 

בנוסף, התחייבה וילאר כי חברת הבת תפרע יתרות חוב שהועמדו על ידי החברה בסך כולל של כ- 591 אלף ש"ח.
לבסוף, לפארק רבדים בו חברת הבת מחזיקה ב-74%, התחייבות לפירעון הלוואה לבנק בסך של כ-21 מיליון ש"ח, כאשר החברה ערבה לפירעון מחצית מהסכום. עם השלמת עסקת המכר, תבוטל ערבות החברה לפירעון ההלוואה כאמור.

 

השקעתה של מגה אור בחברת הבת כפי שמופיע בספרי החברה הינה כ- 5.5 מיליון ש"ח. מכירת המניות מתוכננת להתבצע ביום 21.06.2015. בגין הסכם המכר, צפויה מגה אור החזקות לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2015 רווח בסך של כ-12 מיליון ש"ח לפני מס ורווח של כ-8.5 מיליון ש"ח לאחר מס.

 

ערב הסכם המכר, החזיקו החברה ווילאר נכסים במלוא הונה המונפק והנפרע של חברת הבת, בחלקים שווים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה