חדשות שוק ההון

לידר החזקות רוכשת 30% מגמל שריד ב-35 מיליון שקל

בנוסף, תוקנה לחברה אופציה להגדלת החזקותיה ל-50% על ידי רכישת מניות תמורת עד 28 מיליון שקל

מערכת ספונסר 05/04/2015 09:24

א+א-

לידר החזקות מודיעה כי התקשרה בהסכם השקעה עם קיבוץ שריד, הבעלים של גמל שריד, לפיו תשקיע החברה במזומן סך כולל של 35 מיליון ש"ח וזאת כנגד הקצאת מניות בגמל אשר תהוונה מיד עם השלמת העסקה 30% מהונן המונפק והנפרע של גמל שריד ומזכויות ההצבעה בדילול מלא.

 

בנוסף, במועד ההשלמה תוקנה לחברה אופציה להגדלת החזקותיה בגמל על ידי רכישת מניות בגמל מקיבוץ שריד אשר יהוו במועד מימוש האופציה, יחד עם המניות המוקצות, עד 50% מהונה של גמל ומזכויות ההצבעה בהן, בדילול מלא בתמורה לסך כולל מקסימלי של 28.2 מיליון ש"ח, במקרה של מימוש האופציה במלואה. התמורה בגין מניות האופציה, אם תמומש במלואה, עשויה לגדול בסכום של 3 מיליון ש"ח, כפוף לביצועי גמל. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים הקבועים בהסכם.

 

גמל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי השחזה, חיתוך וליטוש בארץ ובעולם וכן בשיווק ומכירה של מוצרים משלימים לפעילות זו. אתר גמל בישראל ממוקם בקיבוץ שריד ובמסגרתו שלושה מערכי ייצור - לייצור אופני השחזה (קרמי), לייצור דיסקיות חיתוך והשחזה (פלקס) ולייצור מוצרי לטש.

 

בשנת 2014, כ-23% מהיקף פעילות גמל היה בשוק המקומי וכ-77% בשווקים בינלאומיים. עיקר הכנסותיה של גמל בחו"ל מקורן בצפון אמריקה, שם פועלת גמל באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה הממוקמות בשיקגו ובלוס אנג’לס ולפיכך מושפעות מהשפעת השינויים בשער החליפין דולר – שקל.

 

תחילת שנת 2015, החלה גמל בהקמת פעילות בברזיל. פעילות זו מתבצעת במסגרת חברה פרטית אשר הוקמה על ידי גמל ושותף מקומי. נכון למועד הדוח, גמל מחזיקה ב-50% מפעילות זו ואילו היתרה מוחזקת בידי השותף המקומי. למועד הדוח מנהלת גמל משא ומתן מתקדם לרכישת שליטה במפעל חדיש בסין בתחום פעילותה, וזאת כחלק ממהלך להרחבת השווקים בהם גמל פועלת לאזור מזרח אסיה.

 

מוצריה של גמל הינם בעלי מוניטין של איכות, והם נמכרים בארץ ובעולם תחת מותג גמל - CGW. לקוחות קבוצת גמל הינם מקשת תעשיות רחבה (תעופה, רכב, מתכת, עץ ועוד), ובין לקוחותיה נמנים מפעלי תעשיה מובילים בתחומם. חלק מהותי מלקוחות קבוצת גמל הינם לקוחות חוזרים, שהקשר עמם הינו רב שנים. ככלל, ההתקשרות עם לקוחות נעשית על בסיס הזמנות המתקבלות מעת לעת. יצוין, כי אין לקבוצת גמל תלות בלקוח כלשהו ו/או לקוח שהיקף המכירות לו, במצטבר, היווה למעלה מ-5% מסך מכירות קבוצת גמל (בשנים 2013 ו- 2014). שוק מוצרי ההשחזה, הלטש והחיתוך בעולם כולל מספר רב של חברות בינלאומיות.

 

בגמל שריד הועסקו נכון לסוף 2014 כ-340 עובדים, מתוכם כ-220 בישראל וכ-120 בארה"ב. הכנסות גמל בשנת 2014 הסתכמו בכ-220.8 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ-202.3 מיליון שקל בשנת 2013. הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם ב-6.6 מיליון שקל לעומת כ-7.3 מיליון שקל בשנת 2013. ההון העצמי בסוף 2014 הסתכם בכ-45.5 מיליון שקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה