טלסיס רוכשת 22.7% נוספים בואריסייט בכ-3.2 מיליון דולר

הרכישה מבעלי המניות של חברת הטכנולוגיה הישראלית תעלה את החזקותיה של טלסיס ל-53.55%; הסכם בעלי המניות בואריסייט תוקן - טלסיס תוכל למנות מחצית מהדירקטורים

מערכת ספונסר 19/03/2015 11:19

א+א-

 טלסיס מודיעה כי היום (ה’) חתמה על הסכם עם בעלי מניות בחברת ואריסייט, בה היא מחזיקה בכ-30.87% מההון ומזכויות ההצבעה, לרכישת 22.68% נוספים בואריסייט מבעלי המניות תמורת סך כולל בש"ח השווה לכ-3.24 מיליון דולר, שיעלו את החזקת החברה ל-53.55% מההון ומזכויות ההצבעה בואריסייט לאחר השלמת הרכישה ול-50% בהנחת דילול מלא.

 

בהסכם הרכישה הוסכמו מספר תיקונים להסכם בעלי המניות הקיים בואריסייט, שעיקרם כי החברה תהיה זכאית למנות מחצית מהדירקטורים בואריסייט כאשר המחצית השניה תמונה על ידי המייסדים שבעקבות הסכם הרכישה ייוותרו עם 36.67% מההון ומזכויות ההצבעה בואריסייט, הוסכמו נושאים שלגביהם יידרש רוב מיוחד בדירקטוריון או באסיפה הכללית של בעלי המניות בואריסייט, וכן הובהר כי זכויות המייסדים לשליטה משותפת עם החברה בואריסייט יהיו ניתנות להעברה ביחד עם מניותיהם, בכפוף לזכויות הסירוב וההצטרפות.

 

כמו כן, הסכם הרכישה כולל מנגנון התאמה למחיר המניות שיירכשו על פיו, התלוי בעמידת ואריסייט ביעדי EBITDA שהוגדרו לשנים 2015 עד 2017, באופן שמחיר המניות שיירכשו כאמור יכול לעלות בעוד כ-15% לכל היותר (על בסיס דולרי).

 

מועד השלמת הסכם הרכישה נקבע לעד 45 יום לאחר חתימתו, בכפוף לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. בעקבות השלמת הסכם הרכישה, והחל מהדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2015, החברה תאחד בדוחותיה הכספיים את ואריסייט, העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של מודולים למחשב אשר סביבם מתכננים לקוחותיה את מוצריהם, בשיעור של 50%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה