כפרית תקצה למשקיע 14.5% תמורת 40 מיליון ש”ח - 13 ש”ח למניה

בנוסף, החברה תקנה למשקיע אופציית CALL לרכישת כ-2.8 מיליון מניות רגילות נוספות, עד לסך של 24.5% מכלל מניותיה

מערכת ספונסר 16/02/2015 10:27

א+א-

חברת כפרית תעשיות מודיעה כי התקשרה בהסכם להקצאה פרטית עם משקיע אשר הינו צד שלישי בלתי קשור, לפיו תקצה לניצע כ-3.1 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר יהוו במועד ההשלמה כ-14.5% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא. כנגד הקצאת המניות המוצעות תקבל החברה סך כולל של 40 מיליון ש"ח, סכום המשקף מחיר של 13 ש"ח למניה.

 

בנוסף, החברה תקנה לניצע, בכפוף להשלמת העסקה עם הניצע, אופציית CALL לרכישת כ-2.8 מיליון מניות רגילות נוספות, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר ככל שירכשו במלואן, יהוו ביחד עם המניות המוצעות, כ-24.5% מהון המניות המונפק של החברה, בדילול מלא. תקופת המימוש הינה עד שנתיים ממועד השלמת ההסכם.

 

כנגד הקצאת המניות הנוספות, הניצע ישלם לחברה, בכל מועד השלמה של מימוש האופציה, סך השווה ל-14.25 ש"ח עבור כל מניה. בנוסף, תמורת מימוש האופצייה במלואה ישלם הניצע סך של 7 מיליון ש"ח. ככל שיבוצע מימוש חלקי של אופציית ה-Call, ישלם הניצע חלק יחסי מהסכום הנ"ל של 7 מ’ ש"ח, כלומר תוספת של 2.4938 ש"ח על כל מניה נוספת שתירכש.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה