חדשות שוק ההון

איי.אי.אס מדווחת על גידול ברווח הנקי ותזרים חזק

הכנסות החברה מדמי שכירות ממקרקעין ומנדל"ן להשקעה הסתכמו ב-9 החודשים הראשונים לכ-13.6 מיליון שקל, גידול של כ-7.5% לעומת תקופה מקבילה אשתקד הנובע מהכנסה חד פעמית

מערכת ספונסר 13/11/2014 09:38

א+א-

איי.אי.אס החזקות מדווחת על תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2014, המצביעות על המשך צמיחה בהכנסות משכירות מפארק פלמחים, גידול ברווח הנקי ותזרים חזק מפעילות.

 

הכנסות החברה מדמי שכירות ממקרקעין ומנדל"ן להשקעה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לכ-13.6 מיליון שקלים, גידול של כ-7.5% לעומת תקופה מקבילה אשתקד הנובע מהכנסה חד פעמית ומעלייה בשכ"ד. ההכנסות מהשכרתם השוטפת של שטחים בפארק תעשייה פלמחים, לא כוללות את ההכנסה בגין שכירות מפעל ספנקריט אשר בבעלות החברה (הכנסה משכירות של 2.2 מיליון שקלים).

 

גידול ב-NOI בתשעת החודשים לכ-4.1 מיליון שקלים בהשוואה לכ-3.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, משקף גידול של כ -14%.

 

החברה התקשרה לאחרונה בהסכמים להשכרת כ- 34 דונם נוספים בפארק התעשייה בפלמחים שנרכשו בדצמבר 2013. שכ"ד בגין שטחים אלו צפוי לבוא לידי ביטוי במלואו ברבעון הראשון של שנת 2015 ויסתכם בכ-2.5 מיליון לשנה.

 

הכנסות החברה ושירותים מבניה מתועשת הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לכ-40.7 מיליון שקלים, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלו נובעות ממכירות בחברת ספנקריט, המייצרת מוצרים לתחום הבנייה המתועשת.

 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הסתכם לכ-19.8 מיליון שקלים, לעומת כ-17.2 מיליון שקלים בתקופה מקבילה המשקף גידול של כ 15%.

 

הרווח לפני מס הסתכם לכ-25 מיליון שקלים, לעומת כ-18.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה. הרווח הנקי הסכם לכ-17.1 מיליון שקלים לעומת כ-10.5 מיליון שקלים בתקופה מקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2014 הינו כ-360 מיליון שקלים, שיעור של כ-72.5% מסך מאזן.

 

חלוקת דיבידנד: במהלך שנת 2014 בצעה החברה חלוקות הון בסך של כ- 9.6 מיליון שקלים, כאשר כ - 5.3 מיליון שקלים מסך חלוקת ההון בוצע באמצעות חלוקת דיבידנד וכ- 4.3 מיליון שקלים מסך חלוקת ההון בוצע ע"י רכישות עצמיות של מניות החברה.

 

מינוף פיננסי נמוך כפי שבא לידי ביטוי בסך החוב הפיננסי של החברה אשר עומד על כ-30 מיליון שקלים ומהווה כ-6% מסך המאזן.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לכ-16.8 מיליון שקלים לעומת כ-12.5 מיליון שקלים בתקופה מקבילה. הגידול בתזרים נובע בעיקר מהגידול ברווח הנקי של החברה.

 

חיים גייר, יו"ר החברה: "אנו מסיימים תקופה נוספת של צמיחה בהכנסות, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הנובעת מהגידול במחירי שכ"ד בפארק התעשייה בפלמחים. ההכנסות מהשכרת נכסים בשילוב עם פעילותה היציבה והרווחית של ספנקריט הביאו לגידול ברווח נקי ולתזרים חזק מפעילות. הנתונים הפיננסים החזקים של חברתנו מאפשרים לנו להמשיך בקידום המיזמים האסטרטגיים בחברה, צעדים אשר עשויים לבוא לידי ביטוי כבר בשנת 2015".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה