חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של מדטכניקה זינק ל-5.3 מיליון ש”ח

זאת, לעומת סך של כ- 649 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד; ההכנסות עמדו על 126 מיליון ש"ח, לעומת 74 מיליון ש"ח אשתקד

מערכת ספונסר 03/06/2012 09:18

א+א-

הכנסות מדטכניקה ברבעון הראשון של שנת 2012 מפעילות נמשכת (ללא הכנסות מפעילות Waters אשר מדווחות כפעילות שהופסקה) הסתכמו לכ- 126,699 אלפי ₪ (מתוכן סך של כ- 62,652 אלפי ש"ח מיוחסות לפעילות קבוצת אילקס וסך של 64,047 אלפי ש"ח מיוחס לקבוצת מדטכניקה) בהשוואה להכנסות בסך של כ- 74,133 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד (מתוכן סך של כ- 60,904 אלפי ש"ח מיוחסות לפעילות קבוצת אילקס וסך של 13,229 אלפי ש"ח בגין 25 ימים מהרבעון מיוחס לקבוצת מדטכניקה). הכנסות קבוצת אילקס ברבעון המדווח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד משקפות גידול שיקלי של כ 2.8% וקיטון ריאלי של כ 1.8%.

 

מכירות הקבוצה בישראל ברבעון הנוכחי הסתכמו לסך של כ- 98,473 אלפי ₪ (78% מסך המכירות) בהשוואה לסך של כ- 48,346 אלפי ₪ (65% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

מכירות הקבוצה לחו"ל ברבעון הנוכחי הסתכמו לסך של כ- 28,226 אלפי ₪ (22% מסך המכירות) בהשוואה לכ- 25,787 אלפי ₪ (35% מסך המכירות במאוחד) ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר הדיאגנוסטיקה הקבוצה פועלת בעיקר על-ידי קבוצת אילקס. ההכנסות במגזר זה הסתכמו ברבעון הנוכחי לכ- 68,246 אלפי ₪ בהשוואה לכ- 62,564 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת מדטכניקה (בסך של כ- 6,209 אלפי ₪ ברבעון הנוכחי ושל כ- 2,283 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד), חל גידול של כ- 2.8% במונחים שקליים וקיטון של כ- 1.8% במונחים דולרים. הרווח מפעולות ברבעון ממגזר זה הסתכם לכ- 10,011 אלפי ₪ (משקף שיעור רווח תפעולי של כ-14.7%), בהשוואה לכ- 9,662 אלפי ₪ (משקף שיעור רווח תפעולי של כ-15.4%) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

במגזר שיווק ציוד רפואי פועלת החברה באמצעות מדטכניקה. ההכנסות מפעילות נמשכת במגזר זה הסתכמו ברבעון הנוכחי לכ- 55,921 אלפי ₪ בהשוואה לסך של כ- 9,678 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד (מייצג פעילות של 25 ימים בלבד לאור איחוד מדטכניקה החל מיום 6.3.2011). ההפסד מפעילות ברבעון ממגזר זה הסתכם לכ- 487 אלפי ₪ בהשוואה לרווח מפעולות בסך של כ- 1,165 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח במגזר זה נובעת בעיקר מהירידה בשיעור הרווח הגולמי בתקופה כתוצאה ממספר עסקאות משמעותיות שביצעה מדטכניקה ברווחיות נמוכה כחלק מזכיה במכרזים ומעלויות חריגות בגין תיקוני ציוד במסגרת התחייבויותיה של מדטכניקה למתן שירות.

 

במגזר ייצור, פיתוח ושיווק מכשירי הנשמה פועלת הקבוצה באמצעות פלייט. ההכנסות ממגזר זה הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2012 לכ- 2,017 אלפי ₪ בהשוואה לכ- 1,268 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד שמייצג פעילות של 25 ימים בלבד, כאמור. ההפסד מפעילות המגזר הסתכם לכ- 3,261 אלפי ₪ בהשוואה להפסד של כ- 769 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נובע מהוצאות ייצור קבועות אל מול ירידה במחזור ההכנסות

 

הרווח הנקי לרבעון הראשון של שנת 2012 הסתכם לכ- 5,361 אלפי ₪ לעומת סך של כ- 649 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה