אקסלנס: עיקרי חדשות הבוקר

מדדי המניות באסיה עלו בשיעור החד ביותר בשישה השבועות האחרונים והוון הקוריאני זינק אחרי שעלה אמון הצרכנים בדרום קוריאה וברננקי רמז כי ימשיך לתמוך בכלכלת ארה"ב

מערכת ספונסר 27/03/2012 09:58

א+א-

אקסלנס בעיקרי חדשות הבוקר:  יו"ר הפד ברננקי אומר אתמול בנאומו כי הירידה בשיעור האבטלה הינה מהירה יחסית, ייתכן שהיא סוג של "תיקון טכני" לפיטורים הנרחבים שנעשו בתקופת המשבר או כתוצאה מהירידה החדה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה שנבע מריבוי מתייאשים שהפסיקו לחפש עבודה.

 

ברננקי מניח כי כדי להמשיך ולהוריד את האבטלה בקצב זה, נדרשת האצה בהתאוששות הכלכלית הכוללת האצה בייצור וגידול בביקושים מהסקטור הצרכני והעסקי. כדי לתמוך בהם נדרשת המשך מדיניות מוניטארית סתגלנית - ריבית אפסית והגדלת מח"מ מאזן של הבנק המרכזי –operation twist.

 

מדד מחירי הדירות ב-20 הערים הגדולות בארה"ב ירד כנראה בשיעור המתון ביותר השנה של 3.8% (בהשוואה לינואר 2001), זאת לאחר 4% ירידה בחודש הקודם – סימן נוסף להתייצבות בשוק הדירות למגורים. שיפור בשוק העבודה מסייע למכירת הבתים, אם כי שיעור העיקולים הגבוה עלול להאט את

 

הנגיד האירופי, מריו דראגי, ציין כי על קובעי המדיניות להמשיך ולנקוט "בצעדים נחושים" אחרי שהזרמת הנזילות על ידי הבנק המרכזי סייעה להשיב את אמון המשקיעים. דראגי הסביר שפעל מתוך אמונה כי אף מוסד לא יכול להתמודד עם אתגר של שלושה סיכונים בו-זמנית – הכלכלי, הפיננסי והפיסקאלי.

 

הקנצלרית הגרמנית נתנה אתמול "אור ירוק" להגדלת "התחמושת הפיננסית" שנועדה לסייע למדינות במצוקה. גרמניה תאשר למנגנון הקבוע והזמני לפעול במקביל ובכך יורחב היקף המקורות ל-692 מיליארד אירו. מרקל ציינה את הרגישות הפיסקאלית של פורטוגל ושל ספרד ובכך רמזה לצורך בסיוע לשתי

 

מדדי המניות באסיה עלו בשיעור החד ביותר בשישה השבועות האחרונים והוון הקוריאני זינק אחרי שעלה אמון הצרכנים בדרום קוריאה וברננקי רמז כי ימשיך לתמוך בכלכלת ארה"ב. מדד המניות MSCI אסיה ללא יפן עלה ב-1.8% ומדד הניקיי היפני ב-2.4%. הדולר נחלש מול האירו על רקע הציפיות כי הפד ימשיך

 

בנק ישראל מפרסם תחזיות מעודכנת – לאור פרסום אינדיקטורים חיובים יחסית ביחס לפעילות בישראל עדכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה לשנת 2012 ל- 3.1% מ- 2.8% (תחזית קודמת שפורסמה בדצמבר 2011). בנק ישראל מציין כי תחול האטה ניכרת של קצב צמיחת הייבוא לאור סיום הקמת מפעל אינטל שהייתה לו השפעה ניכרת על קצב צמיחת ההשקעות.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- "המידע") מסופקים כשירות לקוראים למטרת אינפורמציה בלבד ומובא לידיעתם של יועצי השקעות, כחומר רקע בלבד העשוי לשמש כאחד מבין מגוון כלי עזר אשר אמורים לשמשם בגיבוש המלצתם ללקוחותיהם החתומים על הסכמי ייעוץ על פי דרישות הדין ואינם משקפים בהכרח את עמדתה הרשמית של אקסלנס השקעות בע"מ ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות קשורות שלה (להלן- "קבוצת אקסלנס"). אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי קבוצת אקסלנס ומידע הנובע ממקורות אחרים, אשר החברה מניחה שהינו מידע מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע בדוח זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אקסלנס אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת אקסלנס לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש לקבוצת אקסלנס ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג במסמך זה, לרבות בנכסים פיננסים המוצגים בו. כמו כן, חברות בשליטת קבוצת אקסלנס ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים נשואי מסמך זה, הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייכות לקבוצת אקסלנס. מסמך זה מופץ ליועצי השקעות בלבד. העברת חלקים מתוכן המסמך לצדדים שלישיים או פירסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת אקסלנס וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, וכל העושה זאת, עושה זאת על אחריותו הבלעדית!

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה