אנליסט: רוב הנתונים במשק הישראלי שהתפרסמו לאחרונה מעידים על המשך המגמה החיובית

יוסי מועלם: זאת, בד בבד עם לחצים אינפלציוניים, שבחלקם נובעים מגורמים פנימיים (מדד הדיור) וחלקם מעליית מחירי הסחורות והאנרגיה בעולם

מערכת ספונסר 22/03/2011 15:12

א+א-

סקירת מאקרו מאת ד"ר יוסי מעלם, כלכלן המאקרו הראשי של אנליסט: רוב הנתונים במשק הישראלי שהתפרסמו לאחרונה מעידים על המשך המגמה החיובית, בד בבד עם לחצים אינפלציוניים, שבחלקם נובעים מגורמים פנימיים (מדד הדיור) וחלקם מעליית מחירי הסחורות והאנרגיה בעולם. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר ב-0.3% ובמהלך השנה האחרונה ב-4.2%, מעבר ליעד העליון העומד על 3%. גם בניכוי האנרגיה, הדיור או הפירות והירקות עלה המדד בשנים עשר החודשים האחרונים ב-3.5% ויותר. על פי נתוני המגמה, בארבעת החודשים האחרונים קצב הגידול של מדד המחירים לצרכן עומד על 6.7%. נתונים מעודכנים של החשבונאות הלאומית מצביעים על עלייה של 4.6% בתוצר בשנת 2010, כאשר ברבעון האחרון של 2010 עלה התוצר ב-7.7% במונחים שנתיים.

 

בשנת 2010 הוחל בבנייתן של כ-39 אלף דירות חדשות במשק, עלייה של 12% בהשוואה ל-2009, והמספר הגבוה ביותר מאז שנת 2000. המספר הגדול ביותר של דירות נרשם במחוז המרכז המהווה כ-38% מכלל הדירות. על פי נתוני המגמה חלה עלייה ממוצעת בהתחלות בנייה של 2.4% (בחישוב רבעוני) בשני הרבעונים האחרונים של 2010 בהשוואה לירידה של כ-1% בממוצע בשני הרבעונים הראשונים.

 

מנתוני סחר חוץ עולה כי בחודשיים הראשונים של השנה הסתכם הגרעון המסחרי ב- 2.2 מיליארד דולר. מנתוני המגמה ניתן לראות כי בשלושת החודשים דצמבר 2010 - פברואר 2011, עלה יצוא הסחורות בכ-30%, כאשר באותה תקופה עלה יבוא הסחורות בשיעור דומה, עלייה שכללה את רוב מרכיבי יבוא הסחורות. מגמה חיובית זו ממשיכה את העליות הנאות גם בשלושת החודשים שקדמו לכך. מצד ההיצע, על פי נתוני המגמה ירד הייצור התעשייתי בחודשים נובמבר 2010 - ינואר 2011 ב-0.6% (במונחים שנתיים) עקב ירידה ניכרת בענפי טכנולוגיה מעורבת עילית. מצד הביקוש, באותה תקופה, עלה פדיון סך כל ענפי המשק ב-4.9%, בהמשך למגמה החיובית בחודשים שקדמו לכך - בין היתר עלה פדיון ענפי המסחר והשירותים ב-7.5% וירד פדיון ענפי התעשייה ב-3.2%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה