מיטב: שבוע הבא יוחלט בבנק ישראל על העלאת הריבית לחודש אפריל

ביחס לחודשים הבאים, מעריכים כי תוואי הריבית הוא לכדי עלייה, הואיל ורמת הריבית אינה מתאימה לעוצמת הפעילות העסקית

מערכת ספונסר 22/03/2011 13:07

א+א-

אנו סבורים כי "משקלם" של הגורמים התומכים בהעלאת הריבית יהיה גם הפעם גבוה מאשר אלו התומכים בהותרתה ללא שינוי. לפיכך, אנו צופים כי נגיד בנק ישראל יעלה את הריבית ב-0.25% לרמה של 2.75%. ההחלטה תיתמך בגורמים הבאים:

 

(1) סביבת האינפלציה היא גבוהה מאשר בנק ישראל מעוניין שתהיה. מדד המחירים לצרכן, לחודש פברואר עלה, ב-0.3%, גבוה מהתחזיות, וב-0.5% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים (עד פברואר 2011) עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 4.2%. שלושת המדדים האחרונים (דצמבר 2010 – פברואר 2011) היו גבוהים מהתחזיות. אם לא די בכך אזי השוק חושש מפני אינפלציה גם בהמשך ולראיה ציפיות האינפלציה הן מעל ל-3%, במח"מ של עד 7 שנים (וגבוהות מאוד עד מח"מ של 4 שנים). חשוב לציין כי, במבט ל-12 החודשים הקרובים אנו צופים כי המחירים לצרכן יתייקרו בשיעור של 2.8%. קרי, אנו לא מזהים בעיה אינפלציונית קשה.

 

(2) בנק ישראל מתמודד בשנה האחרונה עם ההתפתחויות הלא-מעודדות, מבחינתו, בתחום הדיור וכעת גם המזון עלה לכותרות.
מהדיווחים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי ההתייקרויות בענף נמשכות.
כך, מחירי חוזי שכר הדירה, במדד המחירים לצרכן של חודש מארס נרשמה עלייה של 0.4% במחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים וכך הושלמה התרחבות של 7.1% בסעיף זה ב-12 החודשים האחרונים ושל 6.5% בכל הקבוצה.
במקביל, גם מחירי הדירות בישראל המשיכו להאמיר (16.3% ב-12 החודשים האחרונים), כלומר, החשש מפני היווצרותה של בועה הולך ומחריף.

 


אם לא די בכך, אזי ההתייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות במחצית השנייה של 2010 הביאה לכדי עדכוני מחירים בתחום המזון בחודשים ינואר ופברואר (עלייה של 2% מראשית השנה). אמנם, בשבועות האחרונים חלה נסיגה, ודי משמעותית, במחירי הסחורות החקלאיות בעולם וגם השקל שב להתחזק כגד הדולר האמריקאי, אך עדיין לא ברור לחלוטין אם לאור הקלה זו יפסקו עדכוני המחירים כלפי מעלה, מפאת הרמה הגבוהה של מחירי הסחורות.

 

(3) המשק הישראלי רשם בשנת 2010 צמיחה של 4.6%, אשר הינה גבוהה מהתחזיות ומההערכות המוקדמות. המדד המשולב לחודש פברואר הצביע על המשך התרחבות במשק (עליה של 0.44%) והייצור התעשייתי רשם נתון חזק מאוד לחודש ינואר (2.6% - מנוכה עונתיות).

 

(4) קיים רצון בבנק ישראל להחזיר את הריבית לרמה "נורמאלית", שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

 


מנגד, מספר גורמים עשויים להביא להותרת הריבית על כנה בהחלטה הקרובה והם:


(1) ההשפעה השלילית של העלאת הריבית של היצוא. פער הריביות הקיים בין ריבית בנק ישראל לריביות של מדינות מפותחות בעולם, ובעיקרן ארה"ב (כיום, פער זה עומד על 250-225 נ"ב). הרחבת פער זה ב-25 נ"ב נוספות עלולה לגרום לייסוף נוסף של השקל מול הדולר ומטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, אשר צפוי לפגוע ביצואנים המקומיים.

 


(2) בשבועות האחרונים התגברה התסיסה במזרח התיכון. אמנם, אין לכך השפעה מיידית על מחזור העסקים של המשק הישראלי לאור העובדה כי קשרי הסחר עם מדינות אלו הם אפסיים, אך אין ספק כי על בנק ישראל לקחת בחשבון גם תרחיש פחות אופטימי, של פגיעה בפעילות הכלכלית.

 


(3) האסון ביפן, הגם שאין השפעה ישירה וקריטית על הכלכלה הישראלית, עלול להביא לכדי פגיעה מסיימת בכלכלה העולמית שלו עלולה להיות השפעה על הכלכלה הישראלית.

 


ביחס לחודשים הבאים, אנו מעריכים כי תוואי הריבית הוא לכדי עלייה, הואיל ורמת הריבית אינה מתאימה לעוצמת הפעילות העסקית. עם זאת, מועד ההחלטה ייקבע בהשפעת ההתפתחויות האינפלציוניות ומידת ההערכה של בנק ישראל בכל האמור לסיכון לגבי אי-עמידה ביעד יציבות המחירים. בהתאם אנו מעריכים כי ריבית בנק ישראל תגיע לרמה של 3.25% בסוף השנה ולכדי 3.5% בעוד 12 חודשים. 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה