רן עוז, מנכ"ל קבוצת ישראכרט<br>קרדיט: יחצ
רן עוז, מנכ"ל קבוצת ישראכרט קרדיט: יחצ

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט פרסמה הבוקר (ה’) את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון ורשמה ירידה קלה בהכנסות אך עלייה ברווחוית ובתיק האשראי.

בשורה העליונה ההכנסות הסתכמו בכ-765 מיליון שקל, בהשוואה לכ-777 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי, בהשפעת הירידה במחזורי תיירות הנכנסת והיוצאת ברקע למלחמת חרבות ברזל, בקיזוז חלקי עם הצמיחה בהכנסות ריבית נטו כתוצאה מעלייה בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והמסחרי.

ההכנסות מריבית נטו ברבעון הראשון של שנת 2024 צמחו בכ-5% ל-231 מיליון שקל, בהשוואה ל-219 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהעלייה בהיקף תיקי האשראי הפרטי והמסחרי לצד עליית שיעור הריבית במשק.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו ב-527 מיליון שקל, בהשוואה ל-540 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון במחזורי התיירות הנכנסת והיוצאת, לצד המשך התחרות בפעילות הסליקה כמתבטא עם הירידה בעמלה הממוצעת של בתי העסק. מנגד, השפעות אלה קוזזו חלקית עם עלייה של כ-3% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2024 ירדו והסתכמו ב-75 מיליון שקל, בהשוואה ל-92 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי נבעה בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית בשל צמיחה מתונה יותר בהיקף תיק האשראי, בקיזוז חלקי כתוצאה מהחמרת האומדנים המאקרו-כלכליים ברקע מלחמת חרבות ברזל, וכן מעלייה במחיקות ובהפרשה הפרטנית.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-16% ל-64 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של 55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים, למרות הירידה האמורה בהכנסות, נבעה הן מהקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי והן בגין הוצאות הנהלה וכלליות.

בהתאם לכך, ישראכרט הציגה ברבעון עלייה בתשואת הרווח הנקי להון ממוצע לכ-8.5%, לעומת תשואה להון ממוצע של 7.8% ברבעון המקביל אשתקד.

דירקטוריון החברה אישר הענקת אופציות להיקף רחב של עובדים ומנהלים בדרגים שונים. האופציות יוענקו בהיקף כולל של כ- 41 מיליון שקל על-פני שלוש השנים הבאות. זו הפעם השנייה שישראכרט יוזמת תכנית תגמול הוני מבוססת מצוינות וביצועים, ומאפשרת להרחיב את התגמול המוענק למנהלים ועובדים בחברה באופן שמחבר בין ההצלחה האישית של כל אחת ואחד מהם להצלחה הכוללת של הקבוצה.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה ברבעון הרבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-3.0% לכ-55.7 מיליארד שקל, לעומת כ-54.0 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת אשתקד.

גידול בכרטיסים הפעילים – ליום 31 במרץ 2024, מצבת הכרטיסים הפעילים של ישראכרט עמדה על כ-4.5 מיליון כרטיסים, תוספת של כ-65 אלף כרטיסים פעילים תוך רבעון בודד - המשקף גידול של כ-1.5% לעומת כמות הכרטיסים הפעילים לסוף שנת 2023.

גידול ביתרת האשראי הצרכני - יתרת האשראי הצרכני לסוף רבעון ראשון 2024 עלתה בכ-7% לכ-7.15 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.69 מיליארד שקל בסוף רבעון מקביל אשתקד- גידול של 458 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה.

גידול ביתרת האשראי המסחרי - יתרת האשראי המסחרי לסוף רבעון ראשון 2024 עלתה בכ-34% וחצתה לראשונה את רף ה-2 מיליארד שקל והסתכמה בכ-2.09 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.56 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד – גידול של 533 מיליון שקל תוך שנה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות - נכון לסוף רבעון ראשון 2024, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של ישראכרט עלה לכ-3.02 מיליארד שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-2.82 מיליארד שקל בסוף רבעון מקביל אשתקד, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-88 מיליון שקל במהלך 12 החודשים האחרונים.

לחברה יחסי הון גבוהים מהותית ביחס לדרישות הרגולטוריות - יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עומד על כ-13.8% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 11.5%) ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון העומד על כ-12.7% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 8%).

בחודש אפריל 2024, חילקה החברה לבעלי המניות דיבידנד בסך של כ-46 מיליון שקל בגין רווחי המחצית השנייה של שנת 2023, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה בשיעור של עד 35% מהרווח הנקי החצי שנתי.

רן עוז, מנכ"ל ישראכרט: "ברבעון הראשון של שנת 2024 המשכנו להתמודד מול גורמי אי וודאות בכלכלה העולמית בכלל ובמשק הישראלי בפרט, וזאת תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לעמידה ביעדים העסקיים שלנו.
גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים ביישום העקבי של התכנית האסטרטגית תוך צמיחה אחראית ומותאמת סיכון בתיק האשראי והמשך יישום של מהלכי התייעלות. בהמשך לכך אנו מסכמים את הרבעון עם עלייה ברווחיות וגידול באשראי. במקביל, אנו ממשיכים במתן הטבות רלוונטיות ללקוחותינו בכדי לאפשר להם התמודדות עם השלכות חרבות ברזל".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש