ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים<br>קרדיט: מורג ביטן
ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים קרדיט: מורג ביטן

מלרן פרויקטים, בניהולו של ציון בקר, פרסמה הבוקר (ג’) את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, ותחלק דיבידנד בגובה 1.8 מיליון שקל, המהווה 20% מהרווח הנקי. 

ההוצאה להפסדי אשראי עלתה ל-2.9% לעומת 1.8% ברבעון המקביל. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי (במצטבר) של מלרן עמד על 4.1% מתיק האשראי, בהשוואה לכ-2.3% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 3.5% בתום 2023.

הכנסות המימון ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-34.6 מיליון שקל, לעומת כ-35.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הכנסות המימון, נטו, עלו בכ-4.3% לכ-26.4 מיליון שקל, לעומת כ-25.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. שיעור הכנסות המימון, נטו מסך ההכנסות הכולל עלה בכ-4% ביחס לרבעון הראשון של 2023, כ-76% לעומת כ-72%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-9.2 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות בסך של כ-4.3 מיליון שקל בגין רווח מרכישה עצמית של אגרות החוב של החברה. בנטרול הכנסות חד פעמיות אלה, נרשמה יציבות ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בפברואר 2024 עדכנה החברה על התקשרות עם גוף מוסדי שיעמיד לחברה מסגרת אשראי מחייבת חדשה לכ-3 שנים, בהיקף של 90 מיליון שקל. האשראי מתאגידים בנקאיים ירד ואילו זה מהמוסדיים, כמו כלימרק, עלה למרות היותו יקר יותר. 

ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם עלייה בהכנסות המימון, נטו, בין היתר בשל עלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות ולצד זאת ירידה בהיקף הוצאות המימון, כאשר בשורה התחתונה אנחנו מציגים ברבעון רווח נקי של כ-9.2 מיליון שקל. כמו כן, אנו מעדכנים היום על חלוקת דיבידנד, וזאת בצורה שמרנית ואחראית וכחלק מרצוננו לשתף את בעלי המניות בהישגי החברה. תיק האשראי של החברה הצטמצם ברבעון כחלק מניהול סיכונים קפדני בתקופה מורכבת זו במשק בישראלי, אך גם בשל עיתוי נקודתי של פירעונות שנרשמו לקראת סוף הרבעון. אנו פועלים באופן מתמיד, כנדרש בתקופה זו, לטיוב ואופטימיזציה של התיק. למלרן יכולת גבוהה להתמודד עם מצבי שוק משתנים, ובכוונתנו להמשיך לפתח ולהשביח את החברה לטובת כלל בעלי עניין".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש