שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל<br>קרדיט: ענת קזולה
שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל קרדיט: ענת קזולה

חברת הייפר גלובל פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה, בה רשמה ירידה ברווח הנקי ובהכנסות, אך תוצאות הרבעון הרביעי היו טובות מזה המקביל ב-2022.

בשורה העליונה, הכנסותיה של הייפר גלובל ממכירות ושירותים ברבעון הסתכמו לכ-71.6 מיליון דולר, לעומת כ-79.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון במחזור ההכנסות נובע מהאטה בקצב האספקות בלקוח מסוים במגזר חו"ל, אשר קוזזה ע"י אספקות מוגברות בלקוחות אחרים וכן ממימוש חלק נוסף בפרויקט לאספקת מערכות מיחשוב לתחום ה AI במגזר ישראל. ההכנסות בשנת 2023 ירדו לכ-285.6 מיליון דולר לעומת כ-300.6 מיליון דולר אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-13.7 מיליון דולר לעומת כ-13.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע משינוי בתמהיל ההכנסות לאור אספקות משמעותיות לתחום הביטחוני במגזר חו"ל בשיעור רווחיות גבוה, וכן מירידה בהוצאות בעקבות התאמות שבוצעו בהוצאות. הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם לכ- 48 מיליון דולר לעומת כ-49 מיליון דולר אשתקד.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון ירדו והסתכמו לכ-6 מיליון דולר לעומת כ-7.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המכירה וההנהלה מיוחסת בין השאר לקיטון בעמלות ומענקי המכירה, להתאמות שבוצעו בכוח-האדם ביחס לקיטון בהיקף ההכנסות וכן מקיטון בהפחתת רכוש בלתי מוחשי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות מכירה הנהלה וכלליות בשנת 2023 ירדו והסתכמו לכ-24 מיליון דולר לעומת כ- 26 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-7.7 מיליון דולר לעומת כ-6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת מהגידול כאמור ברווח הגולמי לצד הקיטון בהוצאות המכירה הנהלה וכלליות. הרווח התפעולי בשנת 2023 צמח בכ-4.8% והסתכם לכ-24 מיליון דולר לעומת כ- 22.9 מיליון דולר אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-1.8 מיליון דולר בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו בשנת 2023 הסתכמו לכ-4.7 מיליון דולר לעומת כ-2 מיליון דולר אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו בשנת 2023 נובע בעיקר מקיטון משמעותי בהכנסות בגין הפרשי שער שנרשמו בתקופה המקבילה כתוצאה מפיחות חד בשע"ח הדולר/שקל (אשר הביא לשחיקת ההתחייבויות השקליות). בנוסף, הושפעו עלויות המימון מהעלייה המשמעותית בשערי הריבית הבנקאית בישראל ובחו"ל ביחס לתקופה המקבילה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-5 מיליון דולר לעומת כ-3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם לכ-14.3 מיליון דולר לעומת כ- 15.6 מיליון דולר אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון צמחה בכ-15% והסתכמה לכ-8.7 מיליון דולר לעומת כ- 7.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA בשנת 2023 צמחה בכ-1.5% והסתכמה לכ-28.7 מיליון דולר לעומת כ-28.3 מיליון דולר.

שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל מסר: "תוצאות הרבעון משקפות תמהיל חיובי של עסקאות, בין השאר במימוש פרויקטים ביטחוניים משמעותיים במגזר חו"ל. במקביל, אנו ממשיכים לאתר הזדמנויות שנוצרו בתחום ה-AI כדוגמת אספקת מחשב העל Israel-1 של חברת Nvidia שבוצעה ע"י הייפר גלובל במורכבות טכנולוגית עצומה ובזמן שיא. התנופה שאנו עדים לה בתחום הבינה המלאכותית (AI) והגידול החד בביקושים ליישומים בתחום זה, פותחות בפנינו הזדמנויות עסקיות בקרב לקוחות קיימים וכן במגזרים עסקיים חדשים. המומחיות והניסיון הרב שנצבר על ידי החברה בזמן כה קצר בתכנון וייצור מערכות מחשוב מורכבות הן בהקמת Private cloud AI והן ב AI at the Edge, ממצבות אותנו כשותף אידאלי לפתור בעיות סבוכות בעולם ה–AI. בנוסף לכך אנו מאמינים שבעומק שנת 2024 נראה סימנים לחזרה לצמיחה אצל לקוחות מרכזיים שלנו מענף הסמיקונדקטורס, כהמשך ישיר להשקעות הגלובליות שמדינות המערב מבצעות על מנת להחזיר את יכולות יצור השבבים לשטחן".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש