פירמת PwC Israel פרסמה את דו"ח העסקאות השנתי שלה לשנת 2023. בדו"ח, המסכם את עסקאות המיזוגים והרכישות שנסגרו השנה (דיווחו על Closing) בקשר עם חברות ישראליות (כרוכשות או כנרכשות), נמצא כי חלה ירידה של כ-46% בהיקף העסקאות וירידה של כ-23% במספר העסקאות הכולל ביחס לאשתקד.

סכום העסקאות הכולל לשנת 2023 הסתכם לכ-9.8 מיליארד דולר בלבד, המשקף ירידה של 46% בהיקף העסקאות, וזאת לעומת 18 מיליארד דולר בשנת 2022 - מהנמוכים בעשור האחרון ושני רק לסך העסקאות שנסגרו בשנת 2014 בסכום של 7.2 מיליארד דולר. מספר העסקאות הכולל הסתכם בשנת 2023 ל-110 עסקאות, זאת לעומת שנת 2022 שכללה 142 עסקאות. מדובר במספר עסקאות המהווה שיא שלילי בשנים האחרונות.

שווי העסקה הממוצע בשנת 2023 צנח ל-131 מיליון דולר, נתון המשקף ירידה של 35% לעומת שווי העסקה הממוצע בשנת 2022 שעמד על 202 מיליון דולר. כמו כן, חלה ירידה במספר המגה עסקאות (עסקאות מעל מיליארד דולר). ב-PwC מעריכים כי שווי העסקה הממוצע הנמוך והירידה בהיקף עסקאות הענק מושפעים משאיפה של משקיעים לבצע עסקאות עם רמות סיכון נמוכות יותר וכן מירידת השוויים ביחס לשנים 2021-2022. יש לציין כי השווי הממוצע לעסקה בשנת 2023 הינו מהנמוכים בעשור האחרון על אף ההשפעה של עסקת Imperva שנרכשה בידי Thales בסך של 3.6 מיליארד דולר. יודגש כי הירידה בהיקף ובכמות העסקאות ניכרת עוד לפני ההסלמה הביטחונית שחלה בחודש אוקטובר.

בהסתכלות על התקופה של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023, בהשוואה לתקופה המקבילה, חלה ירידה של 60% ו-21% בהיקף ובמספר העסקאות, בהתאמה. ב-PwC מציינים כי הירידה החדה בכל המדדים מושפעת מהמגמה העולמית אשר החלה כבר במהלך החציון השני של שנת 2022. לגבי שלושת הרבעונים הראשונים של השנה אנו מזהים באופן ברור כי הפגיעה בשוק הישראלי היא גבוהה ביחס למגמה העולמית וניתן ליחס אותה לחוסר הוודאות הפוליטית והחברתית בישראל. כאשר מסתכלים על השנה כולה מניחים ב-PwC כי גם למלחמה הנוכחית השפעה שלילית על עסקאות (במהלך אוקטובר-נובמבר) ועל העיתוי של ה-Closing.

שנת 2023 משקפת ירידה גם בהסתכלות על שווי עסקאות לפי קבוצות. בשנת 2023 נסגרה עסקה אחת בשווי של מעל מיליארד דולר (Imperva-Thales, 3.6 מיליארד דולר) וגם בקבוצת העסקאות בשווי בטווח של 400 מיליון עד 1 מיליארד דולר נרשמה ירידה ביחס לשנים 2021-2022. לעומת זאת, נתח העסקאות בשווי של עד 100 מיליון דולר עלה בצורה חדה והיווה 75% מסך העסקאות הכולל (מתוך סך העסקאות עם שווי מדווח). מגמה זו בולטת במיוחד לאור הירידה ההדרגתית בשיעור העסקאות בקבוצה זו במהלך השנים 2020-2022.

רו"ח ליאת אנזל אביאל, שותפה וראש תחום M&A Services ב-PwC Israel: " שינויים בסביבה המאקרו-כלכלית העולמית שהחלו במחצית השנייה של שנת 2022 ואפיינו גם את שנת 2023 הובילו לחוסר וודאות גבוה בשוק העולמי והמקומי. שיעורי הריבית הגבוהים והמשתנים ביחס לעשור האחרון לצד קושי בגיוס כספים, תנודתיות בשווקים, אי יציבות גיאופוליטית וחשש מתמשך ממיתון ורמות אינפלציה גבוהות, הובילו לחוסר יציבות שמיתן את הקצב המהיר של ביצוע עסקאות רכישה ומיזוג שאפיינו את השנים 2021-2022 ובאופן כללי ציננו את מוטיבציית המשקיעים לביצוע עסקאות.

יחד עם זאת, ניכר כי מגמת הירידה של עסקאות רכישה ומיזוג בשוק הישראלי חזקה יותר ביחס לעולם. אנו מייחסים את ההאטה המשמעותית בשוק העסקאות של רכישה ומיזוג בישראל במידה רבה לאי הוודאות הפוליטית והחברתית אשר שררו בישראל במהלך שנת 2023 סביב הרפורמה המשפטית והמחאה הנרחבת. ניכר כי משקיעים זרים חששו לבצע רכישות בישראל בתקופה זו ונראה כי נמנעו מלהשקיע ולבצע עסקים בשוק המקומי. באופן כללי, נראה כי משקיעים נוטים לזהירות גבוהה יותר ולביצוע עסקאות בעלות רמות סיכון נמוכות יותר מבעבר ומגמה זו צפויה להמשך. כמו כן, למשקיעים קשה יותר להשיג תשואה וליצר ערך מעסקה בהשוואה לעבר ומבחינה זו אנו רואים יתרון יחסי של השחקנים האסטרטגיים בהיבט של סינרגיות ויתרונות טכנולוגיים ועסקיים.

שנת 2023 הושפעה במידה רבה ממשבר ההייטק העולמי, ענף שבאופן עקבי היווה את עיקר העסקאות בישראל. המשבר, שהחל עוד במהלך שנת 2022, העמיק במהלך החציון הראשון של 2023 ובמחצית השנייה של השנה ניכרים סימני התאוששות ויציאה מהמשבר בארצות הברית ובאירופה. לעומת זאת, ענף ההייטק הישראלי עדיין לא מראה סימני התאוששות, ככל הנראה, שוב בהשפעת האירועים הפוליטיים. באופן כללי אנו רואים פער שהולך ונפער בין ישראל והעולם בנוגע למגמות וקצב ההתאוששות בשווקים, נתון המעורר דאגה.
בטווח הקצר, על רקע ההסלמה הביטחונית, אנו צופים שהשוק המקומי ימשיך להציג חולשה ביחס למגמות העולמיות. קשה לצפות את תגובת השוק בעתיד הרחוק יותר והדבר תלוי בין היתר בהתפתחות המצב הביטחוני והפוליטי בישראל.

נציין כי על רקע המצב, ישנה תחזית להורדת ריבית בנק ישראל, צעד אשר עשוי לתמוך במידה מסוימת בשוק העסקאות וביכולת ללוות כספים בפרט. כמו כן, בשוק עדיין נמצא כסף רב, הן בקרב חברות ישראליות וזרות והן בקרב גופים פיננסיים אשר ממתינים להזדמנויות אטרקטיביות ולהמשך ירידת השוויים. הזדמנויות כאמור עשויות לבוא לידי ביטוי בעיקר סביב חוסר ברירה של חברות אשר נקלעו למחסור במזומן או שחוו קושי בפעילות העסקית. עוד יודגש כי מרבית העסקאות שהגיעו לסף ה-closing נסגרו למרות המלחמה. יחד עם זאת, מגעים ראשוניים לכניסה לעסקאות בימים אלה מתקיימים בקצב מואט, מה שישפיע על היקף סגירת העסקאות ברבעון הראשון והשני בשנה הבאה. אנו מאמינים כי בהסתכלות רחבה יותר וארוכת טווח, שוק העסקאות של רכישה ומיזוג המקומי יתאושש, בעיקר בתמיכה של חברות הייטק וחברות מחקר ופיתוח, אשר לא נפגעו בהיבטים של טכנולוגיה, פיתוח ויזמות. למרות ההשפעות השליליות שצוינו, הביקוש והצורך בטכנולוגיה וחדשנות לא נפגעו ואף גוברים עם הזמן לנוכח האתגרים הגלובליים, בין היתר בתחומי הבינה מלאכותית, סייבר, אנרגיה, רפואה, פינטק ועוד."

ירידה של כ-41% בהשקעות זרים בישראל

השקעות זרים בישראל, נתח אשר מהווה באופן עקבי את עיקר ההשקעות בשוק המקומי, הצטמצם בשנת 2023 לכ-6.7 מיליארד דולר בלבד, נתון המהווה ירידה של 41% ביחס לשנת 2022 ומהנמוכים בעשור האחרון. ניתן ליחס ירידה זו במידה רבה לחשש המשקיעים הזרים בנוגע למהלכים הפוליטיים והחברתיים שהתרחשו בישראל בשנת 2023 וגם למלחמת "חרבות ברזל". בנוגע להשקעות ישראלים בחו"ל וישראלים בישראל נרשמה ירידה גם כן ביחס לשנת 2022, 45% ו-62% בהתאמה. נדגיש כי גם כאשר בוחנים את שלושת הרבעונים הראשונים של כל אחת מהשנים, על מנת לנטרל את השפעת פרוץ מלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023, ניכרת מגמה דומה ואף חמורה יותר ביחס למשקיעים זרים בישראל (בהשפעת רכישת Imperva אשר נסגרה ברבעון הרביעי). בתקופה זו (שלושת הרבעונים הראשונים ב-2023) היקף ההשקעות של המשקיעים הזרים פחת ב-67% ו-64% ביחס לתקופות המקבילות בשנים 2022 ו-2021, בהתאמה. מכיוון שהירידה משקפת אחוזים גבוהים משמעותית מהמגמות שראינו בעולם (שמושפעות מעליית הריבית והחשש ממיתון עולמי) נראה כי ניתן לייחס את הירידה במידה ניכרת לאי היציבות הפוליטית והחברתית שיצרה הרפורמה המשפטית בישראל במהלך שנת 2023.

ההייטק ממשיך להוביל

מגזר ההיי-טק המשיך להוביל גם השנה את שוק המיזוגים והרכישות המקומי עם היקף עסקאות שהסתכם לכ-8 מיליארד דולר ואשר היווה כ-81% מכלל העסקאות. על רקע הירידה החדה בכלל הענפים ובכללם ענף ההייטק, ענף זה היווה מעל ל-80% מכלל העסקאות. מדובר בנתון שיא בשנים האחרונות אשר מצביע מצד אחד על חוזקה יחסית של ענף זה ומנגד, על ריכוזיות השוק הישראלי ורמת ההסתמכות על ענף ההייטק, אף ביתר שאת בעתות משבר. מגזר התעשייה הצטמצם בכ-53% ביחס לשנת 2022 ומורכב השנה ברובו מעסקת Infinya.

רוכשים אמריקאיים ממשיכים להחזיק בנתח השוק העיקרי מבחינת מדינות המקור של הרוכשים הזרים בהיבט של מספר עסקאות, אולם אירופה בולטת השנה עם 57% מסך היקף העסקאות
צפון אמריקה ממשיכה להוביל מבחינת תמהיל מדינת המקור של הרוכשים הזרים בהיבט של מספר עסקאות, אם כי במידה פחותה ביחס לשנת 2022. מתוך סך העסקאות שבוצעו על ידי רוכשים זרים, צפון אמריקה מהווה 72%. סך הכל בוצעו 38 עסקאות על ידי רוכשים צפון-אמריקאיים בסכום כולל של כ-2.5 מיליארד דולר בלבד.

זאת בהשוואה לנתח של 78% בשנת 2022 עם 50 עסקאות בסכום כולל של 9.7 מיליארד דולר. הירידה כאמור במספר העסקאות היא על חשבון עליה בנתח של רוכשות מאירופה, אשר ביצעו 10 עסקאות המהוות 19% ממספר העסקאות הכולל, ביחס ל 9% בשנת 2022. בהיבט של היקף העסקאות בולטת העלייה בשיעור הרוכשות האירופאיות עם 57% בשנת 2023, בעיקר הודות לרכישת Imperva על ידי Thales הצרפתית.

היעדרות רוכשים פיננסיים

שנת 2023 התאפיינה בעצירה כמעט מוחלטת של עסקאות שנסגרו על ידי משקיעים פיננסיים. להערכתנו, מגמת ההיחלשות של המשקיעים הפיננסיים נובעת מהקושי של משקיעים פיננסיים להתחרות ברוכשים אסטרטגיים, לאור עליית הריבית והקושי ליצור סינרגיות, וכן מהמשך "ישיבה על הגדר" מצידם בציפייה לירידת שווי החברות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש