קרדיט: יח"צ
קרדיט: יח"צ

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות, חברת מיטרוניקס הדואלית, פרסמה הבוקר (ג’) דוחות לא טובים לרבעון השלישי של השנה.

בשורה העליונה, ההכנסות של החברה רשמו ירידה בשיעור של 19.4% לכ-332.1 מיליון שקל. השפעת השינויים בשע"ח של המטבעות על המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מסתכמת בגידול של כ-29 מיליון שקל במכירות, כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקאי בשיעור ממוצע של כ-8.9%, התחזקות האירו בשיעור ממוצע של כ-16.8% והתחזקות הדולר האוסטרלי בשיעור בממוצע בשיעור של כ-5.5%. הכנסות החברה בנטרול השפעת המטבעות ירדו בשיעור של 26.6%.

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו ב-228.2 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 27.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות המגזר מיוחסת בעיקרה לסיום מוקדם יחסית של עונת הבריכות בהשוואה לאשתקד, והמשך תהליך התאמת המלאים בשרשרת ההפצה. בנוסף, הרבעון המקביל אשתקד, שיקף רמת הכנסות גבוהה יחסית, כתוצאה מזליגת הכנסות מרבעון שני 2022.

מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ-20 מיליון שקל, ירידה של 37.3% המיוחסת בעיקר לכך שרמת המכירות ברבעון המקביל היתה חריגה ושיקפה אספקת ביקושים שהתהוו במהלך המחצית הראשונה של 2022 ולחברה לא היתה יכולת לספק לנוכח אתגרים בזמינות חלק מהרכיבים.

הכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו בכ-83.9 מיליון שקל, גידול בשיעור של 32.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות הסגמנט הינה בכל המוצרים בסגמנט בעיקר בשל תרומת מכירות המוצרים האחרים בחברת ECCXI.

המכירות בצפון אמריקה ירדו בשיעור של 20% והסתכמו לסך של 190.1 מיליון שקלים, המהווים 57% מהמכירות. המכירות באירופה ירדו בשיעור של 23% והסתכמו לסך של 77.1 מיליון שקלים, המהווים 23% מהמכירות. המכירות באוקיאניה ירדו בשיעור של 23% והסתכמו לסך של 42 מיליון שקלים, המהווים 13% מהמכירות. המכירות בשאר העולם צמחו בשיעור של 7% והסתכמו לסך של 22.8 מיליון שקלים, המהווים 7% מהמכירות.

הרווח הגולמי הסתכם ב-133.9 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 17.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי השתפר מעט והגיע לרמה של 40.3% בהשוואה ל-39.5% ברבעון המקביל אשתקד.

העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקר בשל: העלייה במחירי המכירה ללקוחות, תרומת איחוד ECCI, השפעה חיובית של שערי החליפין ולקיטון מסוים בהוצאות הBOM ובהוצאות ההובלה אשר קוזזו בעיקר בשל השפעות הקיטון בכמויות הייצור ורווחיות נמוכה יחסית בשנת השקה של משפחת הליברטי.

הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו לכ-12.4 מיליון שקל, ירידה של 2.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ירידה קלה בהוצאות הפיתוח המיוחסת בעיקר לפעילות חטיבת המים. עלויות פיתוח בתחום הניטור, הבקרה והטיפול במי הבריכה הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 2.8 מיליון שקל.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו לכ-80.2 מיליון שקל גידול של 7.3 מיליון שקל המשקפים עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מאיחוד חברת ECCXI שתרמה תוספת של כ-15.2 מיליוני שקל בין התקופות בשל עלייה במכירותיה ואיחוד מלא של חודש יולי 2023. בנוסף, עליית שערי החליפין בתקופה הובילו לתוספת של כ-4.4 מיליוני שקל, אלה קוזזו בעיקר בשל ירידה של 65% בהוצאות השילוח.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ-28.6 מיליון שקל, ירידה של כ-4.5 מיליון שקל המשקפים קיטון של 13.6% בהשוואה לרבעון המקביל. איחוד חברת ECCXI תרם לעלייה בין התקופות של כ- 1.5 מיליון שקל, וכן עליית שע"ח הובילו לתוספת של 1.3 מיליון שקל. מנגד רשמה החברה ירידה בעלויות כח אדם במחלקות ההנהלה וכן הוצאות כלליות אחרות.

סך הוצאות התפעול ברבעון הסתכמו לסך של 121.3 מיליון שקל, גידול מתון של 2.1% ובנטרול השפעות מט"ח ואיחוד ECCXI ירידה בשיעור של 17.4%.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 12.6 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 71.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון עלו לכ-14.7 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון בסך כ-600 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר בשל הוצאות ריבית שהסתכמו בכ- 12 מיליון שקל. יצוין, שרמה זו משקפת ירידה בהשוואה להוצאות בסך של כ- 14.2 מיליון ש"ח ברבעון הקודם כתוצאה מקיטון של 42 מיליון שקל בהיקף האשראי בשלושה חודשים האחרונים וכ- 197.5 מיליון שקלים בששת החודשים האחרונים.

הטבת המס ברבעון הסתכמה בכ-4.7 מיליון שקל בהשוואה להוצאות מס בסך 4.3 מיליון שקל. הירידה בהוצאות המס נובעת מהפסד לצרכי מס ברבעון לעומת רווח לצרכי מס ברבעון המקביל אשתקד ומשינוי בתמהיל הרווחים בקבוצה.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי ירד לכ-2.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, בהשוואה ל-39.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש