קרדיט: דובר צהל
קרדיט: דובר צהל

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור של 0.5%, בהתאם להערכת הקונצנזוס, כאשר הקצב השנתי התמתן בשיעור קל מ-3.8% בספטמבר ל-3.7% באוקטובר. המדד באוקטובר סיפק אינדיקציה ראשונית להשפעות המלחמה, אך לא הצביע עדיין על שינוי מהותי בסביבת האינפלציה. האינדיקציות לאינפלציה הבסיסית עלו בשיעור מתון במעט מאשר המדד הכללי, והקצב השנתי בהם נע בסביבה זהה של 3.7%-3.5%.

בהתחשב בכך שהשפעות המלחמה מהוות זעזוע שלילי לצד ההיצע והביקוש, ובהתחשב באי הודאות סביב היקף ומשך המלחמה, סביבת האינפלציה מאופיינת אף היא באי ודאות גבוהה. עם זאת, אנו מעריכים כי גם אם השפעת צד ההיצע תתמוך בעלייה באינפלציה בחודשים הקרובים, השפעת התמתנות הביקושים תהיה דומיננטית יותר במהלך 2024, וזאת גם בתמיכת האטה צפויה בפעילות המקומית והגלובלית. בהתאם לזאת, אנו מצפים להתמתנות הדרגתית בקצב האינפלציה במהלך השנה הקרובה, לסביבה של כ-2.5%.

מבחינת הריבית, בנק ישראל צפוי להמשיך להערכתנו בשלב זה עם המדיניות שמתמקדת ביציבות ובתפקוד השווקים, ולהותיר את הריבית ללא שינוי גם בהחלטה הקרובה.

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור של 0.5%, בהתאם להערכת הקונצנזוס, כאשר הקצב השנתי התמתן בשיעור קל מ-3.8% בספטמבר ל-3.7% באוקטובר. המדד ללא אנרגיה פירות וירקות, ומדד זה ללא מעורבות הממשלה, המהווים אינדיקציה לאינפלציה הבסיסית, עלו באוקטובר ב-0.4%, תוך התמתנות קלה בקצב השנתי ל-3.7%-3.5% מ-3.8%-3.6% בספטמבר. תמהיל המדד שיקף עלייה בשיעור גבוה של 1.1% במדד הסחירים (עלייה בקצב השנתי מ-2.6% ל- 2.9%), לעומת יציבות בבלתי סחירים (ירידה בקצב השנתי מ-4.5% ל-4.1%).

למעט בסעיף הדיור, לא נרשמו הפתעות מיוחדות במדד אוקטובר. התרומה העיקרית לעליית המדד באוקטובר הגיעה מעלייה במחירי המזון והפירות והירקות (שני הסעיפים תרמו כ-0.3% למדד הכללי), מעלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה ( כ-4%, זהה לאוקטובר אשתקד, ותרומה של 0.1% למדד הכללי) ומעלייה בסעיף התחבורה (תרומה של כ-0.15% למדד הכללי) כתוצאה מעלייה במחירי הטיסות לחו"ל (שהושפעו גם מהפיחות בשקל), וזאת לצד עליות בסעיף הרכב, ובפרט במחירי הביטוח וברכבים מיד שנייה (וזאת לאחר ירידה רצופה בהם מתחילת השנה).

הסעיף העיקרי שקיזז במידת מה את עליית המדד באוקטובר היה סעיף הדיור, שירד ב-0.4%. הירידה בסעיף זה נבעה בעיקר מירידה בשיעור של 0.3% בסעיף הדירות בבעלות, ששיקפה התמתנות בקצב העלייה השנתי מ-5.5% ל-4.9%. התפתחות זו שיקפה עלייה של כ-8% בקרב שוכרים חדשים לעומת כ-3.6% בקרב מחדשי החוזים. לעומת זאת, סעיף שכר הדירה עלה באוקטובר בשיעור של 0.4%, ואינו מצביע על שינויים או הקלות בשכר הדירה במהלך החודש בעקבות המלחמה. להערכתנו, התרומה של סעיף הדיור למדד הכללי תתמתן בהדרגה בשנה הקרובה, מתוך ציפיה להאטה במשק כולל הרעה בשוק העבודה.

מבחינת אתגרי המדידה בעקבות המלחמה, בלמ"ס ציינו שלמרות קשיי המדידה שנוצרו שיעור המדידה היה גבוה יחסית בסופו של דבר, ולהערכתנו סביר לצפות לשיפור בהיבט זה בהתחשב בשיפור בהיקף הפעילות ביחס לתחילת המלחמה. קשיי המדידה שפורטו נרשמו בעיקר בסעיפי הפנאי, ההארחה, מסיבות ואירועים והטיסות לחו"ל, ובהתאם לזאת בלמ"ס ציינו כי במרבית המקרים המדידה נשענה על השבוע הראשון של החודש, וביתר התקופה נשענה על זקיפה חלקית/מלאה למדד הכללי ועל התחשבות בעונתיות של שנים קודמות. במקרה של הטיסות לחו"ל, מעבר לשבוע הראשון בו המדידה הייתה רגילה, שאר התקופה חושבה לפי המחירים שנאספו עבור טיסות באוקטובר במהלך השנה. בנוגע למדד נובמבר, בלמ"ס ציינו כי המדידה של סעיף זה תהיה בהתאם למצב התעופה במהלך החודש, שכידוע מתקיימת באופן מצומצם מאוד. לפי הניסיון במשבר הקורונה, סביר שאופן המדידה של סעיף זה יובהר בסוף החודש.

שורה התחתונה, מדד אוקטובר סיפק אינדיקציה ראשונית להשפעות המלחמה, אך עדיין לא הצביע על שינוי מהותי בסביבת האינפלציה. בהתחשב בכך שהשפעות המלחמה מהוות זעזוע שלילי לצד ההיצע והביקוש, ובהתחשב באי הודאות סביב היקף ומשך המלחמה, סביבת האינפלציה מאופיינת אף היא באי ודאות גבוהה. עם זאת, אנו מעריכים כי גם אם השפעת צד ההיצע תתמוך בעלייה באינפלציה בחודשים הקרובים, השפעת התמתנות הביקושים תהיה דומיננטית יותר במהלך 2024, וזאת גם בתמיכת האטה צפויה בפעילות המקומית והגלובלית. בהתאם לזאת אנו מצפים להתמתנות הדרגתית בקצב האינפלציה במהלך השנה הקרובה, לסביבה של כ-2.5%.

מבחינת המדיניות המוניטארית, המלחמה שינתה את המיקוד של המדיניות המוניטארית מהורדת האינפלציה לעבר היעד לכיוון של שמירה על היציבות פיננסית ותפקוד השווקים ובנוסף תמיכה בפעילות המשק. כמו כן, מדד אוקטובר לא סיפק בשלב זה אינדיקציה לשינוי משמעותי כלפי מטה בסביבת האינפלציה, באופן שדוחק בבנק ישראל להוריד את הריבית. לכן, בנק ישראל צפוי להמשיך להערכתנו בשלב זה עם המדיניות שמתמקדת ביציבות ובתפקוד השווקים, ולהותיר את הריבית ללא שינוי גם בהחלטה הקרובה.

**הכותב הוא הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI**

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש