ווינד באזז מודיעה כי הושלם המיזוג עם חברת הנדל"ן הציבורית אדרי-אל. עד מועד השלמת העסקה היתה ווינד באזז חברה פרטית ישראלית הפעילה בעולם האנרגיה הירוקה, בתחום ההתייעלות האנרגטית – תכנון, עיצוב, פיתוח, שיווק, הפצה ומכירה של מנגנון לייעול ייצור חשמל ע"י טורבינות רוח.

במסגרת עסקת המיזוג הוקצו לבעלי המניות בווינד באזז כ-74.9% ממניות אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ, כנגד העברת 100% מהון המניות של ווינד באזז לאדרי-אל. מר מנחם כהן, שהחזיק בכ-85% ממניות ווינד באזז טרם השלמת המיזוג, הפך לבעל השליטה ב אדרי-אל, לאחר שהעביר להחזקתו כ-72% מהון המניות של אדרי-אל, חלקן במסגרת ההקצאה וחלקן ברכישה מידי בעל השליטה הקודם ב אדרי-אל, מר גבי אדרי. במקביל נמכרו מלוא נכסי אדרי-אל ואחזקותיה בחברות בנות, לחברות בשליטת מר אדרי, כך שפעילות האנרגיה הירוקה של ווינד באזז תהא הפעילות היחידה בחברה הציבורית הממוזגת. השלמת המיזוג התאפשרה, בין היתר, לאחר שווינד באזז חתמה על הסכמי השקעה בסך 4.1 מיליון שקל עם מספר משקיעים, להם הוקצו מניות באדרי-אל.

ביום שני הודיעה אדרי-אל כי התקיימו כל התנאים המתלים בעסקת המיזוג, ונתקבלו כל האישורים הנדרשים להשלמת העסקה, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך אשר יוקצו לבעלי מניות ווינד באזז כחלק מהעסקה, וכי עסקת המיזוג הושלמה. בימים הקרובים תחליף החברה הציבורית את שמה לווינד באזז ישראל בע"מ, בכפוף לאישור רשם החברות.

בימים אלה מנהלת ווינד באזז מו"מ מתקדם לביצוע פיילוט בחוות טורבינות איטלקית, כאשר הצלחת הפיילוט עשויה להוביל להסכם רחב היקף עם בעל החווה שבבעלותו כ-800 טורבינות ברחבי איטליה. במקביל, בין היתר, נערכת ווינד באזז לביצוע פיילוט נוסף באיטליה, במסגרת מזכרת עקרונות לשת"פ אסטרטגי עם יצרנית הטורבינות NPS, שבכפוף להצלחתו תפעל NPS לקידום המערכת בשוק האנרגיה הירוקה באיטליה ובארה"ב.

את חברת ווינד באזז ליוו עורכי הדין אילן גרזי, עליזה גביזון וגל פרציגר, ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. את חברת אדרי-אל ליוו עורכי הדין דודו בן יעיש וארז יוסף, ממשרד שניצר גוטליב סאמט ושות’.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש