קרדיט: לומו הדמיות
קרדיט: לומו הדמיות

הכנסות דוניץ למחצית הראשונה של 2022 הסתכמו בכ-45.3 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-304.7 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנת 2021. הירידה בהכנסות החברה בתקופת הדיווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקרה מהעובדה שבתקופה המקבילה אשתקד בוצעה מכירת זכויות במקרקעין ב"רובע המיוחד" באשדוד.

הכנסות החברה ממכירת דירות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2022 בכ-45.4 מיליון שקל לעומת כ-66.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2021. בנוסף, במחצית הראשונה של שנת 2022, לא נרשמו הכנסות ממכירת זכויות במקרקעין, לעומת הכנסות של כ-238.1 מיליון שקל בשנת 2021.

היקף המכירות של דוניץ-אלעד במחצית הראשונה עמד על כ-175 מיליון ₪.

הרווח תפעולי במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-70.9 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-110.8 מיליון שקל בשנת 2022, שכן נרשמה עלייה בעקבות הרווח שנרשם בהמשך להשלמת עסקת הרכישה של אלעד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-83.4 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד.

נכון למועד הדוח, לחברת אלעד ישראל מגורים החדשה כ-3,300 יח"ד למגורים, 23 אלף מ"ר לשימוש משרדים ומסחר וכ-23 מ"ר לשימוש בייעוד חקלאי. כמו כן, לאלעד אלפי יח"ד המתוכננות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית/פינוי בינוי הנמצאים בשלבי תכנון שונים.

ההכנסות של חברת אלעד ישראל מגורים החדשה במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכמו בכ-112.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-173.5 מיליון שקל, שכן הקיטון בהכנסות נובע מסיום שלב ב’ בפרויקט "אורבן פארק ראשונים" וכן ממכירת דירות גמורות בו במהלך 2021. במחצית הראשונה של שנת 2022, החברה החלה להכיר בהכנסות מפרויקט אורבן פארק ראשונים (שלב ג’) ומפרויקט "יפה נוף".

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-15.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-31.9 מיליון שקל מחצית המקבילה של שנת 2021. הרווח הנקי הסתכם בכ-7.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2022, לעומת רווח של כ-20.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

בנוסף, בינואר 2022 בוצעה הרחבה של סדרה א’ של אג"ח בסך של כ – 68 מיליון ש"ח (הריבית האפקטיבית בהרחבה נקבעה על 2.41%).

נתוני מאזן אחים דוניץ (לאחר איחוד אלעד):

ההון העצמי גדל לכ-1.02 מיליארד שקל ב-30.6.22, לעומת כ-450 מיליון שקל בסוף שנת 2021, הגידול נבע בעיקר מהקצאת המניות שבוצעה במסגרת העסקה לרכישת אלעד.

מלאי הבניינים בהקמה שבמאזן החברה נכון לסוף יוני 2022 עלה לכ-401 מיליון שקל לעומת כ-234 מיליון שקל בסוף 2021, וזאת בעיקר בהמשך להכללת נכסיה של אלעד במאזן החברה

מלאי המקרקעין במאזן החברה עלה חדות לכ-1.16 מיליארד שקל ביום 30.6.22 לעומת כ-165 מיליון שקל בסוף שנת 2021, בהמשך לאיחוד נכסי אלעד במסגרת המיזוג עם החברה.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש