חברת ההחזקות תדאה מדווחת הבוקר על חתימת הסכם להקצאה ומכירה של מניות בחברת ניצבים בע"מ לחברת אשטרום תעשיות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של קבוצת אשטרום בע"מ.

לאחר השלמת המהלך תהפוך אשטרום לשותפה אסטרטגית בחברת ניצבים, תחזיק בכ-50.01% ממניות החברה, תהיה בעלת המניות הגדולה בחברה, ותוביל יחד עם בעלי המניות האחרים ועם הנהלתה את האסטרטגיה העסקית של החברה.

בעלי המניות בניצבים, טרום העיסקה, הינם תדאה (38.75%), פ.א.ש.ה השקעות בע"מ ("פאשה") (38.75%) ומר רונן כהן, מנכ"ל ניצבים (22.5%).

בהתאם להסכם, במועד השלמת העסקה תשקיע אשטרום כ- 16 מיליון ש״ח תמורת הקצאת מניות על ידי ניצבים, ובנוסף תרכוש תמורת כ- 20.75 מיליון ש״ח מניות מבעלי מניותיה הנוכחיים של ניצבים, בהתאם ליחס האחזקות ביניהם (חלק תדאה בתמורה הינו כ- 8 מיליון ש״ח). תדאה תחזיק לאחר השלמת העיסקה בכ- 19.37% ממניות ניצבים (בדילול מלא).

בנוסף לאמור, במועד השלמת העסקה תעמיד אשטרום לניצבים הלוואת בעלים בסך של כ- 14.75 מיליון ש״ח, שתשמש את ניצבים לפרעון הלוואות בעלים של תדאה ופאשה בסכום זהה ובחלוקה שווה ביניהן. בהתאם להערכה ראשונית של תדאה, ככל שהעסקה תושלם תרשום תדאה בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס בסך של כ- 20 מיליון ש"ח, כפוף לטיפול החשבונאי בעסקה. תזרים המזומנים שינבע לתדאה מהעסקה במועד השלמתה מסתכם בסך של כ- 15.4 מיליון ש"ח.

סך המזומנים שינבעו לתדאה במועד השלמת העסקה כאמור לעיל, יחד עם חלקה בדמי ניהול ודיבידנדים שקיבלה מניצבים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2022, יסתכם בכ- 26 מיליון ש"ח.

 

כמו כן, במועד השלמת העסקה יכנסו לתוקפן אופציות Call ו- Put למכירת יתרת אחזקות המוכרים בניצבים בתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, בתמורה שנקבעה בהסכם בהתבסס על ה- EBITDA של ניצבים בתקופות שנקבעו.

 

בנוסף, קובע ההסכם בין הצדדים, כי תדאה ואשטרום יעמידו לניצבים שרותי ניהול תמורת דמי ניהול שנתיים בסך של כ- 425,000 ש"ח כל אחת. כמו כן קובע ההסכם מדיניות חלוקת דיבידנדים בניצבים, של לפחות 50% מרווחיה הראויים לחלוקה בכל שנה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים שהמהותיים ביניהם הינם קבלת אישורו של בנק לאומי שהעמיד אשראי לניצבים ואישור הממונה על התחרות על פי חוק התחרות הכלכלית.

 

אשטרום יוצגה בעסקה עוה"ד אודי אפרון, סיון נרקיס קרמר ומיתר מאירי ממשרד מ. פירון ושות’. תדאה יוצגה בידי עו"ד אבי קאין ממשרד דן עופר ושות’.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש