השקעה בהיקף כולל של כ- 30 מיליון דולר חלק השותפות בשני שלבים בתוכנית קידוחים בעיקר למטרות גז טבעי, אשר בכל אחד מהם מתוכננים, בין היתר, 4 קידוחים יבשתיים ותשתיות. היקף ההשקעה המוערך בכל שלב הינו כ- 15 מיליון דולר חלק השותפות.

הפרויקט נמצא במחוז אלברטה, קנדה ושכבות המטרה בו הינ ן מתצורת Montney מגיל טריאס תחתון. התצורה משמשת כמטרה מוכחת לחיפושים והפקה של גז טבעי ונפט במחוז אלברטה ובמחוז בריטיש קולומביה ומשתרעת על פני רצועה שאורכ ה כ- 700 ק"מ ורוחבה כ- 100 ק"מ. באגן ה - Montney נקדחו אלפי קידוחים מפיקים, לרבות באיזורים הסמוכים לפרויקט.

לשותפות אופציה שלא להשתתף בשלב השני בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים שעיקריהם סוכמו במכתב הכוונות. ג. שיעור ההחזקה של השותפות בנכס לאחר השלמת השלב הראשון בהפקה הקיימת, זכויות בקרקע, תשתיות ובקידוחים הנוספים יעמוד על 25% .ככל שהשותפות תשקיע בתוכנית הקידוחים של השלב השני, אזי שיעור ההחזקה של השותפות בנכס יעמוד על 30% .כמו כן, במסגרת העסקה, תקבל השותפות תזרים עודף בגין השקעתה בשלב הראשון ובשלב השני מעבר לזכויות ההשתתפות שלה, עד להחזר השקעה, על פי מנגנון שהוסכם.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

 • 1
  האם יש מספיק מזומן או שיהיה גיוס?

  רק היום כתבתי נגד שותפויות המו"פ שכל הזמן מגייסות כסף להשקעות חדשות ואמרתי שזה כמו ששותפות גז או נפט תגייס כסף. רוצים לגייס? סבבה. הקימו שותפות חדשה.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  • ATUK19
  • 30/06/2022 12:54