חברת עדיקה דיווחה הבוקר, על הצעה שקיבלה מחברת האם שלה, גולף, לניהול משא ומתן לרכישתה המלאה של עדיקה .

לפי הצעת המיזוג, כפי שהוצעה לדירקטוריון עדיקה , גולף תרכוש את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של עדיקה , בדרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, וכנגד תמורה במזומן אשר תשולם לכלל בעלי מניות החברה ותקבע בשים לב לשווי השוק של החברה ולמצבה הכספי.

לאור הצעת המיזוג, אישר דירקטוריון עדיקה להקים ועדה מיוחדת שתוסמך לנהל מו"מ עם גולף לגבי התמורה שתשולם עבור מניות הציבור ותנאי העסקה, לגבש המלצות בקשר עם הצעת המיזוג והכול לפי שיקול דעת הוועדה.

ככל שהצעת המיזוג תושלם, מניותיה של החברה יימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של גולף. המהלך טעון אישור באסיפה הכללית של עדיקה .

עוד דיווחה החברה, על תחזית תזרים שלילי מפעילות שוטפת למחצית השנייה של 2022, חרף העמקת תוכניות ההתייעלות שמיישמת החברה מזה מספר רבעונים. זאת בין היתר לאור העובדה שבתקופה זו חלה ירידה חדה בשווקי האופנה אונליין בעולם, אשר פגעה ביכולתה של עדיקה לממש את פוטנציאל החדירה שלה לשוק האמריקאי, בשל קיומם של עודפי מלאי אשר חייבו את החברה למכור את מוצריה במחירים נמוכים מהרגיל וגרמו לה להוצאות לוגיסטיות עודפות, בשל עלייה במחירי השילוח ועלויות מחירי חומרי הגלם אשר פגעו במודל הכלכלי של החברה וברווחיותה וכן לאור סיום הסכם השירותים בין החברה ל גולף, אשר גרם לפגיעה ברווחיות החברה ובתזרימי המזומנים שלה.

נכון למועד זה, ניצלה עדיקה סך של 16 מיליון ש"ח (מתוך 20 מיליון ש"ח) מכוח ההלוואה שהעמידה גולף לחברה במסגרת כתב ההתחייבות, וצופה כי תידרש לנצל את יתרת ההלוואה הניתנת למשיכה מ גולף, בסך של 4 מיליון ש"ח, עקב מצבה הפיננסי ובשים לב לתנאי השוק, החברה מעריכה כי קיים ספק של ממש ביחס ליכולתה לקבל אשראי בנקאי או חוץ בנקאי בתנאים סבירים.

נועם מלניק, מנכ"ל עדיקה מסר כי: "מיזוג עם גולף יסייע ל עדיקה לחזק את מעמדה העסקי והפיננסי של פעילותה תוך כדי אופטימיזציה של תהליכים מסחרים ושיתופי פעולה עסקיים וכן, יביא להפחתת עלויות שוטפות בצורה מהותית, תוך שמירה על ערכי המותג ובידולו למען קהל הלקוחות הנאמן של עדיקה . עם כניסתי לתפקיד לפני כחודשיים ביצענו מספר פעולות על מנת לחזק את חוסנה הפיננסי תוך שיפור ניהול תזרים המזומנים השוטף של החברה, אולם לאחר בחינה מעמיקה הגענו לכלל מסקנה כי גם כאשר מאמצינו אלו יישאו פירות – מיזוג הוא המהלך הנכון ל עדיקה .

אני מאמין מאוד ב עדיקה , בפוטנציאל הטמון בה וביכולתה להיות שחקנית מובילה בשוק האופנה הישראלי. שילובה בתוך קבוצת גולף, מהקבוצות המובילות בתחום, והצפת ערכים סינרגטיים בין החברות יעניק ל עדיקה יתרונות רבים בהם: חיזוק מערכי הרכש, הלוגיסטיקה, ההפצה והשיווק, ויסייע להשיב אותה למעמדה כשחקן משמעותי בשוק האופנה בישראל".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

 • 1
  מצחיק שהם הולכים לשלם על חברה הזאת

  הם הזרימו לה המון כסף והלוואות .....קברו שם המון כסף ...ועכשיו לקחת את החברה ואת חובות שלה ....בחינם לא הייתי נוגע בא |13||8|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  • זיו מ
  • 28/06/2022 11:13