מיזוגים ורכישות

רני צים מרכזי קניות רוכשת את מגידו תמורת 307 מיליון ש”ח

צבר הפרויקטים הנוכחי של מגידו עשוי להניב לה הכנסות כוללות של כ - 2 מיליארד ש"ח ב - 5 השנים הקרובות, לצד רווח גולמי צפוי של כ - 500 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 31/05/2022 13:37

א+א-

חברת ’רני צים מרכזי קניות’ מדווחת היום על מהלך אסטרטגי, באמצעותו היא נכנסת לתחום הייזום למגורים בישראל. החברה, שפעלה עד כה בתחום המגורים בעיקר בחברה הערבית, חתמה על הסכם לרכישת קבוצת הייזום והביצוע הוותיקה מגידו. תמורת העסקה הינה כ - 307 מיליון ש"ח.

רני צים מרכזי קניות, מדגישה כי קבוצת מגידו מתמחה בייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים למגורים ברחבי הארץ והקימה במהלך שנותיה אלפי יחידות דיור. כיום יש בידיה צבר פרויקטים בהיקף של כ - 1,750 יחידות דיור והיא שותפה גם בפרויקטים הכוללים שטחי מסחר ותעסוקה. למגידו 5 פרויקטים בביצוע, בהיקף של כ - 400 יחידות דיור ועוד כ - 14 פרויקטים בתכנון בכל רחבי הארץ, מתוכם 5 פרויקטים שיחלו השנה בביצוע ושיווק. כמו כן, למגידו זרוע של קבלנות ביצוע והיא מבצעת את מרבית הפרויקטים שלה בעצמה, מה שמאפשר לה, על פי הנטען, להציג שיעור רווח גולמי גבוה מהמקובל בענף.

רני צים מדווחת כי צבר הפרויקטים הנוכחי של מגידו עשוי להניב לה הכנסות כוללות של כ - 2 מיליארד ש"ח ב - 5 השנים הקרובות, לצד רווח גולמי צפוי של כ - 500 מיליון ש"ח ועודפים (רווח גולמי בתוספת החזרי ההון המושקע) בסך של כ - 650 מיליון ש"ח. בין היתר, למגידו פרויקטים באופקים, נתיבות, מגדל העמק ומעלות.

העסקה תאפשר לרני צים מרכזי קניות, שפועלת כיום בתחום המרכזים המסחריים, להרחיב את פעילותה בתחום המגורים, בה החלה אשתקד, והמתבצעת כיום רק בריכוזי החברה הערבית.

השלמת העסקה תבוצע בארבעה שלבים, כאשר בשלב הראשון ירכשו 25% ממניות מגידו תמורת 45 מיליון ש"ח והחל מאותו מועד תהיה שליטה משותפת. בתחילת 2024 ירכשו 55% נוספים ומלוא הלוואות הבעלים תמורת 195 מיליון ש"ח, כך שבמועד זה תחזיק החברה 80% ממניות מגידו ותהא בעלת השליטה במגידו. בתחילת 2025 ירכשו 10% נוספים, תמורת 33.5 מיליון ש"ח ובסוף 2025 תושלם העסקה וירכשו מלוא המניות הנותרות, כנגד תשלום של 33.5 מיליון ש"ח.

בנוסף, עד להשלמת השלב הראשון, תרכוש מגידו מהמוכרים את חברת הביצוע תמורת 35 מיליון ש"ח. בתוך כך, במקרה של הנפקה לציבור של חברות מקבוצת מגידו עד לסוף 2025, ניתנה למוכרים אופציית call לרכוש ממגידו 2% מההון המונפק והנפרע בתמורה לסך של 14 מיליון ש"ח או לפדות את האופציה (לרבות במקרה שלא הושלמה הנפקה), בתמורה לתשלום נוסף בסך של 28 מיליון ש"ח.

השלמת העסקה כפופה לתנאים ובעיקר לאישור הממונה על התחרות. כמו כן, בהסכם נקבעו תנאים בנוגע לשיפוי, אי תחרות מצד המוכרים ועוד, כמקובל.

במקביל, ’רני צים מרכזי קניות’ פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2022:

הכנסות החברה ברבעון הראשון עלו בכ - 56.8% לכ - 20.3 מיליון ש"ח, לעומת כ - 12.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הגידול נובע מכך שברבעון המקביל אשתקד ניתנו הקלות לשוכרים בשל מגיפת הקורונה, וכן מאחר שמתחם SFH במרכז בבית שאן החל לפעול החל מהמחצית השנייה של השנה שעברה.

ה - NOI ברבעון עלה בכ - 51.5% לכ - 15.4 מיליון ש"ח, לעומת כ - 10.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

ה - FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, עלה ברבעון לכ - 6 מיליון ש"ח לעומת כ - 1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

כמו כן, רשמה החברה ברבעון הראשון עליית ערך נדל"ן להשקעה, בסך של כ - 18.8 מיליון ש"ח, לעומת כ - 11.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב - 2021.

בשורה התחתונה, רשמה החברה עלייה של כ-40.7% ברווח הנקי לכ - 12.1 מיליון ש"ח, לעומת כ - 8.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

נכון לסוף הרבעון, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ - 227.5 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון לסוף הרבעון, עלה לכ - 596.1 מיליון ש"ח, לעומת הון עצמי בסך כ - 583 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021.

  1. מניות בכתבה
  2. רני צים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה