רונן מנחם, הכלכלן הראשי במזרחי טפחות קרדיט: מזרחי טפחות

לפני כולם

בנק ישראל יודיע היום על הריבית וסביר מאוד להניח כי זו תעלה ל-0.6%

שיעור האינפלציה במדינת ישראל ב-12 החודשים האחרונים, 4.0%, הוא מהנמוכים במדינות המפותחות ולא רחוק יתר על המידה מהרף העליון של יעד האינפלציה (3%)

רונן מנחם - בנק מזרחי 23/05/2022 10:10

א+א-

בנק ישראל יודיע היום על הריבית לחודש יוני וסביר מאוד להניח כי זו תעלה ל-0.6% (התרחיש המרכזי יותר) עד 0.75%.

שוק האג"ח המקומי יתנהל תוך המתנה להודעה זו.

בנק ישראל שוקל שיקולים מנוגדים לקראת ההודעה, אך כל צעד שייבחר יינקט מתוך עמדה נוחה של היעדר דחיפות.

אמנם, שיעור הבלתי מועסקים במשק נמוך מאוד ומצביע, למעשה, על תעסוקה מלאה.

כמו כן, להערכתי, בנק ישראל לא יתרשם יתר על המידה מהירידה בשיעור של 1.6% שרשם התמ"ג ברבע הראשון.

זאת, משום שבצירוף העלייה המהירה שרשם התוצר ברבע האחרון אשתקד (וגם ברבעים שקדמו לו), העלייה המצטברת של התוצר מרשימה מאוד (גבוה ב-9% מהרבע המקביל אשתקד).

גם שכר העבודה עולה, לאחרונה, מהר יותר ולנוכח עליות המחירים סביר כי יתפתח לנושא מרכזי במערכת יחסי העבודה.

בתוך כך מזנקים מחירי הדירות בבעלות דייריהן בשיעורים שנתיים דו ספרתיים.

כל אלו גורמים שעשויים בהחלט להצדיק העלאת ריבית שנייה בסבב.

עם זאת, שכר הדירה, המהווה כ-¼ ממדד המחירים לצרכן, עלה 3.4% בלבד ב-12 החודשים האחרונים, פחות מעליית המדד הכללי, כך שהתמסורת ממחירי הדירות עודנה נמוכה.

בכלל, שיעור האינפלציה במדינת ישראל ב-12 החודשים האחרונים, 4.0%, הוא מהנמוכים במדינות המפותחות ולא רחוק יתר על המידה מהרף העליון של יעד האינפלציה (3%).

במבט להמשך, האינפלציה עשויה, אמנם, לעלות עוד, אך זאת באופן הדרגתי; במהלך המחצית השנייה של השנה היא עשויה לשנות כיון ולהתחיל לרדת.

התיסוף האחרון בשער השקל יסייע לבנק ישראל לנקוט תוואי מדוד, יחסית, של העלאות ריבית.

זאת, בהשוואה להעלאות מהירות הרבה יותר בארצות הברית.

במישור המקומי, יכול בנק ישראל להסתייע בכך שהגירעון התקציבי נמוך במידה יוצאת דופן (פחות מאחוז אחד של התוצר).

כפועל יוצא, נראה כי העלאות הריבית תשפענה פחות על תשואות הפדיון על איגרות החוב במח"מ בינוני – ארוך, משום שהמדינה מנפיקה הרבה פחות מהן לאחרונה ותמשיך כך בחודשים הבאים.

גם תשואות הפדיון לטווחים הללו בארה"ב יורדות, לאחרונה, ומקטינות את הלחץ על העקיף על תשואות הפדיון כאן.

שני הגורמים יסייעו למגזר העסקי, שייתקל בפחות תחרות על מקורות ההון מצד המגזר הממשלתי, מה שישפר את זמינות האשראי ויצמצם את עלותו.

עם זאת, בנק ישראל עשוי להתייחס לחשיבות של המשך היציבות הפיסקלית, על רקע אובדן הרוב של הממשלה ערב הדיונים לאישור תקציב המדינה.

בנק ישראל יתייחס גם להתפתחות הריביות בחו"ל וייתכן כי יזכיר את העלאת הריבית הראשונה המסתמנת בגוש האירו (לפי הערכות, אולי כבר בחודש יולי) וימקם את העלאת הריבית כאן במסגרת הגלובלית הרחבה יותר.

מבחינת המדיניות המוניטרית, ולנוכח המשברים החיצוניים התכופים מהשנים האחרונות, חשוב הן לבנק ישראל והן למשק כי הריבית תעלה, כשניתן, על מנת שתוכל לרדת שוב ולהקל על המגזר העסקי והצרכני כשהמשברים הבאים יתחוללו.

בשקלול כל הנסיבות הללו, יקל על המשק להמשיך לצמוח כלכלית תוך כדי שבנק ישראל מעלה בהדרגה את הריבית.

תנאי הפתיחה לסבב הנוכחי של העלאות הריבית בישראל נוחים למדי.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה