קרדיט: יח”צ

מיזוגים ורכישות

ג’נריישן קפיטל השלימה רכישת 25.5% בפרויקט האגירה תמורת כ-227 מיליון ש”ח

ההכנסה השנתית הממוצעת צפויה לעמוד על כ-350 מיליון ש"ח, מתוכם כ-275 מיליון ש"ח מובטחים כתשלומי זמינות. כמו כן, הוא צפוי להניב EBITDA ממוצעת של כ-225 מיליון ש"ח, עמיתים תעניק הלוואה

חדשות ספונסר 23/05/2022 09:26

א+א-

קרן התשתיות והאנרגיה ג’נריישן קפיטל, הודיעה על השלמת העסקה לרכישה מידי אלקטרה של מלוא החזקותיה, המהוות 25.5% מהון מניותיה של פי.אס.פי השקעות בע"מ, אשר הינה בעלת מתקן אגירה שאובה במעלה הגלבוע בהספק מותקן של 300 מגה-וואט.התמורה הסופית ששולמה עומדת על כ-227 מיליון ₪.

במסגרת העסקה נקבע מנגנון לתוספת תמורה בסך של עד 25 מיליון ש"ח, בכפוף לשיפורים עתידיים בתקבולי מתקן האגירה.יצוין, כי 5 מיליון ש"ח מתוך התמורה הנוספת שולמו למוכרת במועד השלמת העסקה כמקדמה על חשבון התמורה הנוספת, וככל שלא יתקיים התנאי לתמורה הנוספת עד לחודש יולי 2026 תושב המקדמה לקרן, בתוספת ריבית והצמדה כמפורט בהסכם.

הקרן תממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים ובאמצעות נטילת חוב נחות non-recourse שיועמד בקומת ביניים לטובת רכישת המניות.לצורך כך, התקשרה הקרן, באמצעות ג’נריישן פי.אס.פי בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של הקרן, עם קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות, בהסכם לנטילת חוב נחות Non-recourse בהיקף של 115 מיליון ₪.ההלוואה מטעם עמיתים נושאת ריבית בטווח של 3.45%-3.75% לשנה וצמודה (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן.הריבית תשולם החל מתום 18 חודשים ממועד נטילת ההלוואה.קרן ההלוואה תפרע במלואה בתשלום אחד בתום שבע שנים ממועד נטילת ההלוואה.מבנה ההלוואה אשר מורכב מפירעונות ריבית בלבד עד מועד הבולט משפר את תשואת הדיבידנד הצפויה לקרן בשנים הקרובות.

להערכת הקרן, התשואה על ההון המושקע של הקרן במסגרת העסקה צפויה לעמוד על שיעור של 11% עד 12% לשנה.

מתקן האגירה מעלה גלבוע הינו נכס תשתית לאומי, אסטרטגי, חיוני וייחודי במדינת ישראל, הפועל במסגרת הסכם זיכיון מסוג BOO (Build, Operate, Own).מתקן האגירה, אשר הפעלתו המסחרית החלה בחודש אפריל 2020 לאחר תקופת הקמה של כ-6 שנים ובהשקעה כוללת של כ-2 מיליארד ש"ח, קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל לתקופה של 20 שנים (בתוקף עד לחודש אפריל 2040), כאשר לאחר תום תקופת הרישיון יישאר מתקן האגירה בבעלות חברת הפרויקט.

מתקן האגירה מאפשר מתן מענה למחסור בחשמל בזכות יכולתו להוסיף לרשת החשמל בזמן קצר הספק מותקן של 300 מגה-וואט למשך כ-10 שעות.פעולת מתקן האגירה מבוססת על המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה פוטנציאלית באמצעות שאיבה של מים ממאגר תחתון לעליון (בנפח של כ-2.7 מיליון מ"ק על שטח של כ-200 דונם, כל מאגר) בשעות בהן הביקוש לחשמל בשפל, ובעת הצורך, מומרת אנרגיה זו בחזרה לאנרגיה חשמלית על ידי הזרמת המים דרך פיר אנכי אל צמד טורבינות המייצרות חשמל ומשם אל המאגר התחתון.שאיבת המים חזרה למאגר העליון אורכת כ-13 שעות, לאחריהן מתקן האגירה זמין להפעלה מחדש.מטרת מתקן האגירה בשיטה זו הינה, להוות אמצעי איזון לרשת החשמל על ידי אגירת אנרגיה עודפת וזולה בשעות השפל והספקתה למערכת החשמל בשעות שיא הביקוש לחשמל.

להערכת החברה, מתקן האגירה צפוי להכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון ש"ח, מתוכם כ-275 מיליון ש"ח תשלומי זמינות.כמו כן, הוא צפוי להניב EBITDA ממוצעת של כ-225 מיליון ש"ח בשנה ותזרים חזוי לבעלים בממוצע של כ-70 מיליון ש"ח בשנה.התשואה השנתית על ההון בשקלול כלל מרכיבי העסקה צפויה לעמוד על 11% עד 12%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה