קרדיט: אוראל כהן

דיווח שוטף

ריטיילורס עברה לרווח אבל צוללת 9%

החברה בהחלט עשתה שיפור והצליחה לעבור לרווח של כ-5 מיליון, עם זאת הוצאות המימון זינקו עקב שערוך תיק ני"ע, הצלילה היא עקב כך שהחברה איננה שווה 3.5 מיליארד ש"ח כפי שפתחה את הבוקר

אלירן מדר 19/05/2022 11:10

א+א-

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-287 מיליון ₪ לעומת כ-173 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-66%.העלייה בהכנסות נובעת מגידול במכירות בכל הסגמנטים: הכנסות נייקי גדלו בכ-118%, הכנסות פוט לוקר גדלו בכ-33% והכנסות דרים ספורט גדלו בכ-26%.

 

יש לציין כי העלייה במחזור המכירות ברבעון הראשון, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מהגידול בשטחי המסחר ברשתות דרים ספורט ופוט לוקר בישראל ונייקי באירופה והשפעה של 51 ימי סגר ברבעון המקביל אשתקד לעומת הרבעון הנוכחי שהיה ללא ימי סגר.עלייה זו קוזזה בחלקה ממכירות מוגברות לאחר החזרה מהסגר אשתקד בישראל והאטה במכירות ברבעון הנוכחי בעקבות התפשטות וארינט האומיקרון וההגבלות שהוטלו על המסחר.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון השנה הסתכם בכ-144 מיליון ₪ (50.1% מהמחזור) לעומת כ-83 מיליון ₪ (47.8% מהמחזור) אשתקד, גידול של כ-74%.הגידול ברווח הגולמי נובע משיפור ברווחיות הגולמית במגזרי הפעילות – פוט לוקר ונייקי.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-17 מיליון ₪ (5.9% מהמכירות) לעומת כ-12.2 מיליון ₪ (7.1% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ-39.5%.

 

בניטרול תקן חשבונאות IFRS16 הסתכם הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה בכ-14.8 מיליון ₪ (5.2% מהמכירות) בהשוואה לכ-11.9 מיליון ₪ (6.9% מהמכירות) בתקופה מקבילה אשתקד.

 

העליה ברווח התפעולי בהשוואה לאשתקד, נובעת משיפור בתוצאות נייקי, שקוזזו ע"י גידול בהוצאות המכירה בפוט לוקר עקב גידול בשטחי המסחר, בין היתר בשל הפעילות באירופה (שהחלה ברבעון הרביעי של שנת 2020) וחסכון בהוצאות ההפעלה העיקריות בתקופות הסגר אשתקד ולאחריה.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-4.7 מיליון ₪ בהשוואה להפסד של כ-11.7 מיליון ₪ אשתקד.בנטרול שערוך חשבונאי חד פעמי בגין אופציה אשתקד, הסתכם הרווח הנקי אשתקד ל-6.6 מיליון ₪.הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהוצאות מימון בגין שערוך ניירות ערך והכנסות ריבית, נטו בסך של כ-5.7 מיליון ₪ שקוזז בחלקו עם עליה ברווח התפעולי של החברה.

 

בניטרול תקן חשבונאות IFRS16 הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-6.6 מיליון ₪ בהשוואה להפסד של כ-10.2 מיליון ₪ אשתקד.בנטרול שערוך חשבונאי חד פעמי בגין אופציה אשתקד, הסתכם הרווח הנקי אשתקד ל-8.1 מיליון ₪.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה