דיווח שוטף

אלקטרה נדל”ן בעסקה מצוינת מרוויחה בקטן

מודל קרנות הנדל"ן המוצלח יש לציין מוכיח את עצמו, אך בעסקה שנעשתה ע"י החברה עם רווח של 72 מיליון דולר, מתפעלת את הנכס, משקיעה מעט בהון העצמי וגוזרת קופון פחות אטרקטיבי

אלירן מדר 19/04/2022 09:48

א+א-

אלקטרה נדל"ן כי בתאריך 18 באפריל 2022 חתמה על עסקה עם צד שלישי למכירת מלוא הזכויות במקבץ דיור בשארלוט, צפון קרוליינה שבארה"ב המוחזק על ידי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ומשקיע מוגבל אמריקאי בתמורה לסך של כ- 107 מיליון דולר

הנכס אשר מנוהל על ידי החברה כשותף כללי נרכש בחודש אפריל 2017 במחיר של כ- 47 מיליון דולר וכולל 408 יחידות דיור. ההון העצמי שהושקע הסתכם לסך של כ- 17 מיליון דולר.

תזרים המזומנים החופשי  שינבע מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ- 66 מיליון דולר. בנוסף, במהלך תקופת ההחזקה חילק הנכס סך של כ- 6 מיליון דולר בחלוקות שוטפות, כך שבסה"כ יניב הנכס למשקיעיו תזרים בסך של כ- 72 מיליון דולר עד ליום המימוש, המשקפים שיעור תשואה שנתית של כ- %36 ברמת הנכס ומכפיל על ההון של 23.4 .

ההון העצמי המקורי שהושקע על ידי החברה כ- - Partner Limited בעסקה זו עמד על כ- 1.1 מיליון דולר,  תזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ- 10 מיליון דולר. הרווחים, לרבות דמי הצלחה, לאחר מס שינבעו לחברה מעסקה זו, וזאת מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים ופעילות שוטפת, הינו כ- 5 מיליון דולר (כ- 16 מיליון ש"ח), הרווחים האמורים יזקפו בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 .

  1. מניות בכתבה
  2. אלקטרה נדלן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה