טור דעה

מאקרו: הנתונים בארה”ב טובים, אז למה השווקים חוששים?

השווקים חוששים שהעלאת הריבית המהירה תוביל למיתון, למרות הנתונים החזקים בארה"ב, במידה והצדדים רוסיה-אוקראינה יגיעו להסכמות, צפויה התמתנות באינפלציה

עינת מאיר 04/04/2022 12:35

א+א-

נתוני שוק העבודה למרץ היו חיוביים והצביעו על המשך המומנטום החיובי בכלכלת ארה"ב, מספר המשרות החדשות גדל ב-431 אלף, ושיעור האבטלה ירד ל-3.6%, למרות המשך הגידול בכוח העבודה. אמנם קצב עליית השכר ממשיך לעלות, ועמד על קצב שנתי של 5.6%, אולם, העליה נתמכת באפקט בסיס, ונראה כי הגידול בכוח העבודה ממתן את שיעור העליה החודשי בשכר. נתוני שוק העבודה החזקים מצביעים על המשך התרחבות בכלכלת ארה"ב, למרות המלחמה באוקראינה והעליה באינפלציה.

בגוש האירו, מנגד, הפגיעה הכלכלית חריפה יותר, כפי שעולה מהפגיעה במדדי האמון והעליה החדה באינפלציה, שהפתיעה כלפי מעלה ועלתה ל-7.5%, מעל תחזיות ה-ECB. ההפתעה נבעה ברובה מעליה במחירי האנרגיה, בעוד שהשפעת עליית מחירי הנפט על האינפלציה קרובה למיצוי, מחירי הגז צפויים להמשיך ולהעלות את האינפלציה. במקביל, מחירי המזון ממשיכים לעלות וצפויים להמשיך ולתרום לאינפלציה גבוהה בשנה הקרובה. לאור העליה באינפלציה, ה-ECB צפוי להאיץ את קצב הריסון המוניטרי ולסיים את רכישות האג"ח כבר בחודש יוני, ולהעלות ריבית בהמשך השנה, השווקים מגלמים צפי לשתי העלאות עד סוף השנה.

במקביל, גברו הסיכויים להעלאת ריבית מהירה בארה"ב, והשווקים מגלמים צפי להעלאת ריבית חדה ל- 2.5% בסוף השנה, כשבכל אחת משתי הישיבות הקרובות (מאי ויוני) צפויה העלאה בשיעור של 0.5%. הפד מעדיף להעלות את הריבית מהר בישיבות הקרובות, מכיוון שההשפעה של ריסון מוניטרי על הכלכלה, אינה מיידית, בנוסף, הפד התחיל את הצמצום באיחור, ולכן על מנת למתן את האינפלציה יש צורך בהעלאה מהירה בטווח הקצר.

הציפיות להעלאת ריבית מהירה בארה"ב בשנה הקרובה, שלאחריה, תוך שנתיים, צפויה הפחתת ריבית, תמכו בהתהפכות חלקים נרחבים של עקום התשואות בארה"ב, ובפרט, בטווחים 2-10 שנים, והגבירו את החששות שהעלאות הריבית יובילו את הכלכלה האמריקאית למיתון בטווח הבינוני. לשיפוע העקום בטווח 2-10 שנים רקורד חזק כאינדיקאטור לחיזוי מיתון תוך 20 חודשים בממוצע מיום ההיפוך, אולם, שיפוע העקום בין 3 חודשים ל-10 שנים הינו אינדיקאטור חזק יותר, מכיוון שהוא משקף את המדיניות המוניטרית הנוכחית, בעוד שהשיפוע 2-10 שנים משקף ציפיות למדיניות מוניטרית עתידית. היפוך העקום בטווח של 3 חודשים עד עשר שנים ניבא בצורה טובה יותר מיתונים בעבר, ובמידה והמיתון לא התממש, שיפוע שלילי בחלק זה, ניבא בצורה חזקה הפחתה של הריבית. היום השיפוע בין 3 חודשים ל-10 שנים הינו תלול יחסית ומשקף הסתברות נמוכה למיתון בשנה הקרובה, אולם, כפי שניתן לראות בגרף, שיפוע זה לרוב מתמתן רק בשלב מאוחר יותר, ואחרי התמתנות השיפוע 2-10.

הפד מפחית בחשיבותו של שיפוע העקום בטווח של 2-10 שנים כאינדיקאטור למיתון, ולכן אינו צפוי לשנות את מדיניותו בעקבות התהפכות העקום. אנו מעריכים כי הסיכוי למיתון בטווח הקרוב, הינו נמוך, לאור החסכונות המשמעותיים והמינוף הנמוך של משקי הבית והעובדה כי התנאים הפיננסיים נותרו נוחים. בנוסף, ההחזקות הגבוהות של הפד באג"ח ממשלתי לטווח בינוני וארוך ממתנות את שיפוע העקום ומפחיתות את יעילות אינדיקאטור זה ככלי לחיזוי מיתון. עם זאת, במידה ותירשם ירידה חדה בשיפוע העקום בין 3 חודשים לעשר שנים, הסיכוי למיתון יגבר באופן משמעותי.

 

סימנים להתקדמות במשא ומתן בין אוקראינה  לרוסיה, תמכו באופטימיות בשווקים בשבוע האחרון והתמתנות במחירי הסחורות בכלל והנפט בפרט, אולם, אי הודאות נותרה גבוהה והמגמות בכלכלה ובשווקים בחודשים הקרובים יושפעו במידה רבה מההתפתחויות במלחמה באוקראינה. כתוצאה, שיפוע העקום צפוי להיות מושפע אף הוא, ככל שהמלחמה תימשך זמן רב יותר, האינפלציה תישאר גבוהה למשך זמן ממושך יותר, הסיכוי למיתון יגבר ועקום התשואות יישאר הפוך. מנגד, במידה והצדדים יגיעו להסכמות, צפויה התמתנות מהירה יותר באינפלציה, עליה מתונה יותר בריבית ושיפוע העקום יחזור להיות חיובי.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה