קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות<br>קרדיט: יח"צ
קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות קרדיט: יח"צ

תורפז תעשיות בע"מ, חברה גלובלית הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של תמציות טעם, ריח, חומרי ביניים וחומרי גלם ייחודיים, מדווחת כי ביום 31 במרץ, 2022 חתמה על הסכם לרכישת  60% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברת באלירום בע"מ  הפועלת בתחום תמציות הטעם בישראל בתמורה לסך של כ-16.2 מיליון ש"ח (כ-5.1 מיליון דולר) בניכוי חוב נטו, לפי שווי חברה של 27 מיליון ש"ח (כ-8.5 מיליון דולר). העסקה הושלמה במועד החתימה, ומומנה ממקורותיה העצמיים של תורפז.

 

מחזור המכירות של באלירום בשנים 2020 ו- 2021 עמד על סך של כ-13.4 וכ-15.5 מיליון ש"ח בהתאמה (כ-3.9 וכ-.4.8 מיליון דולר בהתאמה). הרכישה מאפשרת לתורפז להרחיב את פורטפוליו המוצרים בתחומי התמציות המתוקות והלא מתוקות (Savory), כל זאת תוך מינוף סינרגטיות בין חברות הקבוצה בפיתוח, ברכש, בשיווק ובמכירות. פעילות תמציות הטעם המתוקות של תורפז שתאוחד עם באלירום תיכלל במגזר הטעמים של תורפז. איחוד פעילות הטעמים של תורפז עם באלירום, יהווה בסיס להתייעלות תפעולית בייצור ושרשרת האספקה.


בהתאם להסכם בין הצדדים, מנהלי באלירום ימשיכו לנהל ולהוביל את באלירום בשנים הקרובות ויצטרפו לצוות הניהולי של קבוצת תורפז.

 
הסכם הרכישה כולל אופציה (put/call) ביחס ליתרת מניות באלירום על ידי תורפז, הניתנת למימוש החל מתקופה של 4 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של הפעילות המאוחדת של תורפז בתחום תמציות הטעם המתוקות בישראל ופעילות באלירום, במהלך שמונה הרבעונים שקדמו למימוש האופציה, למשך תקופה של 12 חודשים, קרי עד ליום 31.3.2027.

תמורת האופציה תשולם במזומן או לחילופין, בתמורה למניות תורפז שיוקצו למוכרים לפי מחירן הממוצע ב- 30 הימים שקדמו למועד הודעת המימוש, בהתאם לבחירת המוכרים במועד מימוש האופציה.


באלירום אשר הוקמה בשנת 2001, עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה, ואספקה של תמציות טעם טבעיות וסינתטיות, וכן תערובות טעם פונקציונאליות שאינן מתוקות (SAVORY), וכן חומרי עזר וחומרים משלימים לתעשיית המזון. מפעלה של באלירום ממוקם בבאר טוביה.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש