בלעדי

הקורונה חיזקה את ענף הבנקאות

המשבר האחרון רק חיזק את האיתנות הפיננסית של הבנקים בישראל והפך אותם לרזים יותר בהיבט ההוצאות הרווחיים יותר, כעת שעליית ריבית בפתח השווינו בין הבנקים ע"פ Q4 בשנת 2021

ליאור שילה - אנליסט בנקים 21/03/2022 11:19

א+א- 2

הבנקים ממשיכים להמחיש כי המשבר האחרון רק חיזק את האיתנות הפיננסית שלהם והפך אותם לרזים יותר בהיבט ההוצאות הרווחיים יותר. כעת שעליית ריבית בפתח וגל של עליות מחירים צפוי להתרחש הבנקים יהנו מהגל הנוכחי בהיבט זה, אך יפגעו באופן חלקי בתיקי הנוסטרו בשל הירידות בשווקים. כמובן שאם ההתרחשויות האחרונות יובילו למיתון או סטגפלציה כפי שנכנס ללקסיקון לאחרונה, הדבר ישפיע באופן שלילי על הבנקים דבר שבא לידי ביטוי בירידות האחרונות במניות. סביר להניח שקיים יחס ישר בין משך הלחימה והסנקציות שמופעלות לבין הסבירות לתרחישים אלו.

בטווח הקצר, המגמות של אינפלציה והעלאת ריבית ימשיכו לתת רוח גבית לבנקים ואנו סבורים שזה אחד הסקטורים שימשיך להציג ביצועים עודפים בשל כך. אך, כאמור אם הלחימה תימשך וההסתברות למיתון עתידי תעלה הסנטימנט החיובי עלול להתהפך.

 

דוחות הרבעון הרביעי של הבנקים המחישו את חוסנה של המערכת הבנקאית פעם נוספת כאשר הציגו תשואה להון ענפית של כ-12%, לעומת 14.5% ברבעון הקודם ו-9.3% ברבעון המקביל. אנו הערכנו שהתשואה להון תנוע סביב 12.5%-13% בעיקר בשל הוצאות להפסדי אשראי שליליות, דהיינו הכנסות מהפסדי אשראי גבוהות יותר בשל צמצום כרית ספיגת הפסדי האשראי שנצברה במהלך משבר הקורונה.

המגמות הבולטות במהלך הרבעון היו צמיחת אשראי חזקה, זינוק בעמלות ועלייה עונתית בהוצאות בהתאם לצפי. בנוסף, כמעט כל הבנקים הודיעו על חלוקת דיבידנד למעט בנק הפועלים שהודיע כי מעדיף לשמור על ההון לטובת צמיחת אשראי כאשר הביקושים גם במהלך הרבעון הראשון גבוהים לטענתו.

אמנם נותרו עוד כשבועיים לסוף הרבעון, אך ניתן להעריך בזהירות כי הבנקים צפויים להציג רבעון חזק נוסף בדוחות הרבעון הראשון של 2022 כתוצאה ממגמה של צמיחת אשראי נאה, תרומה גבוהה של מדד המחירים (צפוי לנוע סביב 0.9%-1%) הוצאה גבוהה יותר להפסדי אשראי בשל אימוץ תקן ה-CECL מצד אחד וקיזוז מסויים על רקע צמצום כרית הפסדי האשראי שנצברה בקורונה, חוזקה בעמלות על רקע התנודתיות בשוק, פגיעה ברווחי ההון והשיערוכים והמשך ירידה בהיקף ההוצאות כתוצאה מתכניות ההתייעלות.

לאחר הדוחות עידכנו את מחירי היעד של הבנקים כתוצאה מהשינויים בסביבת המאקרו שבראשה המגמה של עליית הריבית שצפויה בהמשך השנה, וכן העלייה בסביבת האינפלציה שעשויה להתגבר על רקע המתיחות הגיאו-פוליטית. נכון לעכשיו, כל מניות הבנקים תחת המלצת תשואת יתר ובתוך הסקטור אנו מעדיפים יותר את מזרחי, דיסקונט ופועלים. לגבי פועלים אנו מעט יותר מרככים את ההמלצה בשל הסנטימנט השלילי שעלה בעקבות הפסקת חלוקת הדיבידנדים אף על פי שהמטרה לשמה הופסקו ברורה. ככל שתתבהר התמונה בהמשך, אנו סבורים שנראה את שינוי המגמה של השוק כלפי המנייה ובמכפיל בו היא נסחרת.

מסקנות מהדוחות:

הכנסות הריבית נטו צמחו ב-12.7% ביחס לרבעון המקביל כאשר הפערים בין הרבעונים נובעים חלקית מפערי המדד ובעיקר בשל צמיחת התיק בין הרבעונים. בנטרול תרומת המדד נרשמה צמיחה של כ-10.5% ביחס לרבעון המקביל. נציין כי בנק דיסקונט הוא היחיד שהציג צמיחה בסעיף זה ביחס לרבעון הקודם, בעוד שיתר הבנקים הציגו קיטון בין אם זה בשל פערי מדד או בשל שחיקת מרווחים.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בערך חיובי, אם כי מינורי, זאת לאחר שלושה רבעונים שהיו שליליות. הסיבה להוצאה החיובית נובעת בעיקר מהפרשה להפסדי אשראי גבוהה יותר בבנק הפועלים בעוד שיתק הבנקים הציגו קיטון נמוך.

הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ב-941 מיליון ₪, לעומת 812 מ’ ש"ח ברבעון הקודם על רקע העליות ברבעון האחרון. עם זאת, ביחס לרבעון המקביל נרשמה ירידה.

ההכנסות מעמלות זינקו ברבעון הרביעי עם צמיחה של 12.3% ביחס לרבעון המקביל ו-7.6% ביחס לרבעון הקודם. זאת בשל עלייה בעמלות משוק ההון, הפרשי המרה ועסקי מימון. סביר כי הרבעון הראשון גם כן יכלול עלייה בהכנסות מעמלות בשוק ההון בשל התנודתיות בשווקים.

ההוצאות התפעוליות עלו ב-5.4% ביחס לרבעון המקביל פעם אחת בשל ההוצאות שעונתיות גבוהות יותר ברבעון ופעם שנייה בשל השיפור בתוצאות והיקף הרכיב המשתנה בהוצאות השכר. נצפה ליציבות מסויימת בהיבט זה ברבעונים הבאים כתוצאה מרבעוני השוואה גבוהים ומהמשך השפעה של תכניות ההתייעלות. יחס היעילות התפעולית עלה מעט עקב העלייה העונתית בהוצאות כאמור, אך בסה"כ ממשיך להראות שיפור הדרגתי.

הרווח הנקי של הבנקים זינק ב-42% ביחס לרבעון המקביל וירד בכ-16% ביחס לרבעון הקודם.

תיק האשראי צמח בכ-4.9% ביחס לרבעון הקודם וב-13.7% מתחילת השנה. בחלוקה למגזרים נראה כי ביחס לרבעון הקודם האשראי העסקי (גדולים: 6.6%+ ובינוניים: 6.1%+) היה במיקוד הצמיחה, אך גם האשראי לדיור המשיך לצמחו בקצבים נאים (4.1%+). כמו כן, המגזרים "שהוזנחו" במהלך הרבעונים האחרונים – עסקים קטנים ומשקי בית הציגו צמיחה מרשימה (3.9%+ ו-2.7%+ בהתאמה).

יחס הלימות ההון של הבנקים התכווץ מעט ביחס לרבעון הקודם בשל חלוקת דיבידנדים גבוהה לברבעון הקודם, אך נותר גבוה מעל הדרישה הרגולטורית ומשקף עודפי הון בהיקף של 21.9 מיליארד ש"ח. יחד עם זאת, אם משווים ליחס הלימות ההון הרגולטורי המקורי טרום המשבר, עודפי ההון הנותרים מסתכמים ב-9.4 מיליארד ש"ח. נציים כי בנק לאומי הוא היחיד עד כה שהחזיר את יחס הלימות ההון הפנימי שלו לתוקף (10.5%).

בשורה התחתונה

הבנקים ממשיכים להמחיש כי המשבר האחרון רק חיזק את האיתנות הפיננסית שלהם והפך אותם לרזים יותר בהיבט ההוצאות הרווחיים יותר. כעת שעליית ריבית בפתח וגל של עליות מחירים צפוי להתרחש הבנקים יהנו מהגל הנוכחי בהיבט זה, אך יפגעו באופן חלקי בתיקי הנוסטרו בשל הירידות בשווקים. כמובן שאם ההתרחשויות האחרונות יובילו למיתון או סטגפלציה כפי שנכנס ללקסיקון לאחרונה, הדבר ישפיע באופן שלילי על הבנקים דבר שבא לידי ביטוי בירידות האחרונות במניות. סביר להניח שקיים יחס ישר בין משך הלחימה והסנקציות שמופעלות לבין הסבירות לתרחישים אלו.

בטווח הקצר, המגמות של אינפלציה והעלאת ריבית ימשיכו לתת רוח גבית לבנקים ואנו סבורים שזה אחד הסקטורים שימשיך להציג ביצועים עודפים בשל כך. אך, כאמור אם הלחימה תימשך וההסתברות למיתון עתידי תעלה הסנטימנט החיובי עלול להתהפך.

בעמוד הבא מוצג סיכום התוצאות של הרבעון הרביעי:

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  כתבה חובה לכל משקיע

  שרוצה ללמוד כיצד להשוות מניות בנקים
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדשות ספונסר 21/03/2022 17:16

 2. 2
  אפשר מחירי יעד?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 21/03/2022 11:29