חיים כצמן, יור גזית גלוב קרדיט: יח"צ

דיווח שוטף

בחינת דירוג לגזית עקב ביטול הנפקה בברזיל ורכישת אטריום

תוכנית החברה בטווח הבינוני-ארוך להוריד מינוף באמצעות מימוש נכסים והתייעלות תפעולית לא התרחש בברזיל בנוסף להוצאה לרכישת אטריום יעיבו ויעמדו למבחן דירוג האג"ח

חדשות ספונסר 26/01/2022 11:34

א+א- 6

הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות דיווחי החברה בנוגע לסיום תקופת ההתנגדויות לכוונת החברה לרכישת המיעוט בחברת הבת Atrium European Real Estate Limited - "אטריום", 75%, המהוות כ- 25% מהון המניות של אטריום ולנוכח זאת העלייה בסבירות להשלמת העסקה. העסקה תבוצע במחיר של 3.63 אירו למניה ומחיר מותאם של 3.03 אירו למניה בהתחשב בדיבידנד מיוחד של 0.6 אירו למניה שתחלק אטריום לבעלי המניות ערב העסקה. מימון העסקה יתבצע באמצעות חלקה של החברה בסך של כ-180 מיליון אירו בדיבידנד המיוחד שתחלק אטריום, וכן יתרת המזומן ושווי מזומן של החברה.

להערכת מידרוג העסקה צפויה לגרום לשחיקה בפרופיל הפיננסי של החברה ובפרט יחס המינוף חוב נטו ל- CAP נטו של החברה צפוי להישחק משמעותית ולהגיע לשיעור של עד 70%, פרופורמה לעסקה בהתאם לדוח סולו מורחב באיחוד אטריום. נציין כי עוד ערב העסקה הפרופיל הפיננסי של החברה עמד חלש ביחס לדירוג, בפרט בשל עלייה במינוף בשנים 2020-2021 שנבעה מירידת שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שרשמה החברה, פגיעה בפעילות השוטפת בשל השלכות משבר הקורונה וכן משחיקת שווי נכסים לאור התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות המרכזיים. כך, בהתאם לדוח סולו מורחב ליום 30.09.2021 יחס החוב נטו ל- CAPנטו הינו כ- 66%.

בעקבות העסקה תהפוך אטריום לחברה פרטית בבעלות מלאה של גזית. יש לציין כי עוד טרם לעסקה תזרימי המזומנים של גזית נשענים במידה משמעותית על תקבול הדיבידנד מאטריום. ואולם, מהלך זה צפוי גם לקרב את גזית לנכסיה של אטריום ולהוביל לחיזוק השליטה של החברה בנכסי הנדל"ן של החברה הבת, באופן שיאפשר גמישות רבה יותר עבור גזית בתפעול הנכסים ובמיצוי של סינרגיה. בהתאם לתחזיות החברה, בטווח הבינוני-ארוךבכוונת החברה להוריד מינוף באמצעות מימוש נכסים והתייעלות תפעולית. בנוסף, נציין כי חלק מתוכנית החברה להורדת מינוף נשענת על הנפקת הפעילות בברזיל כאשר בסמוך לדוח זה דיווחה החברה על החלטה שלא לפרסם תשקיף להנפקה בשל תנאי השוק בברזיל.

דירוג החברה ייבחן בטווח הקרוב בדגש על הפרמטרים הפיננסיים העיקריים. ככל ורמת המינוף של החברה צפויה להשתפר במידה מהותית בטווח הנראה לעין הדבר עלול להוביל להורדת דירוג

 1. מניות בכתבה
 2. גי סיטי
 3. נורסטאר

6 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  מניה שתמיד הפסדתי בה

  .

  ינטל 27/01/2022 09:48

 2. 2
  לא יודע איך בוצעו המענקים בברזיל

  אבל איך שבוצעו בישראל זה אסון כלכלי. נתנו אבטלה שנה רצוף. מכיר לא אחד ולא שתיים שעזבו את העבודה והלכו לשבת בבית רגל על רגל. היה צריך את המודל הגרמני. תקצוב דרך המעסיקים. לעסקים נתנו רק על ירידה של 40%. מי שירד לו המחזור ב39% לא צריך פיצוי? היה צריך לעשות מדרגות.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  GandalftheWhit 26/01/2022 13:28

 3. 3
  מה שכתבתי זה על ברזיל,אין קשר לארץ

  או למקום אחר.שם נוצרה בעיה חמורה של נזילות שצריכה דחיפה מלמטה, לא לשמנים כמו בעלי פוקס או קניונים.הבדל גדול בין לתת לבן אדם אחד 150 ד כשהוא יקנה מיד סחורה,לבין לשפוך מיליארדים על עזריאלי או השמן מפוקס (סתם דוגמאות )
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 26/01/2022 13:04

 4. 4
  התוצאה של כל המענקים היא עליית מחיר

  מחירים. בגלל שפיזרו מלא כסף. היה גב לאנשים לא לעבוד בשכר נמוך ולכן הכל עולה. אינפלציה גדולה מידי מזיקה לכלכלה ולכן לא בהכרח שהמהלך הזה היה טוב. לפחות לא בצורה בה בוצע כאן בארץ.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  GandalftheWhit 26/01/2022 12:58

 5. 5
  ועוד דבר ענק ביותר שבולסונריו עשה

  מהתחלת הוירוס.העניק מענקים לאוכלוסיה חלשה, זה היה פשוט גדול מבחינת אחוז ניכר באוכלוסיה שלא עבד או לא עובד.קיבלו אינפוזיה שאני יודע מהכרות שעזרה לעסקים להחזיק מעמד.עסקים שהיו בהתמוטטות קיבלו אויר מהכסף הזה שאוכלוסיה רחבה קיבלה.על זה לא כדאי לדבר חחחחחח הוא מצורע ופה גדול אז על זה מדברים.התקשורת זה זבל בכל מקום היום.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 26/01/2022 12:52

 6. 6
  בברזיל יש בחירות בסוף השנה,יש עליה

  גדולה בסחורות מכל הסוגים גם רכות וגם הקשות ,וברזיל מלאהבשני הסוגים.במידה ותהיה ממשלה סבירה אפילו בלי בעיות מקצה לקצה כמו היום ,אז יש מצב לשיפור ניכר.כמובן שתלוי כמו אצל אחרים גם בוירוס .הדולר כבר לא עולה למרות האי ודאות,וזה לטובת גזית.הנכסים של גזית במקומות טובים אז אולי זה לטובתה שההנפקה לא תהיה עכשיו. הנשיא בולסונריו למרות כל הביקורת קיבל ירושה של כאוס כלכלי ושל שחיתות איומה שכמעט הרסה חברות ענק בגלל גניבות של ממשלות שמאל שקדמו לו (לולה והנשיאה דילמה אחריו)שכמובן התקשורת לא רוצה יותר להזכיר.הוא הבריא את החברות והפסיק את השחיתות בהן.......על זה לא ידברו ,רק על זה שהוא בלי מסיכה חחחחחחח.זאת דעתי
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 26/01/2022 12:07