מיזוגים ורכישות

ג’נריישן רוכשת 25.5% ממתקן אגירה שאובה תמורת 220 מיליון שקל

להערכת הקרן, המתקן צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון ש”ח, מרביתה כתשלומי זמינות, ו-EBITDA שנתי ממוצע של כ-225 מיליון ש”ח, התשואה השנתית על ההון 10%

מערכת ספונסר 16/12/2021 11:03

א+א-

קרן התשתיות והאנרגיה ג’נריישן קפיטל, מעדכנת כי התקשרה בעסקה לרכישת 25.5% מהון מניות מתקן האגירה במעלה גלבוע מחברת אלקטרה תמורת כ-220 מיליון ש”ח. המתקן פועל בשיטת אגירה שאובה בהספק מותקן של 300 מגה-וואט והינו נכס תשתית אסטרטגי, חיוני וייחודי במדינת ישראל.  

 

להערכת הקרן, המתקן שקיבל רישיון קבוע לייצור חשמל לתקופה של 20 שנים והחל את הפעלתו המסחרית בחודש אפריל 2020, צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון ש”ח, כאשר מבנה ההכנסות מובטח ומבוסס ברובו על תשלומי זמינות ובונוסים המגדילים את תעריף הזמינות בעקבות שיפור מדדים הקבועים באסדרה. בנוסף, נהנה מתקן האגירה מהכנסות ממכירת חשמל ותשלומי התנעה.

 

מתקן האגירה צפוי להניב EBITDA ממוצעת של כ-225 מיליון ש”ח בשנה ותזרים חזוי לבעלים בממוצע של כ-70 מיליון ש”ח בשנה, כאשר להערכת הקרן, התשואה השנתית על ההון בשקלול כלל מרכיבי העסקה צפויה לעמוד על כ-10%.

 

במסגרת ההסכם קיים מנגנון תוספת תמורה של עד 25 מיליון ש”ח נוספים בכפוף לשיפורים עתידיים בתקבולי מתקן האגירה, בכוונת החברה לממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים וכן באמצעות נטילת חוב, חלקו חוב נחות recourse non שיועמד בקומת הביניים לטובת רכישת המניות וחלקו חוב תאגידי שתגייס החברה.

 

מתקן האגירה, אשר הוקם בהיקף השקעה כוללת של כ-2 מיליארד ש”ח בתקופה של 6 שנים, קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל בחודש אפריל 2020 לתקופה של 20 שנים ולאחר תום תקופת הרישיון ישאר המתקן בבעלות חברת הפרויקט.

הטכנולוגיה של המתקן מבוססת על המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה פוטנציאלית באמצעות שאיבה של מים ממאגר תחתון לעליון ומאפשרת מתן מענה למחסור בחשמל בזכות יכולתה להוסיף לרשת החשמל בזמן קצר הספק מותקן של 300 מגה-וואט למשך כ-10 שעות.

 

במסגרת העסקה, התחייבה אלקטרה לשפות את ג’נריישן בגין חלקה בנזקי אירוע השבתת מתקן האגירה שארע החל מחודש אוקטובר 2020 ועד לחודש פברואר 2021, וזאת עד לתקרה שנקבעה בהסכם ולתקופה של עד שנתיים ממועד אישור היועץ הטכני של חברת הפרויקט על השלמת תיקון נזקי אירוע ההשבתה. להערכת החברה, השיפוי צפוי לכסות באופן מלא את חלקה של החברה בנזקי אירוע ההשבתה.

 

השלמת רכישת מתקן האגירה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורי צדדים שלישיים מאת רשות החשמל, רשות התחרות ככל שידרש, המממנים והמבטחים.

 

ארז בלשה, מנכ"ל ג’נריישן קפיטל: "אנו שמחים לעדכן כי עסקת רכישת מתקן האגירה השאובה במעלה הגלבוע יוצאת לפועל. השקעה ייחודית זו בעלת חשיבות רבה לפורטפוליו נכסי הקרן הן בהיבט הפיזור וההחזקה הישירה בנכס פרויקטאלי לאומי יחודי ומניב לטווח ארוך בעל תזרים יציב, והן בשל השפעתו החיובית על הסביבה והקיימות בהיותו מתקן המייצר חשמל נקי וירוק וחשיבותו בהבטחת יציבות אספקת החשמל למשק בישראל לשנים רבות. כפי שציינו לאחרונה, הגמישות הפיננסית של הקרן מספקת לה יכולת לייצר מקורות מימון מגוונים הודות הגעת חברות הפלטפורמה לבשלות, וכיאה לכך, בכוונתנו לממן את העסקה ממקורות עצמאיים וכן באמצעות נטילת חוב.

אנו נמשיך לפעול להשבחתה ולצמיחתה של הקרן בהתאם לאסטרטגיית אחזקה בנכסי תשתית ליבה אסטרטגיים בעלי תזרים יציב, חזק וארוך טווח".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה