לפני כולם

איילון מאמינה ונותנת גב פיננסי למיכמן

איילון מעניקה הסכם מסגרת של 20 מיליון אשר יכול להגדיל את תיק האשראי של מיכמן ב - 100 מיליון , גידול של 33% לתיק האשראי, איילון צפויה להחזיק 5% במיכמן

חדשות ספונסר 12/12/2021 11:23

א+א-

מיכמן אשראי לעסקים הודיעה כי היא התקשרה בהסכם מסגרת אשראי עם קבוצת איילון ביטוח, בסך כולל של 20 מיליון ש"ח וזאת, לצורך הגדלת מקורות האשראי של החברה, הרחבת היקף הפעילות והגדלת תיק האשראי. כספי הלוואה ישמשו לחיזוק בסיס הון של החברה עבור היחסים הפיננסים ויאפשרו למיכמן להגדיל את תיק האשראי שלה בכ-100 מיליון ש"ח המהווה כ-33% מתיק האשראי הנוכחי. מלוא סכום האשראי ייפרע ביום 1.1.2026.

 

לפי ההסכם, ההלוואה תהא נחותה לאגרות החוב סדרה א’ של החברה ולהסכמי הלוואה של החברה עם הבנקים ופירעונה יהיה נחות לפירעון אגרות החוב של החברה ולפירעון חובותיה של החברה כלפי הבנקים. ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של 4.9% לשנה ותשולם בתום כל רבעון קלנדארי בתוספת עמלת ניהול ועמלות אחרות כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 

בנוסף, החברה תקצה לקבוצת איילון 8,500 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-8,500 מניות רגילות בנות 0.01 ע.נ כ"א של החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש יולי 2023 כאשר מחיר המימוש בגין כל אופציה הינו 2,129 ש"ח ולפי שווי חברה של כ-300 מיליון ש"ח, גבוה בכ-32% משווי החברה היום. ככל שכתבי האופציה ימומשו למניות רגילות של החברה, איילון צפויה להחזיק מניות של מיכמן בשיעור של כ-5%.

 

 

ככל שכתבי האופציה לא ימומשו במהלך תקופת המימוש על ידי איילון ביטוח, יגדל שיעור הריבית ב-4% וזאת החל מתום תקופת המימוש. ככל שכתבי האופציה מומשו באופן חלקי בלבד, תחול תוספת ריבית חלקית, בהתאמה. ככל שהאופציה לא תמומש במהלך תקופת המימוש, החברה תשלם, בתשלום חד פעמי במועד הפירעון הסופי, עמלת אי מימוש אופציה בשיעור של 1.9% מקרן ההלוואה. באיילון ביטוח הובילו את העסקה רונה יוסף אבוטבול, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות ואיתי דיין, מנהל מערך האשראי.

 

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "הסכם המימון עם קבוצת איילון ביטוח, מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, מהווה הבעת אמון גדולה מאוד בהתנהלותה הפיננסית של החברה, עמידתה בכלל התחייבויותיה ובפוטנציאל הרחבת הפעילות של קבוצת מיכמן בשנים הבאות. העמדת המימון בהסכם ייחודי זה מאפשרת לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך."

 

מתחילת השנה תיק האשראי של מיכמן צמח בכ-170% והסתכם בכ-265 מיליון ש"ח ב-30 בספטמבר 2021. בחודש נובמבר היקף תיק האשראי הסתכם בכ-300 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ-206% מתחילת השנה.

 

מקורות ההון של החברה גדלו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 לכ-292 מיליון ש"ח, לעומת מקורות הון שהסתכמו בכ-101 מיליון ש"ח בשנת 2020. גיוון מקורות האשראי, הנפקת האג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת עלות ההון המשוקללת של החברה מכ-8.5% בסוף שנת 2020 לכ-3.98% בסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך.

  1. מניות בכתבה
  2. איילון

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה