קרדיט: סקייליין

מיזוגים ורכישות

סקייליין משלימה את עסקת פריד

החברה אשר נפרדת ממרבית נכסיה בקנדה, מימשה בימים האחרונים מספר נכסים נוספים בארה"ב וקנדה, החברה פרעה אג"ח ויהיה מעניין לראות כיצד החברה תשתמש בנזילות הגבוהה

מערכת ספונסר 09/12/2021 13:48

א+א-

חברת סקייליין השקעות, המתמחה בין היתר, בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בארה"ב ובקנדה,  הודיעה היום כי השלימה את העסקה למכירת רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום של החברה בקנדה לחברת Freed Corporation תמורת 210 מיליון דולר קנדי, סכום המייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS, נכון ליום 30 ביוני 2021, טרום עסקת Freed.

עם השלמת העסקה, סקייליין תפרע את אגרות החוב (סדרה א’) במלואן, החברה תיוותר לאחר הפרעון עם 35 מיליון דולר קנדי חופש בתזרים המוזמנים.

במהלך הרבעון השלישי של 2021, הכירה סקייליין בדוחות רווח והפסד לפי כללי IFRS  ברווח בסך של כ-23.2 מיליוני דולר קנדי, בניכוי מס וברווח כולל אחר המיוחס לעסקת Freed, בסך של כ-3.8 מיליוני דולר קנדי, בניכוי מס.

במהלך הרבעון הרביעי של 2021, סקייליין צפויה לרשום בדוח רווח והפסד רווח נוסף בסך של כ-14.8 מיליוני דולר קנדי.

במסגרת העסקה,Freed , באמצעות שותפות חדשה שהוקמה, Resort Communities, תאחד את אתרי הנופש עם אתר הנופש Muskoka Bay, שנכון למועד זה הינו בבעלות של Freed ושותפיה. סקייליין תהפוך לשותפה של 29% בשותפות אתרי הנופש ביחד עם פריד, אשר תחזיק בפורטפוליו נרחב של אתרי נופש מובילים באונטריו, קנדה.

לחברת פריד קיימת אופציה לרכוש את 29% הנותרים.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה