בלעדי

חמת באסטרטגיה מנצחת

חברת חמת מציגה שנה שנייה של דוחות מצוינים ורווח שממשיך לטפס, כיצד החברה עשתה זאת ?! היו"ר יואב גולן קרא נכון את השוק כאשר רכש את חזי בנק וחברת אלוני מקרן פימי

אלירן מדר 30/11/2021 21:29

א+א- 5

חברת חמת מדווחת על רבעון שלישי מוצלח מאוד בו החברה עקפה את הרווח הנקי של שנת 2020 אשר עמד על 50 מיליון ש"ח, כאשר כבר השנה הרווח עומד על 60 מיליון ש"ח עליה של 20% וגם ברבעון הרביעי אפשר לומר כבר עכשיו שהחברה תרוויח, כיצד הגיעה החברה ההפסדית לגידול כ"כ עצום בהכנסות את הקרדיט אפשר להעניק ליו"ר הקבוצה יואב גולן אשר הצליח לזהות את טרנד הנדל"ן למגורים הלוהט והבין שגם בתור מעגל שני בתחום הנדל"ן הוא יכול להרוויח המון, כך החל ברכישת חברת חזי בנק ולא נרתע ואף רכש את חברת אלוני מקרן פימי בסכום מגוחך של 60 מיליון ש"ח בלבד! סכום כזה בהחלט מוכיח שקרן פימי טעתה ותמחרה לא נכון את חברת אלוני, בחיבור שתי החברות הללו עם המערך הקיים בחמת יצרו סינרגיה בלתי ניתנת לעצירה ומאז שתי הרכישות החברה מצמצת את הפסדיה בצורה מרשימה ומהירה אשר גם תורמת בתשלום מס מופחת.

את הרווח של שנת 2020 בגובה של 50 מיליון ש"ח, כפי שציינו החברה כבר עקפה בשנת 2021 אך יש לשים לב כי החברה גם מתייעלת פנימית והרווח הנקי עומד על 10% מסך ההכנסות בגובה 60 מיליון לאחר מס, אחוז רווח כזה לא נמצא כרגע גם במספר חברות הייטק אשר מונפקות בבורסה המקומית שלנו, מוקדם יותר השנה קרן נוקד זיהתה את הפוטניצאל הגדול ורכשה נתח של כ - 7% בשער 14.5 ש"ח למניה לאחר שעשתה מהלך אגרסיבי וטיפסה מ- 8.5 שקלים.

גם כשמעיפים מבט במאזן החברה ניתן לראות הפתעות מדהימות לא פחות, החברה פרעה כ - 20 מיליון ש"ח והקטינה התחייבותיה לבנקים כאשר 10 מיליון מהם היוו פרעון מוקדם מיוזמתה של החברה, הפתעה נוספת ואף גדולה יותר היא קרקע בבאר שבע אשר שוויה הוא 85 מיליון ש"ח ומכניסה סכומים זניחים לחברה, אך עם מכירתה החברה תוכל להמשיך לפרוע התחייבותיה ולהמשיך את השקעותיה במסע רכש נוסף או המשך הרחבת המפעל בטורקיה לכלים סניטריים או השקעות בציוד נוסף. 

החברה מוכיחה כי אסטרטגיית רכש נכונה וניהול איכותי עם מנהלים אשר חיים את השוק בו הם עובדים ורואים את תמונה בצורה ברורה כמו כולנו כי הנדל"ן ימשיך להיות תחום רותח, כאשר גם הקורונה הפנתה זרקור ענק לתוך הבתים של משפחות רבות המשפצות תדיר את ביתם עקב העליה בצריכה הפרטית בישראל, החברה תמשיך להציג תוצאות עודפות, כמו כן החברה דיווחה כי תחלק דיבידנד של 16 מיליון ש"ח וכ- 0.445 אגורות למניה כ -2%.

ועכשיו לתוצאות הפיננסיות החברה לרבעון השלישי:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-2% לכ-198 מיליון שקל, בהשוואה לכ-194.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נרשמה על אף מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר השנה בשל עיתוי חגי תשרי בהשוואה לרבעון המקביל, ומיוחסת בעיקר לעלייה במגזר הקמעונאות והקרמיקה, ובנוסף לעלייה במגזר ההפצה ומגזר הכלים הסניטריים. מנגד, נרשמה ירידה במגזר הפלסטיק והאינסטלציה.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-88.6 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-6.3% לכ-25.2 מיליון שקל (כ-12.7% מההכנסות), לעומת כ-23.7 מיליון שקל (כ-12.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

להלן נתוני הרווח התפעולי בחלוקה למגזרים:

במגזר ברזים הרווח התפעולי עלה בכ-19.1% לכ-5.6 מיליון שקל לעומת כ-4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות בשוק המקומי, על אף ימי החגים המרובים שחלו בחודש ספטמבר האחרון ומספר ימי אספקה מצומצם יותר.

במגזר כלים סניטרים בישראל רשמה החברה גידול של כ-134.5% ברווח לכ-2.1 מיליון שקל, לעומת כ-0.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר כתוצאה  מצעדי התייעלות שננקטו.

במגזר פלסטיק ואינסטלציה הרווח הסתכם לכ-3.1 מיליון שקל לעומת כ-6.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע מהקיטון בהיקף המכירות לחו"ל עקב ייסוף השקל, האטה בביקושים וקשיים בתעבורה הימית לחו"ל, וכן בעקבות התייקרות מחירי חומרי הגלם (הפוליפרופילן) ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

במגזר קמעונאות וקרמיקה, הכולל את פעילות אלוני וחזיבנק, הרווח התפעולי הסתכם לכ-10.3 מיליון שקל, עלייה של כ-46.8% לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול במכירות לפרטיים, לבנייה רוויה, לפרויקטים מסחריים ולסוחרים בענף. יצוין כי ברבעון המקביל חלה פגיעה במכירות על רקע הגבלות משבר הקורונה.

במגזר ההפצה, רשמה החברה גידול של כ-45.9% ברווח לכ-3 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות בשוק המקומי, על אף ימי החגים המרובים שחלו בחודש ספטמבר האחרון ומספר ימי אספקה מצומצם יותר.

במגזר כלים סניטרים בחו"ל, הכולל את פעילות המפעל בטורקיה, הרווח התפעולי הסתכם לכ-0.7 מיליון שקל, לעומת כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות במגזר לשווקים בחו"ל, על אף הפיחות במטבע האירו.

במגזר פעילויות אחרות, הכולל גם את פעילות החברת הבת Houzer בארה"ב, הסתכם הרווח לכ-2.2 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מקיטון בהיקפי המכירות של המוצרים המשלימים לאמבט (ערכות ואביזרי מקלחת) שקוזזה על ידי גידול במכירות של החברה הבת בארה"ב Houzer.

 

ברבעון השלישי לשנת 2021 החברה רשמה עלייה של כ-26.4% ברווח הנקי לכ-20.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת נטו של כ-45.5 מיליון שקל, עלייה של כ-238% לעומת כ-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

יואב גולן, יו"ר קבוצת חמת: "ברבעון השלישי אנחנו ממשיכים להציג צמיחה וגידול ברווחים, כפועל יוצא של הבשלת המהלכים אותם הובלנו בשנים האחרונות להרחבה וייעול של פעילות החברה. הגידול בהכנסות ברבעון נרשם על אף מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר לאור עיתוי חגי תשרי השנה, ולאור גידול בביקושים למוצרי חמת בין היתר על רקע סביבה עסקית תומכת והמשך הצמיחה בתחום הדיור למגורים והשיפוצים. בתקופת הדו"ח המשכנו לבצע השקעות, בין היתר בהרחבת מפעל הכלים הסניטריים בטורקיה והרחבת מפעל הפלסטיק ליפסקי, זאת כחלק מהבטחת צמיחתה העתידית של חמת."

 

 

 1. מניות בכתבה
 2. חמת

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

5 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  בעיקרון סגרה יעד לדעתי

  אם אתה בפנים תרים סטופ עד 2400 או עד כמה שאתה יכול לספוג .
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדש1234 30/11/2021 22:30

 2. 2
  ?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רואה נפלאות 30/11/2021 22:27

 3. 3
  בפנים?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדש1234 30/11/2021 22:21

 4. 4
  חדש1234 - אפשרי טכני לשנפ ? תודה

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רואה נפלאות 30/11/2021 22:18

 5. 5
  תותח עם הרבה מזל

  חזי בנק זה מפלצת לא מהיום . קניית רשת אלוני בסכום בדיחה ואז באה לו הקורנה . דבר נוסף מתחילת השנה יש תקן חדש למי שתיה בברזים שהוא דחף אותו .( על זה נאמר תותח) שיחק אותה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדש1234 30/11/2021 21:37